Shared Cities:
Creative Momentum

BINA - Belgrade International Architecture Week Belgrade ABA © BINA

Shared Cities: Creative Momentum si klade za cíl zlepšit kvalitu života v evropských městech. Zkoumáme různé pohledy na sdílení a tvorbu měst a přitom objevujeme nové možnosti, jak v nich žít. Společně.

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) je cílevědomý kulturní projekt sdružující jedenáct partnerů ze sedmi evropských velkoměst: Bělehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovic, Prahy a Varšavy. V rámci projektu se v letech 2016 až 2020 odehraje na 150 akcí, které svedou dohromady jednotlivce i komunity, aby spolu vytvářeli sdílené městské prostory. Kreativním centrem projektu je Praha, kde Goethe-Institut spolu s Českými centry a organizací reSITE tvoří jeho základní tým. SCCM je spolufinancován z programu Evropské unie Kreativní Evropa​.

Kdo: 11 partnerů z 6 zemí
Co: architektura, urbanismus, umění a design, participace
Jak: festivaly, filmy, výstavy, dílny, rezidenční pobyty, výzkum a případové studie
Kde: Bělehrad, Berlín, Bratislava, Budapešť, Katovice, Praha a Varšava
Kdy: červen 2016 – únor 2020
 
Shared Cities: Creative Momentum vytváří platformu pro tvůrčí diskurs na pomezí architektury, umění, urbanismu a ekonomiky sdílení, aby přispěl k proměně městských prostorů. Obyvatelům měst chce ukázat, že jejich spoluúčast a spolupráce je pro vytváření hodnotného a pro život příjemného městského prostředí zásadní. Zároveň vznikají neotřelá řešení současných problémů našich měst, jako jsou například chybějící veřejné investice do infrastruktury, nedostatečná transparentnost a zodpovědnost v rozhodovacích procesech, růst životních nákladů či nedostupnost bydlení.

V rámci Shared Cities: Creative Momentum se uskuteční přes 150 veřejných a odborných aktivit: festivaly, filmy, výstavy, dílny, rezidenční pobyty umělců nebo případové studie. Stěžejními tématy jsou sdílení, kulturní rozvoj, plánování měst a vize v oblasti architektury. Kombinují mezinárodní zkušenosti se znalostmi místních podmínek a sází na spolupráci mezi jednotlivými městy. Zapojit se může každý, projekt totiž staví na tvůrčím potenciálu místních obyvatel, sousedských komunit, umělců či kulturních institucí.
 
Součástí programu jsou plánovací hry, při kterých architekti a občané společně vytváří návrhy pro ideální město. Např. „Hacking street furniture“ vyzve umělce a veřejnost, aby navrhli radikálně nové formy a způsoby uplatnění městského mobiliáře. Na aktuální problémy života ve městě se zaměří i další aktivity týkající se tvorby měst. Například v Katovicích vznikne nová digitální mapa města, která bude zobrazovat formální i neformální aktéry působící v kulturních a kreativních odvětvích. Bratislava bude hledat nové strategie pro oživení nevyužitých budov z komunistické éry a zapojí odbornou veřejnost do rozvoje největšího náměstí v hlavním městě Slovenska, Námestie SNP. Budapešť bude zase zkoumat model „sdíleného řízení“ a testovat způsoby, kterými mohou nevládní organizace oživit bývalé průmyslové oblasti ostrova Csepel.
 
V rámci tzv. kurátorské laboratoře budou odborníci a veřejnost diskutovat o tom, jak využít pro potřeby architektury a tvorby měst tzv. nová média, jak mohou být v zájmu angažované veřejnosti lépe vyhodnocována dostupná data, či jak může film oživit zájem občanů o architekturu. Také budou hledat originální způsoby, jak poutavě publikovat a zobrazovat informace k tomuto tématu.
 
Podrobné informace k Shared Cities: Creative Momentum najdete začátkem příštího roku na naší společné webové platformě www.sharedcities.eu. Od roku 2017 bude také vycházet ročenka, která bude průběžně shrnovat společné čtyřleté snažení partnerů. Toto velké, mezinárodní projektové úsilí nakonec představí putovní výstava a film ve všech partnerských městech i v celosvětové síti Goethe-Institutu a Českých center.

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.