Beletrie | Divadelní hra
Kámen

Marius von Mayenburg

Česky

Kámen
Marius von Mayenburg
Překlad: Petr Štědroň
Praha, Národní divadlo 2015
ISBN: 978-80-7258-520-5
146 Stran

Německy

Der Stein
Marius von Mayenburg
Berlín, henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin 2011
276 Stran

Witha a Wolfgang získají v roce 1935 v Drážďanech dům po jedné židovské rodině. Krátce nato proletí jejich oknem kámen. Ti, kteří ho dovnitř vhodili, se domnívali, že je dům ještě obýván židovskou rodinou. Witha kámen uschová a po válce se prezentuje jako odpůrkyně předchozího režimu. Její manžel padne ve válce. Společně se svou dcerou Heidrun prchne Witha po několika letech z NDR. Do domu, ve kterém se toho tolik stalo, se vrátí až v roce 1993 společně s Heidrun a její dcerou Hannah.