Zahájení výstavy Dávid Čerťanský: Na cestě

Dávid Čerťanský: Smutný autobus, 2020 © Dávid Čerťanský (výřez)

Po, 06.09.2021 -
Ne, 31.10.2021

18:30 - 21:30

Goethe-Institut

Dávid Čerťanský: Smutný autobus, 2020

Goethe-Institut Česká republika a Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu zvou na výstavu umělce Dávida Čerťanského. Výstava nazvaná "Na cestě" se koná pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze, pana Andrease Künneho.

Cílem neziskové Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu je přeshraniční propagace umění a kultury, zejména malby a grafiky, a mimo jiné udělování ceny za umění výtvarným umělcům.

Cena za umění za malbu byla vyhlášena na téma „Po stopách Kokoschky – současné pozice“.

Nezávislá porota složená ze dvou českých a tří německých kunsthistoriků – měla nelehkou práci s výběrem a zvolila nakonec nejmladšího účastníka Dávida Čerťanského. Svěží a bezstarostná povaha přihlášených prací, přesahující umělecký mainstream, pravděpodobně nakonec byla rozhodujícím kritériem.

Gratulujeme Dávidovi Čerťanskému k Ceně za umění roku 2020 Nadace Roland Gräfe – nadace pro umění a kulturu.

Informace k hygienickým opatřením najdete zde.
 

Zpět