เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับเยาวชน ฟังตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (23.03 นาที)

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับเยาวชน ทักษะการฟัง (MP4, 25 MB)

ดูตัวอย่างข้อสอบ A2 สำหรับเยาวชน ทักษะการพูด (12.37 นาที)
© Goethe-Institut


แบบฝึกหัดระดับ A2 สำหรับเยาวชน แบบฝึกหัดชุดข้อสอบฟัง ระดับ A2 สำหรับเยาวชน สำหรับฟังผ่านเว็บไซต์ (24:59 Min.)