ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

contact and information Foto: Getty Images

ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

หากท่านสนใจชั้นเรียนภาษาของเราหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ห้องลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำ

สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายลงทะเบียน
18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1
กรุงเทพมหานคร 10120
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2108 82-12/-13/-14
แฟกซ์ +66 2 1088299
courses-bangkok@goethe.de

ท่านสามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่ห้องลงทะเบียน หลังจากนั้นท่านสามารถสมัครเรียนได้ทันที
 
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางมารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาเยอรมันในหน้าเวปไซต์และสมัครเรียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้

คอร์สเรียนปี 2566 จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 นี้
ท่านสามารถลงทะเบียนสอบได้ในเวลาทำการห้องลงทะเบียน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน วิธีการสมัครเรียนและสอบ มีดังนี้
  • ทางที่เร็วและสะดวกที่สุด คือ การจองคอร์สเรียนพร้อมชำระผ่านบริการพร้อมเพย์ หรือชำระเป็นเงินสด ในวันเวลาทำการห้องลงทะเบียน หลังจากชำระค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันที่นั่งเรียนของท่าน โปรดดูมารตรการรักษาสุขภาพอนามัยในขณะที่เข้ามาใช้บริการในสถาบันเกอเธ่ฯ
  • ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเข้ามาที่สถาบันฯ ท่านสามารถสอบถามและทำการจองคอร์สเรียนผ่านทางอีเมล หลังจากนั้นท่านจึงจะได้รับเอกสารยืนยันการจองคอร์สเรียน กรุณาชำระค่าเรียน หรือค่าสอบภายใน 24 ชม. ผ่านช่องทางออนไลน์ และส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อ-นามสกุลเต็ม (หรือ ชื่อ-นามสกุลของผู้เรียน หรือผู้สอบ) มาที่ courses-bangkok@goethe.de เพื่อที่ทางเราจะสามารถตรวจสอบยอดโอนของท่านได้ หากไม่ชำระค่าเรียน/ค่าสอบ หรือ ทางเราไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินของท่านได้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยที่นั่งให้กับท่านอื่นต่อไป
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว กรุณาส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมมาหาเรา ดังนี้

- ชื่อ
- นามสกุล
- ข้อมูลติดต่อ (ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์)
- สำเนาหนังสือเดินทาง (เป็นไฟล์ PDF/JPG)
ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนสำหรับหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงระดับ A1 ทางเราขอแนะนำให้ท่านลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มเรียน

ที่นั่งเรียนจะถูกจัดสรรให้ตามที่ว่างในระบบลงทะเบียน ท่านสามารถสมัครเรียนก่อนคอร์สเริ่มเพียงไม่กี่วันได้ โดยมีเงื่อนไขว่าคอร์สเรียนดังกล่าวยังมีที่ว่างอยู่ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน เราสำรองที่นั่งบางส่วนให้ท่านในคอร์สถัดไป (นานสุด 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มคอร์สเริ่ม)
จากการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมันและการพูดคุยกับผู้เรียน ทางสถาบันฯ จะทราบถึงระดับความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นของท่าน และสามารถเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมให้กับท่านได้ การทดสอบวัดระดับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และสามารถเข้ารับการทดสอบได้ในเวลาทำการของห้องลงทะเบียนโดยไม่ต้องทำการนัดหมาย (กรุณามาก่อนเวลาปิดทำการห้องลงทะเบียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง) สำหรับการนัดหมายอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายลงทะเบียน
 
 
เวลาทำการห้องลงทะเบียน
จันทร์ -
พฤหัสบดี
08.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 13.00 น.
หลักสูตร ค่าเล่าเรียน ต่อ 1 คอร์ส
ชั้นเรียนเร่งรัดพิเศษ: รอบเช้า/รอบบ่าย 9.800 บาท
ชั้นเรียนเร่งรัด: รอบเย็น 8.600 บาท
ชั้นเรียนธรรมดา: สุดสัปดาห์ 5.500 บาท
ชั้นเรียนธรรมดา: รอบเย็น 5.100 บาท

