Konference 6. pražská konference o populismu

Prague Populism Conference © Prague Populism Conference

Po, 17.05.2021 -
St, 19.05.2021

Online

6. pražská konference o populismu se bude věnovat otázce: „Co se změnilo od začátku pandemie?“ Konference si klade za cíl analyzovat z různých úhlů pohledu aktuální tendence uvnitř populistických politických stran a hnutí.
 
Koronavirová pandemie od základů změnila obecné politické prostředí a veřejný diskurz. Populističtí činitelé a činitelky – ve vládách i mimo ně – museli reagovat na novou realitu a odpovídajícím způsobem jí přizpůsobit svou rétoriku a styl komunikace. V souvislosti s novou situací chce konference klást otázky: Jak politické strany upravily své stranické programy? Jakou mají populisté v současné době pozici ve srovnání se zavedenými politickými stranami a médii? Které vzorce jsou rozpoznatelné ve stigmatizaci určitých skupin jako „obětních beránků“, odpovídajících za současnou krizi? Základ pro diskusi budou tvořit případové studie.
 
Programový přehled

17. 5. 2021: 18:00–19:30
Úvodní panelová diskuse: Populismus a pandemie ve střední Evropě

 
Jazyk: angličtina (překlad do češtiny)

Účastníci a účastnice diskuse:
Prof. Dr. Paula Diehl (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (Univerzita Karlova)
PhDr. Viera Žúborová, Ph.D. (Bratislava Policy Institute)
 
Moderování diskuse:
Katarzyna Wielga-Skolimowska (Goethe-Institut Saudská Arábie)

 
18.–19. 5. 2021
Akademická část konference
 
18. 5. 2021
9:30–10:30 přednáška – Nonna Mayer: Why the pandemic does not necessarily boost support for populist radical rights: the French case (Proč pandemie nemusí nutně zesilovat podporu populistické radikální pravice – případ Francie)
 
10:45–12:30 Panel I
14:00–15:45 Panel II
16:00–17:45 Panel III

19. 5. 2021
9:30–10:30 přednáška – Danielle Albertazzi: Participation without power: Activism, community and centralization among the populist radical right (Účast bez moci – aktivismus, komunita a centralizace mezi populistickou radikální pravicí)
 
10:45–12:30 Panel IV
14:00–15:45 Panel V

 
19. 5. 2021: 18:00–19:30
Uvedení knihy: Populism and Gender Backlash

 
Jazyk: angličtina (překlad do češtiny)

Hosté: Adéla Jurečková (vedoucí pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung), Martin Mejstřík (spolueditor knihy, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze), Anna Grudzinska (Uczelnia Łazarskiego /Lazarski University/), Robert Sata (Středoevropská univerzita /CEU/), Andrea Petö (Středoevropská univerzita /CEU/)
 


Registrace nutná. Přihlásit se můžete zde.


Na uspořádání Pražské konference o populismu se společně podílely Univerzita Karlova, Heinrich-Böll-Stiftung Praha a Goethe-Institut Česká republika.

Zpět