แนวคิดและสื่อการเรียน-สอน

Concepts and Materials Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพและการศึกษา

สื่อการเรียนการสอนสำหรับเศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว เทคนิคและอาชีพทางสังคมและการแพทย์

เยอรมันสำหรับเด็ก

นี่คือชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศอายุ 4 ถึง 10ปี และยังเหมาะกับท่านที่ต้องการส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนภาษาเยอรมันอย่างสนุกสนานตามวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่อีกด้วย

เยอรมันสำหรับเยาวชน

เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีลักษณะการเรียนเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแตกต่างจากวิธีของผู้ใหญ่หรือของเด็กในหลายแง่มุม