หมายเหตุ: กรุณาจัดหาอุปกรณ์การเรียน (เช่น หนังสือเรียน) ล่วงหน้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ
1. หลักเกณฑ์การรับสมัครทั่วไป
1.1. ผู้เรียนที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ผู้เข้าสอบต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป
1.2 เวลาที่ระบุไว้สำหรับ (คอร์สเรียน การสอบ เวลาเปิดทำการสถาบันฯ และอื่นๆ) จะเป็นเวลาท้องถิ่นปัจจุบันใน Indochina Time (ICT หรือ UTC +7)

2. การสอบวัดระดับชั้น
2.1 ผู้สมัครเข้าเรียนใหม่ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อนจะต้องสอบวัดระดับชั้น ตอนลงทะเบียนเรียน เพื่อว่าทางสถาบันฯ จะได้จัดหาคอร์สที่เหมาะสมกับระดับความรู้ทางภาษาให้ การสอบวัดระดับชั้นจะเป็นการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์
2.2 ผู้เรียนที่แสดงใบประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้เรียนที่เข้าเรียน ณ สถาบันเกอเธ่อย่างประสบความสำเร็จไม่เกิน 12 เดือน (มีใบรับรองการเข้าเรียน) ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับชั้น

3. ค่าธรรมเนียม และวิธีการชำระเงิน
3.1 ตอนลงทะเบียนเรียนผู้เรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบด้วยเช่นกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งหมดนี้ ต้องชำระเป็นเงินสด(เงินบาทไทย) ตอนลงทะเบียน
3.2 ค่าธรรมเนียมทุกอย่างขึ้นอยู่กับราคา ณ ปัจจุบันที่ระบุอยู่ในระเบียบการของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ค่าหนังสือไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน
3.3 ผู้เรียนจะเสียสิทธิเข้าเรียน หรือเข้าสอบ หากไม่ชำระค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการสอบครบถ้วนก่อนวันเปิดคอร์ส หรือก่อนวันสอบ
3.4 ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ชำระเงินตอนลงทะเบียนดังที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 แต่ต้องการโอนเงินขำระค่าเล่าเรียนหรือค่าสอบจากต่างประเทศ สามารถทำได้โดยการโอนเงินค่าเรียนหรือค่าสอบตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้เป็นสกุลเงินยูโรเข้ามาที่บัญชีธนาคารของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ทั้งค่าธรรมเนียมผู้โอนและผู้รับ ผู้โอนเงินต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ดังเช่นกรณีการโอนเงินภายในประเทศไทยเข้าบัญชีธนาคารไทย ค่าธรรมเนียมธนาคารสามารถแจ้งให้ทราบได้ตามคำขอโดยไม่มีการการันตี


4. การเปลี่ยนคอร์สเรียน การยกเลิก การบอกเลิก และคอร์สที่ไม่สามารถเปิดได้
4.1 การเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนพึงกระทำได้ภายในห้าวันแรกของการเปิดคอร์สเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ต้องตามคำแนะนำของฝ่ายลงทะเบียน
4.2 กรณีที่ผู้เรียนเปลี่ยนคอร์สไปเรียนคอร์สที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนมากกว่า ผู้เรียนต้องจ่ายส่วนต่างสำหรับคอร์สเรียนที่แพงกว่า ค่าส่วนต่างนี้จะคิดเฉพาะช่วงระยะเวลานับตั้งแต่มีการเปลี่ยนคอร์สเรียน สำหรับคอร์สเรียนที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่น้อยกว่าผู้เรียนจะได้รับเงินคืน ตามความเหมาะสม
4.3 ในกรณีที่ผู้เรียนยกเลิกการเรียนก่อนวันเปิดคอร์สเรียน ผู้เรียนจะได้รับเงินคืน แต่ต้องถูกหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก จำนวน 600 บาท 
4.4 ผู้เรียนไม่สามารถย้ายเวลาเรียนระหว่างคอร์สได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
4.5 กรณีที่ยกเลิกการเรียนหลังจากเปิดคอร์ส หรือหลังจากเริ่มสอบ ทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบ หากแต่ในกรณีที่ผู้เรียนต้องเลิกเรียนกลางคันเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ผู้เรียนจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ไว้เป็นหลักฐาน และจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนเป็นบางส่วน หรือสามารถใช้เงินค่าเล่าเรียนนี้ในการลงทะเบียนเรียนคอร์สอื่นๆ ได้
4.6 ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเรียนในชั้นใดน้อยเกินไป ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชั้นเรียนกะทันหันและจะคืนเงินค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด

5. การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการบอกเลิกการสอบ
5.1 ผู้สอบมีสิทธิแจ้งเปลี่ยนวันสอบล่วงหน้า  7 วันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนวันสอบได้ครั้งเดียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5.2 การเปลี่ยนแปลงวันสอบในระหว่าง 4 ถึง 6 วันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนวันสอบหรือยกเลิกการสอบ 4 วันก่อนวันสอบ ผู้สอบต้องชำระค่าธรรมเนียม 600 บาท
5.3 ผู้สอบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสอบได้ในช่วงเวลาสามวันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนการสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืน ทั้งนี้สถาบันฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบที่ยังไม่ได้ชำระ โดยใช้หลักเกณฑ์นี้ในกรณีที่ผู้สมัครขาดสอบและการขอยกเลิกการสอบในกรณีอื่นๆ ด้วย
5.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนและยกเลิกสอบ ผู้สอบต้องชำระค่าธรรมเนียมยกเลิก 600 บาท และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบหรือใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน สำหรับการสอบนอกเหนือจากที่กรุงเทพฯ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1,500 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนได้

6. ผลการสอบ
6.1 ผลการสอบสามารถแจ้งให้ทราบภายในอย่างช้าที่สุดสามวันทำการ (จ.-ศ.) โดยสามารถตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ ผู้ที่สอบผ่านสามารถติดต่อรับใบประกาศได้ด้วยตนเองที่ห้องลงทะเบียนภายในสามวันทำการหลังจากวันสอบ เนื่องด้วยเหตุผลด้านสิทธิการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เราจะไม่เปิดเผยผลการสอบ อีกทั้งผลการเรียนและข้อมูลอื่นๆแก่บุคคลที่ 3

7. ข้อพึงปฏิบัติของผู้เรียน
7.1 ผู้เรียนและผู้สอบต้องยอมรับและยึดถือปฏิบัติกฏระเบียบการเรียน การสอบและระเบียบข้อบังคับของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กฏระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ ขอดูได้ที่ห้องลงทะเบียนเรียน
7.2 หากผู้เรียนกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่นๆ หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้กิจการคอร์สเรียน หรือการสอบที่กำหนดไว้แล้วสะดุดลง ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงทันที ทั้งนี้จะมีการกล่าวเตือนผู้เรียนก่อน พร้อมกับมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เลิก หรือละเว้นความประพฤติที่มีผู้ร้องเรียนมา ทางสถาบันฯจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆให้ทั้งสิ้น
7.3 ผู้ติดต่อที่สามารถเข้าในบริเวณสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ ต่อเมื่อมีลักษณะของสุขภาพทางกายที่ดี และไม่มีอาการที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อาทิ อาการไอ เจ็บคอ มีไข้ ท้องเดิน รวมถึงอาการสูญเสียการรับรสหรือกลิ่นอย่างเฉียบพลัน) หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการดังกล่าวข้างต้นในระหว่างการติดต่อ กรุณาแจ้งทางสถาบันฯ โดยทันที

