Konferencja "Kształtowanie przyjaznej przestrzeni do nauki drogą do sukcesu"
Niemiecki ma klasę

Konferencja 27.-28.11.2014 Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.

Tworzenie przyjaznej przestrzeni do nauki i nauczania to obecnie szczególnie ważny temat dla wszystkich środowisk związanych ze szkolą. Wiele decyzji w tym zakresie spada na barki dyrekcji szkół bez możliwości konsultacji ze specjalistami. Jak zaplanować tę przestrzeń? Jakie rozwiązania są dobre, a nad jakimi należy się jeszcze zastanowić?

W aktualnym podejściu do sali lekcyjnej zwraca się uwagę na rolę, jaką może ona odegrać, jako tak zwany „trzeci nauczyciel”. Warunki przestrzenne, wyposażenie, przekaz treści umieszczonych na ścianach oraz estetyka sal lekcyjnych oddziałują na zachowania, motywację i wyniki zarówno uczniów jak i nauczycieli. Odpowiednio wykorzystane mogą stanowić ważny czynnik na drodze do osiągania sukcesów w procesie dydaktycznym. Jednakże proces organizacji tego typu przestrzeni może stanowić źródło licznych pytań i wątpliwości.

Konferencja pt. "Kształtowanie przyjaznej przestrzeni do nauki drogą do sukcesu" odbyła się w dn. 27-28 listopada 2014 roku w Warszawie i była skierowana do dyrektorów szkół gimnazjalnych z całej Polski, w których prowadzona jest nauka języka niemieckiego. Miała stanowić impuls do wymiany doświadczeń i źródło inspiracji. Wspólnie zastanawiano się nad możliwymi rozwiązaniami i szukano odpowiedzi na nurtujące pytania.
 
Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk z Polski i z Niemiec: dyrektorzy szkół, architekci, neurodydaktycy, glottodydaktycy, pracownicy wyższych uczelni oraz instytutów badawczych. Tak szerokie grono specjalistów umożliwiło wgląd w zagadnienie kształtowania przyjaznej przestrzeni do nauki zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Treści naukowe zaprezentowane na konferencji stały się podstawą dalszych prac nad projektem.

Prezentacje z konferencji