Festival RomAcademy - Dny živé romštiny

RomAcademy: Dny romského jazyka © Jolana Sýkorová

Po, 28.11.2016 -
Út, 29.11.2016

Divadlo Minor

Vodičkova 674/6
110 00 Praha

Tento dvoudenní svátek věnovaný romštině si klade za cíl vyvést ji z intimního prostředí romských domácností a bezprostřední romské komunity a ukázat její široké využití coby živého jazyka umění a veřejné sféry.
Vzhledem k pokračující jazykové směně je naším cílem podchytit mladou generaci Romů a ukázat jim romštinu v důstojném prostředí významných institucí jako rovnocenného partnera s majoritní češtinou. Proto v rámci programu přijede 80 romských dětí z vyloučených lokalit, navštíví divadelní představení O smolíčkovi v divadle Minor a následně se zúčastní dětského programu v romštině pod vedením pana Gejzy Horvátha z Brna. Kvůli dětské části dramaturgie, jakož i pro skvělé umístění divadla v centru Prahy, se celá akce odehraje v Minoru.
 
V pondělí odpoledne uvede celý program krátká zasvěcující přednáška (keynote talk) lingvisty a romisty Viktora Elšíka o původu a dialektní rozrůzněnosti romštiny. Těžištěm dramaturgie určené dospělým jsou potom dvě panelové debaty, Romština jako tvůrčí jazyk s Ágnes Daróczi (následuje po kyenote) a Romština v médiích (úterý odpoledne). Cílem těchto setkání odborníků, umělců a profesionálů především z řad Romů je ohledat možnosti i omezení romštiny v jejích relativně nových úlohách, tedy coby jazyk tvůrčí a novinářské práce.
 Kromě psané literatury a užitných textů se však romština dávno etablovala jako jazyk původní písňové poezie a divadla. Svou málo známou písničkářskou polohu ve svém recitálu předvede Milan Migel Horváth, po němž vystoupí kapela Bengas, v níž je kapelníkem. Blok věnovaný hudbě zakončí první den přehlídky.
 
V úterý kromě panelové debaty na téma romština v médiích proběhne dětský program určený romským dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí. Po představení Smolíčka ve velkém sále divadla následuje hudebně-poetická dílna v romštině pod vedením písničkáře a spisovatele Gejzy Horvátha a romisty Zbyňka Andrše.
 
Vrcholem celé události pak bude představení slovenského romského divadla Romathan v úterý večer.

Program Romština
Program

Zpět