ПАШ-арга хэмжээ

10 Jahre PASCH Jubiläumsfest © PASCH

 "Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш" санаачлагын хүрээнд зохион байгуулагдсан төсөл, үйл ажиллагаатай танилцана уу.