Дэлгэрэнгүй мэдээллүүд

(-руу) буцах Goethe-Zertifikat A2

Шалгалтын хэсгүүд нь огтхон ч хэцүү биш

Goethe-Zertifikat A2 шалгалт унших, сонсох, бичих болон ярих гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.  
Шалгалтын бүтэц, явц болон үнэлгээ дэлхий дахинаа нэгдмэл байна.
 

УНШИХ

Та богино хэмжээний сонины эх, и-мэйл, зар эсвэл олон нийтийн газруудад байрлах анхааруулга, заавар, мэдээлэл бүхий самбар зэрэг эх бичвэрүүдийг уншин даалгавар гүйцэтгэнэ.

Хугацаа: ойролцоогоор 30 минут

БИЧИХ

Таны аж амьдралд шууд холбоотой мэдээ, бичвэр бичнэ.

Хугацаа: ойролцоогоор 30 минут

СОНСОХ

Та өдөр тутмын яриа, радиогоор явж буй ярилцлага, мэдэгдэл, зар, утсанд үлдээсэн мэдээлэл эсвэл олон нийтийн газруудад зарлаж буй мэдээлэл зэргийг сонсон даалгаварыг гүйцэтгэнэ.

Хугацаа: ойролцоогоор 30 минут

ЯРИХ

Та асуулт тавьж, өөрийн тухай асуултанд хариулж, амьдралынхаа талаар ярих, ярианы хамтрагчтайгаа ямар нэг зүйлийг хамтдаа хэлэлцэн тохирох эсвэл төлөвлөнө.

Хугацаа: 15 минут

Тавигдах шаардлага

Goethe-Zertifikat A2 нь насанд хүрэгчдэд зориулсан герман хэлний шалгалт юм.

Гёте-Институтийн шалгалт нь сонирхсон бүх хүнд нээлттэй бөгөөд насанд хүрсэн эсэх, мөн ХБНГУ-ын иргэншилтэй байхаас үл хамааран шалгалт өгөх боломжтой.
  • Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch шалгалтыг 16 наснаас эхлэн өгөхийг зөвлөж байна
  • Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch шалгалтад хамрагдахын тулд Европын холбооны хэлний нэгдсэн стандартад (ЕХНС) заасан хоёр дахь шатны (А2) түвшний герман хэлний мэдлэгийг эзэмшсэн байх шаардлагатай
  • Энэ түвшний мэдлэг эзэмшихэд таны герман хэлний суурь мэдлэг, сургалтын нөхцлөөс шалтгаалан, 45 минутаар 200- 350 цагийн хичээл үзсэн байх шаардлагатай.