8. ขอบเขตความรับผิดชอบของสถาบันเกอเธ่ฯ
8.1 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
8.2 นอกจากนี้ ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความประมาททั่วไปเช่นกัน และจะชดใช้ความเสียหายหากถึงชีวิต การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพ หรือความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของทางสถาบันฯ
8.3 เนื่องด้วยเหตุผลด้านสิทธิการคุ้มครองข้อมูลและการปกป้องพื้นที่ส่วนบุคคล ทางสถาบันเกอเธ่จึงเลือกใช้โปรแกรม “Zoom” สำหรับการเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ทางสถาบันเกอเธ่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการขัดข้องด้านเทคนิคซึ่งเกิดจากโปรแกรมที่ใช้งาน แต่เราจะประสานงานกับทางผู้ให้บริการโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้เร็วที่สุด
8.4 ผู้เรียนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญา หรือในเรื่องของคดีความ ถ้าเป็นกรณีนอกเหนือที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

9. เหตุสุดวิสัยที่อยู่เหนือการควบคุม
ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถาบันเกอเธ่ฯ (เช่น ความไม่สงบ ความขัดแย้งทางทหาร หรือ ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ฯลฯ ) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนให้กับท่าน (เช่น การปรับเปลี่ยนเวลาหรือสถานที่เรียน) ในกรณีนี้สถาบันฯ จะนำข้อเสนอใหม่มาให้ท่านพิจารณาพร้อมกำหนดระยะเวลาในการตัดสินใจและขอให้ท่านแจ้งให้สถาบันฯ ทราบว่า ท่านประสงค์จะยอมรับข้อเสนอที่เปลี่ยนแปลงหรือต้องการถอนตัวจากข้อตกลง หากท่านถอนตัวจากข้อตกลง ทางสถาบันฯ ยินดีคืนเงินที่ผู้เรียนได้ชำระมาแล้ว (โดยจะคืนตามสัดส่วนชั่วโมงการเรียนการสอน/การสอบที่ยังไม่เกิดขึ้น)

10. การมีผลบังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่นี้ เป็นฉบับเดียวกับที่เผยแพร่ในหน้าอินเตอร์เนตของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยซึ่ง จะใช้แทนฉบับเดิมทั้งหมด สามารถหาอ่านได้ในห้องต่างๆของสถาบันฯเช่นกัน

11. ผลบังคับของสัญญา
ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่งของเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ไม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ส่วนอื่นๆที่เหลือก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเนื้อหาและผลบังคับใช้ข้อกำหนดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับข้อกำหนดที่ยกเลิกไปแล้วมาก ที่สุด

12. การแปลเป็นภาษาต่างๆ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปลให้ยึดถือฉบับภาษาเยอรมันเป็นหลัก
เนื้อหาการเรียน
เป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมของท่านในการสื่อสารเป็นภาษาเยอรมันตาม ความต้องการของท่าน ท่านจะได้ฝึกภาษาทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น พูด ฟัง อ่าน เขียนและไวยากรณ์ ทักษะทางการสื่อสารของท่านจะได้รับการพัฒนาในชั้นเรียนที่สนุกสนานและหลาก หลายไม่ซ้ำซาก ท่านจะมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารกับชาวเยอรมันรวมถึงเรียนรู้เกี่ยว กับประเทศของเรามากขึ้น เนื้อหาการเรียนของสถาบันทันสมัยและมีสื่อการสอนที่กระตุ้นให้ท่านฝึกใช้ ภาษาเยอรมันและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือท่านเรียนภาษาเยอรมันด้วยความสนุกสนาน

ภาษาในชั้นเรียน
ภาษาที่ใช้ในชั้นเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกคือภาษาเยอรมัน ครูผู้สอนจะปรับใช้ภาษาให้เข้ากับระดับความรู้ของผู้เรียนแต่ละท่าน วิธีการนี้ทำให้ท่านได้ฝึกการฟังภาษาเยอรมันตั้งแต่แรกเลย

พึงระวัง: ในชั้นเรียนการเรียนอ่านและเขียนตัวอักษรละติน ครูผู้สอนจะใช้ภาษาไทยในการอธิบายเป็นส่วนใหญ่

