ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

ชั้นเรียนระดับ A1

การเรียนหลังสอบผ่านระดับ A1 

หลังจากนี้ หากท่านต้องการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนี ท่านจะต้องเขาเรียนชั้น  Integrationskurs ซึ่งประกอบไปด้วยชั้นเรียนภาษาและชั้นเรียน  Orientierungskurs เพื่อเตรียมใช้ชีวิตในเยอรมนี ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนของชั้นเรียน Integrationskurse ได้ที่นี่
ข้อควรคำนึง ยิ่งภาษาเยอรมันของท่านดีเท่าไร ท่านจะประหยัดเวลาเรียนในประเทศเยอรมนีได้มากขึ้นเท่านั้น ขอแนะนำให้ท่านศึกษาภาษาเยอรมันต่อในช่วงที่ยังรอวีซ่าหลังจากสอบผ่านระดับ A1 แล้ว

แผนการศึกษาทั่วไป

สำหรับความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้แบ่งชั้นเรียนเป็น 4 ระดับ ระดับละ 40 คาบเรียน (คาบเรียนละ 45 นาที) โดยมีชื่อเรียกต่อไปนี้
A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
 
ในชั้นเรียนเร่งรัดพิเศษ การแบ่งชั้นเรียนจะเป็นดังนี้
A1-1+2
A1-3+4

แผนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเสริมความชำนาญและมีความรู้อักษรละตินแล้ว

หากท่านต้องการเสริมความรู้อักษรละติน ขอแนะนำให้ท่านเรียนลงเรียนคอร์ส A1 แบบ 3 ระดับ คือ ชั้นเรียนเร่งรัดพิเศษ ชั้นละ 80 คาบเรียน ประกอบด้วยชั้นเรียนต่อไปนี้
A1-1 จากทั้งหมด 4 ขั้น
A1-2 + 3 จากทั้งหมด 4 ขั้น
A1-3 + 4 จากทั้งหมด 4 ขั้น

แผนการเรียนสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเสริมความชำนาญและไม่มีความรู้อักษรละตินมาก่อน

หากท่านไม่มีความรู้อักษรละติน ขอให้ท่านลงเรียนชั้นเรียน หลักสูตรการเรียนอ่านและเขียนตัวอักษรละติน 4 สัปดาห์ (80 คาบเรียน) ก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยลงเรียน 3 ระดับที่กล่าวไว้ข้างต้น

ชั้นเรียนระดับ A1 ทั้งหมดของสถาบันเกอเธ่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ ก่อนลงทะเบียนสอบระดับ A1 ท่านควรผ่านการเรียนทุกระดับชั้นเสียก่อน

คำแนะนำ 

การผลีผลามลงทะเบียนสอบก่อนเวลาอันสมควรมักนำมาซึ่งผลสอบที่ไม่น่าพึงพอใจ และทำให้ท่านต้องเสียเวลาเรียนเพิ่มจากเดิม ซึ่งนั่นไม่ใช่ความประสงค์ทั้งของท่านและทางสถาบัน กรุณาเรียนทุกชั้นในระดับ A1 รวมถึงชั้นเรียนเตรียมสอบ A1 ก่อนที่จะลงทะเบียนสอบ

ระยะเวลาเรียน                                

ระยะ เวลาเรียนขึ้นอยู่กับพื้นความรู้เดิมและวิธีการเรียนของท่าน การเรียนในชั้นเร่งรุดพิเศษจะช่วยให้ท่านถึงเป้าหมายได้เร็วและมีประสิทธิผล ที่สุด สิ่งสำคัญคือการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ การทำการบ้านและงานที่ครูผู้สอนมอบหมายให้ทุกชิ้น โดยเฉพาะการฝึกใช้ทักษะทางภาษาอย่างเป็นประจำเพื่อให้ท่านใช้ภาษาเยอรมัน ด้วยความมั่นใจมากขึ้น
 
คำเตือน ท่านอาจเจอบุคคลแปลกหน้าทั้งในและนอกสถาบันเกอเธ่ที่รับรองว่าท่านจะสอบผ่าน ระดับ A1 ภายในระยะเวลาอันสั้นได้ ขอให้ท่านมีสติไตร่ตรองและโปรดอย่าหลงเชื่อเพราะไม่มีทางลัดสำหรับการสอบ

ข้อมูลหลักสูตรภาษาเยอรมันระดับชั้น A1