Terra litera: Max Czollek

Út, 12.10.2021

19:00 - 19:30

Online

Zajímá Vás aktuální literární dění v Německu? Co si myslí současní němečtí autoři a kterými tématy se zabývají? Jaké jsou jejich občanské postoje? Chcete poznat autorky a autory, kteří se neuzavírají před světem?

Přesně pro Vás je tu nová literární řada s názvem TERRA LITERA. S moderátory Viktorií Knotkovou a Lukášem Motyčkou, jednou za dva měsíce v úterý večer. Třicet minut online. Partnerem této řady je Literární magazín Host.

Naším říjnovým hostem je Max Czollek (*1987), publicista, lyrik, kurátor a autor politických esejů, které se staly bestsellery: Dezintegrujte se! (2018) a Gegenwartsbewältigung (Vyrovnání se s přítomností). Czollek v nich analyzuje, jakým způsobem v německé společnosti přetrvávají fašistické myšlenkové a mocenské struktury, a poukazuje na symbolickou roli Židů při utváření image Německa jakožto země, která se úspěšně vyrovnala s vlastní minulostí. Czollek patří k nejvýraznějším židovským intelektuálům současnosti a ve svých textech i uměleckých akcích rozvíjí myšlenku emancipace menšin od očekávání většinové společnosti a předestírá strategie, kterými je možné naplnit koncepty pluralitní demokracie a nastolení sociální spravedlnosti v radikálně diverzní společnosti.
 


Moderátorka Viktorie Knotková bude s Maxem Czollkem hovořit o jeho konceptu „odbojné poezie“ a o tom, proč musí být umění politické. Dozvíte se, z jakých důvodů je Max Czollek zastáncem psaní, které si uvědomuje provázanost autorského jazyka se společností, a proč nepokládá za smysluplné oddělovat autora a dílo. V neposlední řadě se bude diskutovat otázka, jaká změna stávajících politických konceptů a společenských způsobů chování musí nastat, abychom mohli všichni bez obav žít svou odlišnost.

Viktorie Knotková se narodila v roce 1986, studovala dramaturgii v Brně a ve Vídni. Působila mj. jako dramaturgyně Pražského komorního divadla pod vedením Dušana Davida Pařízka a činohry v Brémách, kde také spolupořádá mezinárodní literární festival globale° - Festival für grenzüberschreitende Literatur. Překládá do češtiny hry Kathariny Schmitt, Katji Brunner a Elfriede Jelinek.

Partnerem Terry litery je Literární magazín Host.

Kdo je Max Czollek? Videopozvánka moderátorky Viktorie Knotkové
 

Zpět