แนวคิดและสื่อการเรียน-สอน

Concepts and Materials Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพและการศึกษา

สื่อการเรียนการสอนสำหรับเศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว เทคนิคและอาชีพทางสังคมและการแพทย์

เยอรมันสำหรับเด็ก

นี่คือชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศอายุ 4 ถึง 10ปี และยังเหมาะกับท่านที่ต้องการส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนภาษาเยอรมันอย่างสนุกสนานตามวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่อีกด้วย

เยอรมันสำหรับเยาวชน

เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีลักษณะการเรียนเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแตกต่างจากวิธีของผู้ใหญ่หรือของเด็กในหลายแง่มุม

สื่อการสอน

Visual Deutsch mit Musik macht Spaß © Goethe-Institut Thailand

Deutsch mit Musik macht Spaß!

Liebst du Musik und willst du auch Deutsch lernen? Die von uns geschriebenen Songs auf Thai und auf Deutsch, die Eselbrücken enthalten, sollen den Schüler*innen helfen, sich deutsche grammatische Regeln besser merken zu können.

ผู้ใหญ่สองคนและเด็กวัยรุ่นสามคนในภาพ กวินถือหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินในมือ ภาพประกอบ (ส่วนหนึ่ง) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

กวินในประเทศเยอรมนี

มาร่วมเดินทางและสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศของกวิน เด็กไทยอายุ 16 ปีในประเทศเยอรมนีกันเถอะ สื่อพิมพ์สองภาษาของสถาบันเกอเธ่ที่ผู้อ่านสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศและดูคลิปวีดีโอภาพเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อจับใจความ

EDDU | Erfolgreich Digital Deutsch unterrichten © Goethe-Institut

โครงการสอนภาษาเยอรมันด้วยสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (EDDU)

คุณจะได้พบกับไอเดียการสอนภาษาเยอรมันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมแชท สื่อสารสนเทศ วีดีโอ ภาพถ่ายและสื่อดิจิทัลอื่นๆ ในหลากหลายหัวข้อที่ผู้เรียนต้องเจอในบทเรียนและที่ผู้เรียนสนใจ