Diskuze (Vy)nalézat média. Rozhovor s Lorenzem Engellem a Josephem Voglem

Bílý šum ©Goethe-Institut

Út, 11.04.2017

18:00 Uhr

Goethe-Institut

Německá teorie a filosofie médií, která dnes získává mezinárodní věhlas mimo jiné jako „German Media Theory“, je předchůdcem podobných směrů, které se v posledních letech prosadily i v České republice. Radikalitu nového přístupu vyjadřuje „první axiom teorie médií“ formulovaný Lorenzem Engellem a Josephem Voglem v roce 1999, totiž že „žádná média neexistují, tedy alespoň žádná média v substanciálním a historicky stabilním smyslu“. Východiskem teoretických úvah tedy nejsou média ve smyslu masmédií nebo jejich technického zázemí, nýbrž otázka, co se jak nebo kdy stává médiem. Tato otázka na jedné straně zpochybňuje tradiční předměty a metody filologií, historických věd, estetiky či sociálních věd a zaměřuje pozornost na medialitu vědění (psaní a obrazů, archivů a laboratoří); na straně druhé (kulturní) techniky a mediální praktiky ovšem tvoří nové ‚pevné základy‘ humanitních věd.

Při příležitosti založení výzkumné skupiny Teorie/filosofie médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která navazuje na dlouhodobou spolupráci českých a německých vědců budou Lorenz Engell a Joseph Vogl diskutovat s Kateřinou Krtilovou perspektivy reflexe médií – mezi subverzivním potenciálem vynalézání nových předmětů bádání a metod a důrazem na materiálně-technické podmínky kultury, které mění i její teoretickou reflexi. Jaké možnosti a problémy reflexe kultury se otevírají s mediálně-teoretickým a filosofickým přístupem, jak se liší reflexe vycházející z esteticky, empiricky nebo matematicky orientovaných směrů?

Prof. Dr. Joseph Vogl je profesorem literární a kulturní vědy na Humboldtově univerzitě v Berlíně a mluvčím výzkumného týmu "Dějiny literatury a vědění malých forem“.
 
Prof. Dr. Lorenz Engell je od roku 2008 ředitelem (společně s B. Siegertem) Mezinárodního týmu pro výzkum kulturních technik a mediální filozofie a zástupce mluvčího Kompetenčního centra mediální antropologie na Bauhaus-Universität Weimar.

Moderace: Kateřina Krtilová

Organizuje výzkumná skupina Teorie/filosofie médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Goethe-Institut v rámci Týdne diverzity Filozofické fakulty UK.
 
 

Zpět