ПАШ-сургуулиуд

ПАШ-Сургуулиуд

Эндээс та бүхэн ПАШ-Сургуулиудын тухай ерөнхий мэдээлэл авна уу!

Logo 48. Schule @ 48. Schule

Баянзүрх дүүргийн 48-р сургууль

Баянзүрх дүүргийн 48-р сургууль нь 2009 оноос хойш ПАШ-хөтөлбөрийн түнш сургууль болсон бөгөөд математик, гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай улсын сургууль юм.

Logo 50. Schule @ 50. Schule

Чингэлтэй дүүргийн 50-р сургууль

Чингэлтэй дүүргийн 50-р сургууль нь Монголд ПАШ-хөтөлбөрт хамгийн анх хамрагдсан сургуулиудын нэг бөгөөд математик, гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн, урлагийн төрөлжсөн сургалттай улсын сургууль юм.

Mongolisch-Russische Schule @ MR Schule

Монгол-Оросын хамтарсан сургууль

Монгол-Оросын хамтарсан сургууль нь монгол хэл, уран зохиол, монголын түүх, газар зүйн хичээлээс бусад хичээлүүд орос хэл дээр явагддаг улсын сургууль юм.

Logo 19. Schule @ 19. Schule

Дархан-Уул аймгийн 19-р сургууль

Дархан-Уул аймгийн 19-р сургууль нь 2009 оноос хойш ПАШ-хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа бөгөөд математик, гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай хувийн сургууль юм.