กิจกรรมการบรรยายให้ข้อมูล เส้นทางสู่ประเทศเยอรมนี

เส้นทางสู่ประเทศเยอรมนี © Goethe-Institute Thailand

15 มิถุนายน 2565 เวลา 16.45-17.45 น.

ออนไลน์

- ฉันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างหากต้องการย้ายติดตามคู่สมรสไปเยอรมนี
- ฉันเตรียมตัวไปอยู่เยอรมนีให้ดีได้อย่างไร
- ถึงเยอรมนีแล้ว ต้องทำอะไรต่อไป
หากคุณต้องการย้ายถิ่นฐานตามคู่สมรสไปเยอรมนี คุณต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานระดับ A1 เพื่อยื่นวีซ่า

ที่งานนี้คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและการสอบระดับ A1 รวมถึงก้าวต่อไปที่รอคุณอยู่ในประเทศเยอรมนี นอกจากนี้คุณจะรู้จักวิธีขอความช่วยเหลือและข้อมูลสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานในเยอรมนี

ด้วยมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ เราจึงมีที่จำกัด ขอให้คุณลงทะเบียนก่อนเข้างานโดยส่งอีเมลมาที่ mwnd-bangkok@goethe.de

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย  the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

ย้อนกลับ