เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat C2: GDS

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ C2 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ C2 ฟังตัวอย่างข้อสอบ C2 ทักษะการฟัง (37.49 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ C2 ทักษะการฟัง (MP4, 35 MB)

ดูตัวอย่างข้อสอบ C2 ทักษะการพูด (17:30 นาที)
Das Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) ist eine Deutschprüfung für Erwachsene.
© Goethe-Institut

แบบฝึกหัด C2 - 01 ฟังแบบฝึกหัด C2 ทักษะการฟัง 01 (37.50 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด C2 ทักษะการฟัง 01 (MP4, 35 MB)