ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Morte

กชพรรณ ณ ระนอง
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานของทันยา โกเอล และผสมผสานระหว่างสีโทนร้อนและเย็น สีที่สว่างสดใจกับสีที่ตุ่นทึม แม้ว่าจะมีการใช้รูปร่างเรขาคณิตที่หลากหลาย แต่ทิศทางของทัศนธาตุทั้งหมดก็เฉียงองศาไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดพลังของการเคลื่อนที่แต่ก็กลมกลืน สอดคล้อง


ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Morte - กชพรรณ ณ ระนอง© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond