แนวคิดและสื่อการเรียน-สอน

Concepts and Materials Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพและการศึกษา

สื่อการเรียนการสอนสำหรับเศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว เทคนิคและอาชีพทางสังคมและการแพทย์

เยอรมันสำหรับเด็ก

นี่คือชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศอายุ 4 ถึง 10ปี และยังเหมาะกับท่านที่ต้องการส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนภาษาเยอรมันอย่างสนุกสนานตามวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่อีกด้วย

เยอรมันสำหรับเยาวชน

เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีลักษณะการเรียนเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแตกต่างจากวิธีของผู้ใหญ่หรือของเด็กในหลายแง่มุม

Unterrichtsmaterial

EDDU | Erfolgreich Digital Deutsch unterrichten © Goethe-Institut

EDDU | Erfolgreich Digital Deutsch unterrichten

Bei EDDU findet ihr Unterrichtsideen zum Einsatz von Chat-Apps, sozialen Medien, Videos, Fotos und anderen digitalen Tool zu den Themen, die in eurem Lehrwerk vorkommen und die eure Schüler und Schülerinnen interessieren.