ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Daybreak

ธัญชนก แซ่เฮ้ง
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้เป็นบทสนทนากับผลงานที่ชื่อ "Early Light" ของ บริดเจ็ต ไรลีย์ การใช้เพียงรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเพื่อสร้างภาพลวงตาของการเคลื่อนไหวโดยใช้สีและการจัดวางอย่างเฉลียวฉลาด แนวความคิดของโมบายชิ้นนี้สร้างมาจากการลวงตาที่เกิดจากการเคลื่อนไหว สร้างสรรค์เป็นโมบายที่เคลื่อนไหวและสามารถมองได้จากทุกมุม

ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Daybreak - ธัญชนก แซ่เฮ้ง© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond