แนวคิดและสื่อการเรียน-สอน

Concepts and Materials Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพและการศึกษา

สื่อการเรียนการสอนสำหรับเศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว เทคนิคและอาชีพทางสังคมและการแพทย์

เยอรมันสำหรับเด็ก

นี่คือชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศอายุ 4 ถึง 10ปี และยังเหมาะกับท่านที่ต้องการส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนภาษาเยอรมันอย่างสนุกสนานตามวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่อีกด้วย

เยอรมันสำหรับเยาวชน

เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีลักษณะการเรียนเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแตกต่างจากวิธีของผู้ใหญ่หรือของเด็กในหลายแง่มุม

สื่อการสอน

ผู้ใหญ่สองคนและเด็กวัยรุ่นสามคนในภาพ กวินถือหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินในมือ ภาพประกอบ (ส่วนหนึ่ง) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

กวินในประเทศเยอรมนี

มาร่วมเดินทางและสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศของกวิน เด็กไทยอายุ 16 ปีในประเทศเยอรมนีกันเถอะ สื่อพิมพ์สองภาษาของสถาบันเกอเธ่ที่ผู้อ่านสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศและดูคลิปวีดีโอภาพเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อจับใจความ

EDDU | Erfolgreich Digital Deutsch unterrichten © Goethe-Institut

โครงการสอนภาษาเยอรมันด้วยสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (EDDU)

คุณจะได้พบกับไอเดียการสอนภาษาเยอรมันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมแชท สื่อสารสนเทศ วีดีโอ ภาพถ่ายและสื่อดิจิทัลอื่นๆ ในหลากหลายหัวข้อที่ผู้เรียนต้องเจอในบทเรียนและที่ผู้เรียนสนใจ