Autorské čtení a diskuse Moje vlast! Proč jsem byl neonacistou.

Christian Weißgerber © Christian Weßgerber

Čt, 05.09.2019

Goethe-Institut

Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Christian Weißgerber

Prezentace knihy a debata

Německo-česká debata o dnešním pravicovém radikalismu.

Volební úspěchy populistických a pravicově radikálních stran v Německu a Česku vedou k otázce, jak mohou demokratické společnosti čelit očividné radikalizaci. Která opatření mohou pomoci zabránit tomu, aby se lidé připojovali k pravicově radikálním stranám? Může nebo dokonce musí existovat dialog s lidmi, kteří jsou přívrženci pravicově radikálních hnutí?
O tom budou diskutovat česká novinářka Fatima Rahimi a autor Christian Weißgerber, který se před lety odvážil opustit pravicově radikální scénu.

Christian Weißgerber se narodil v roce 1989 v Eisenachu. Vyrůstal u svého násilnického otce samoživitele. Jako teenager cíleně vyhledával napojení na pravicově radikální scénu. Na gymnáziu se zabýval historickým revizionismem. Pozvolna se stával mluvčím Autonomních nacionalistů. Po delším procesu přemýšlení Weißgerber v roce 2010 scénu opustil. Dnes se věnuje psaní a politické vzdělávací práci. Nedávno vyšla jeho autobiografie o letech strávených v pravicově radikálním prostředí; kniha nese název Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war (Moje vlast! Proč jsem byl neonacistou).
 
Fatima Rahimi přišla jako dítě se svou rodinou z Afghánistánu do České republiky. Po letech v uprchlické ubytovně se rodina přestěhovala do Šumperka. Fatima studovala nejdříve v Hradci Králové a nyní v Praze. Od roku 2015 pracuje jako novinářka pro různá média, např. pro Deník Referendum. Píše o Afghánistánu, migraci a fotbalu. Nedávno vzbudila pozornost řada jejích reportáží o pravicovém radikalismu v České republice.

Ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta.
 

Zpět