           
เวลาเรียน 
 
เราเปิดสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ โดยมีเวลาเรียนดังนี้
รอบเช้า 08:30 ถึง 12:00
รอบบ่าย 13:00 ถึง 16:30
รอบเย็น 18:00 ถึง 19:30

ในชั้นเรียนรอบเช้าและรอบเย็น จะมีช่วงเวลาพักระหว่าง 10:00 - 10:30 และ 14:30 - 15:00
เกสต์เฮาส์และโรงแรมที่อยู่ใกล้กับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
วันแรกของการเรียน

เพื่อให้การเรียนในวันแรกของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น ท่านสามารถดูคำแนะนำและข้อมูลสำคัญได้ที่นี่
กลุ่มผู้เรียน                           
เพื่อนร่วมชั้นของท่านส่วนใหญ่เป็นชาวไทย จำนวนนักเรียนจะต่างกันไปตามชั้นเรียน จำนวนผู้เรียนในชั้นเรียนเร่งรัดพิเศษอยู่ที่ประมาณ 14 คน ส่วนชั้นเรียนรอบเย็น 13 คนและชั้นเรียนรอบสุดสัปดาห์ 16 คน ในชั้นเรียนหนึ่งจะมีผู้เรียนมากสุด 20 คน
 
การซ้ำชั้น                  
นักเรียนที่ต้องการจะเรียนซ้ำชั้นเดิมเพื่อให้ภาษาเยอรมันของตัวเองแน่นขึ้น จะได้รับส่วนลดสำหรับค่าเล่าเรียน 50% ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนต่อจากชั้นเรียนเดิมเลยทันที
 
การเปลี่ยนหรือบอกยกเลิกชั้นเรียน          
ท่านสามารถขอเปลี่ยนชั้นเรียนได้ภายใน 5 วันแรกหลังจากได้ปรึกษากับครูผู้สอนและห้องทะเบียนแล้ว ในกรณีที่ท่านบอกเลิกก่อนวันเปิดเรียน ท่านจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืน โดยหักค่าธรรมเนียมสำหรับการบอกเลิก 500 บาท ส่วนค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ หากท่านบอกเลิกหลังวันเปิดเรียน ทางสถาบันจะไม่คืนค่าเล่าเรียนให้ กรุณาศึกษาข้อ 4 ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของทางสถาบัน

การสอบถามความก้าวหน้าในการเรียน    
ในกรณีของผู้สมัครที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ทางสถาบันจะแจ้งข้อมูลให้กับผู้สมัครเองโดยตรง กรณีต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นผู้เรียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ห้องลงทะเบียน
 
คณาจารย์                             
อาจารย์ของท่านมีทั้งชาวเยอรมันเจ้าของภาษาและผู้สอนที่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันระดับดีเยี่ยม ท่านจะได้เรียนภาษาเยอรมันจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์มานาน รวมถึงอาจารย์รุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรมการเรียนการสอนมาเป็นพิเศษเช่นกัน รูปแบบการสอนของคณาจารย์ทุกท่านเป็นแบบสมัยใหม่ และใช้วิธีการฝึกใช้ภาษาที่หลากหลาย ทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะ ภาษาต่างประเทศและเข้าร่วมการอบรมการสอนอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหาการเรียน                               
เป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมของท่านในการสื่อสารเป็นภาษาเยอรมันตาม ความต้องการของท่าน ท่านจะได้ฝึกภาษาทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น พูด ฟัง อ่าน เขียนและไวยากรณ์ ทักษะทางการสื่อสารของท่านจะได้รับการพัฒนาในชั้นเรียนที่สนุกสนานและหลาก หลายไม่ซ้ำซาก ท่านจะมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารกับชาวเยอรมันรวมถึงเรียนรู้เกี่ยว กับประเทศของเรามากขึ้น เนื้อหาการเรียนของสถาบันทันสมัยและมีสื่อการสอนที่กระตุ้นให้ท่านฝึกใช้ ภาษาเยอรมันและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือท่านเรียนภาษาเยอรมันด้วยความสนุกสนาน
 
