Diskuze MIGRACE/MĚSTO/SÍDLIŠTĚ - CO JE TO ARRIVAL CITY?

Arrival City 83 © Anna Venezia

Út, 09.10.2018

18:00

Kasárna Karlín

Doprovodný program k výstavě Arrival City

Jak se promeňuje město a městský prostor vlivem migrace? Jaká je role obcí, samosprávy, neziskových organizací a samotných migrantů v procesu integrace? Jak se liší přístup k integraci ve městě v České republice a v Německu? Panelová diskuze se koná v rámci doprovodného programu k výstavě „Arrival City: Jihozápadní město“.

 
Medailonky mluvčích
 
Dr. Noa K. Ha, ředitelka výzkumu v Centru pro výzkum integrace na univerzitě v Drážďanech. Vystudovala krajinnou architekturu, zabývá se urbánní sociologií, sociologií prostoru a napsala dizertaci o tom, jak se projevuje rasismus v organizaci pouličního prodeje v Berlíně. Píše o migraci, uprchlících, veřejném prostoru a asijské diaspoře v Německu (sama pochází z holandsko-indonéské rodiny).   

Mgr. Luboš Kožíšek, koordinátor poboček v Integračním centru Praha. Vystudoval sociální pedagogiku. Praktické zkušenosti v sociálních a asistenčních službách postupně nabýval nejen v České republice, ale také v Anglii a Španělsku. Tématem integrace migrantů se profesně zaobírá již několik let. V Arcidiecézní charitě Praha se v minulosti podílel na vedení několika projektů, na příklad na projektu přesídlení českých krajanů z Ukrajiny do České republiky. V ICP působí také na expertní pozici v mezinárodním projektu Integra. Podílel se na aktualizaci Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.

Petr Syrový pracuje na odboru sociální péče městské části Praha 13, kde je vedoucím oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb. Profesně se zabývá plánováním a rozvojem sociálních služeb, sociální prevencí, včetně prevence rizikového chování, protidrogové prevence a prevence kriminality. Dále se zabývá agendou integrace cizinců, kdy městská část je od roku 2010 realizátorem projektu „Společná adresa – Praha 13.“ Spolupracuje s pobočkou Integračního centra Praha o.p.s. a Centrum pro integraci cizinců o.p.s.
 

Zpět