ПАШ-арга хэмжээ

ПАШ - 10 жилийн ойн баяр © Goethe-Institut Mongolei/PASCH

 "Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш" санаачилгын хүрээнд зохион байгуулагдсан төсөл, үйл ажиллагаатай танилцана уу.