ใบรับรองการเข้าเรียน                    
หลังจบคอร์ส ท่านจะได้รับใบรับรองการเข้าเรียนในกรณีที่ท่านเข้าเรียนร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด ใบรับรองการเข้าเรียนนนี้ไม่ใช่ประกาศนียบัตรความสามารถทางภาษา และอาจารย์ประจำคอร์สเป็นผู้ประเมินผลการเรียน
 
ภาษาในชั้นเรียน                 
ภาษาที่ใช้ในชั้นเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกคือภาษาเยอรมัน ครูผู้สอนจะปรับใช้ภาษาให้เข้ากับระดับความรู้ของผู้เรียนแต่ละท่าน วิธีการนี้ทำให้ท่านได้ฝึกการฟังภาษาเยอรมันตั้งแต่แรกเลย
พึงระวัง ในชั้นเรียนการเรียนอ่านและเขียนตัวอักษรละติน ครูผู้สอนจะใช้ภาษาไทยในการอธิบายเป็นส่วนใหญ่
 
ระดับชั้นเรียน                                  
ชั้นเรียนของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยอ้างอิงตามกรอบความตกลงร่วมกันของสภายุโรปทางด้านภาษา (GER) เริ่มจากระดับ A1 ไปจนถึงระดับ C2 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ระดับข้างต้นนี้ยังแบ่งย่อยต่อไปอีกตามระยะเวลาของชั้นเรียนนั้นๆ และตามความเร็วของผู้เรียนอีกด้วย
 
ระบบชั้นเรียนที่เป็นสากล   
ชั้นเรียนและการสอบภาษาเยอรมันของสถาบันเกอเธ่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ทุกชั้นเรียนออกแบบให้สอดรับกันอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ท่านสามารถเรียนต่อในระดับจากชั้นเรียนล่าสุดของท่าน สถาบันเกอเธ่ยึดหลักนี้ทั่วโลก และทุกระดับชั้น
 
รายละเอียดชั้นเรียน           
สถาบันจัดเปิดสอน
ชั้นเรียนเร่งรัดพิเศษ จำนวน 80 คาบ ระยะเวลา 4 สัปดาห์
ชั้นเรียนเร่งรุด        จำนวน 80 คาบ ระยะเวลา 10 สัปดาห์ และ
ชั้นเรียนธรรมดา      จำนวน 40 คาย ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ซึ่งมีทั้งรอบเย็นและ สุดสัปดาห์

 
อายุต่ำสุดของผู้เรียน                       
อายุต่ำสุดของผู้เรียนในแต่ละชั้นคือ 16 ปี หากเป็นชั้นเรียนพิเศษที่จัดสำหรับนักเรียนมัธยม (ส่วนใหญ่คือช่วงปิดเทอม) อายุต่ำสุดจะอยู่ที่ 14 ปี จากสถิติในปี พ.ศ. 2557 สามารถแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามอายุได้ดังนี้
  • 18 ปี หรือ ต่ำกว่า    คิดเป็นร้อยละ 23
  • 19 ถึง 25 ปี          คิดเป็นร้อยละ 34
  • 26 ถึง 35 ปี          คิดเป็นร้อยละ 23
  • 36 ถึง 45 ปี          คิดเป็นร้อยละ 15
  • 45 ปี หรือมากกว่า   คิดเป็นร้อยละ 5
ห้องเรียนออนไลน์
นักเรียนทุกคนของสถาบันเกอเธ่สามารถเข้าดูห้องเรียนออนไลน์ได้ ซึ่งประกอบด้วยบันทึกการสอน รายงานการเข้าเรียน กระดานแสดงความคิดเห็น และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยนักเรียนสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้กับ My Goethe.de และกรอกหมายเลขประจำตัว ตามคู่มือดังนี้
 

คำถามที่พบบ่อย ชั้นเรียนระดับ A1

ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการเรียนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการนั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ทางภาษาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล