ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

ติดต่อ-สอบถามและลงทะเบียนเรียน

contact and information Foto: Getty Images
หากท่านสนใจชั้นเรียนภาษาของเราหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่ห้องลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำ

สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายลงทะเบียน
18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1
กรุงเทพมหานคร 10120
ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 2108 82 12
courses-bangkok@goethe.de
 

คำถามที่พบบ่อย ชั้นเรียนระดับ A1

ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการเรียนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการนั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ทางภาษาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล