เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat C2: GDS

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ C2 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ C2 ฟังตัวอย่างข้อสอบ C2 ทักษะการฟัง (37.49 นาที)

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ C2 ทักษะการฟัง (MP4, 35 MB)

ดูตัวอย่างข้อสอบ C2 ทักษะการพูด (17:30 นาที)
© Goethe-Institut

แบบฝึกหัด C2 - 01 ฟังแบบฝึกหัด C2 ทักษะการฟัง 01 (37.50 นาที)

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด C2 ทักษะการฟัง 01 (MP4, 35 MB)