Global Control and Censorship

Vědění je moc

„Digitalizace všech oblastí našeho života a jejich propojení do informační sféry spojilo lidi na celé zeměkouli. Data a obsahy všeho druhu jsou denně produkovány v neměřitelném množství a sdíleny napříč celým světem. Ještě v době, kdy vznikají a než se dostanou ke svému adresátovi, jsou naše data zachycena privátními firmami a státními službami a použita pro jejich účely. S věděním přichází moc - a největší moc má ten, kdo ovládá informační tok.“ – Bernhard Serexhe, kurátor výstavy

„Global Control and Censorship“ se zabývá digitalizací našich životů a klade otázky, týkající se kontroly a cenzury informací.

Program

Zkuste si

Dvojí život toustovače © Goethe-Institut/Julia Klement

Knihy z e-knihovny

Už jste viděli výstavu? Chcete se o tématu dozvědět více? Zde najdete výběr knih a dalších médií z naší e-knihovny.

Články

Internetoví boti mohou šířit volební slogany Foto (výřez): © fotohansel - Fotolia.com

Internetoví boti
Moc názorových robotů

Umějí šířit zprávy, vstupovat do interakcí s uživateli a dokonce i koncipovat texty. Jsou naprogramované uživatelské profily na sociálních sítích schopny také ovlivňovat rozhodovací procesy?

Co dělat, když rozhodují stroje – například v silniční dopravě? Foto (výřez): © RioPatuca Images – Fotolia.com

Umělá inteligence
Etika pro stroje

V rámci digitalizace odevzdává člověk odpovědnost technickým přístrojům. Která rozhodnutí smějí stroje přijímat a jak zacházíme s následky? V Německu se touto otázkou zabývá etická komise.

Počítačová data Foto (výřez): © Dmitry Nikolaev – Fotolia.com

Algoritmy a svoboda rozhodování
Vypočítané "já"

Počítačové programy sestavují uživatelské profily a určují naši roli a naše chování na internetu. Ztrácíme prostřednictvím algoritmů svou svobodu rozhodování?

Partneři

Logo Galerie NTK © Galerie NTK Logo Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe © Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe