DLL – Naučit se učit němčinu
„Cítila jsem, že je o mě velmi dobře postaráno“

Kdo učí, chce se také sám stále dále učit. To vědí také účastníci vzdělávací řady „Naučit se učit němčinu“ – (DLL). Co na ně udělalo obzvlášť dojem? A jak přenesli své nové zkušenosti do výuky?

 • Rahel Kuert Photo (detail): © Private

  „Cítila jsem, že je o mě velmi dobře postaráno“ - rahel kuert, dll: učit němčinu jako cizí jazyk

  Jako vystudovaná učitelka pro první stupeň základní školy ve Švýcarsku jsem učila němčinu jako první (mateřský) jazyk. Nyní učím na švýcarské škole Curitiba v Brazílii, tam se ale většina žákyň a žáků učí němčinu jako cizí jazyk. Tak jsem si byla často nejistá, jak bych měla s těmi dětmi pracovat. Online kurz mi dal do ruky potřebný nástroj, abych kompetentně učila němčinu také jako cizí jazyk. Považovala jsem především ten moderní přístup za velmi dobrý: mohla jsem pracovat online, když jsem měla čas, a přesto jsem cítila, že se o mne tutorky starají velmi dobře. Ve svém projektu na analýzu praxe jsem se zabývala otázkou, jak nejlépe začít s minulým časem perfektem. Znalosti z různých modulů DLL mi pomohly vypracovat plánování zaměřené na cíl, které lze úspěšně přenést do výuky.
  Rahel Kuert, ročník 1986, od roku 2013 učí němčinu jako cizí jazyk na švýcarské škole Curitiba, Brazílie.
 • Dana Conkan Photo (detail): © Private

  „Umím se nyní lépe pozorovat a plánovat s větší orientací na úkoly“ – Dana Conkan, DLL 2-6

  Program DLL mi otevřel oči, co se týče nejen mé vlastní výuky, ale také mé činnosti jako školitelky dalšího vzdělávání. Působivá byla kvalita referentek, učební materiály, ale také spolupráce s kolegyněmi a kolegy. Ve výuce a v kurzech dalšího vzdělávání se nyní dokážu lépe pozorovat a plánovat s větší orientací na úkoly. V projektech na analýzu praxe jsem se zabývala mimo jiné rolí rituálů ve výuce a transparencí cíle, čili tím, jak studentům sdělit, co jsou učební cíle. Zajímavé mi také přišlo sledovat, jak se mění ústní komunikace studentů, když se při mluvení nahrávají. Toto všechno mi umožnilo lépe sama sebe vnímat jako vyučující a utvářet výuku tak, aby se na ní podíleli všichni zúčastnění a aby zažívali učení jako pozitivní zkušenost.
  Dana Conkan, ročník 1984, od roku 2007 je učitelka němčiny jako cizího jazyka v Goethe-Centru Cluj-Napoca v Rumunsku.
 • Evriklia Siakagianni Photo (detail): © Private

  „Tou největší přidanou hodnotou je diskuze s kolegyněmi a kolegy“ – Evriklia Siakagianni, online kurz DLL 3: němčina jako cizí jazyk

  Kurzy DLL nabízejí možnost osvěžit si znalosti v metodice a didaktice, ale také získat nové podněty pro vlastní výukovou praxi. Ale tu největší přidanou hodnotu vidím v tom, že mohu diskutovat s kolegyněmi a kolegy z různých zemí. Toto se projevuje pozitivně obzvlášť při plánování a realizaci malých projektů na analýzu praxe. V rámci jednoho takového projektu navrhovali moje žákyně a žáci ve spolupráci se stejně starými dětmi ze dvou dalších zemí hry na opakování větné stavby, vyzkoušeli je a při chatu o nich popřemýšleli. Od té doby ve vlastní výuce cíleně zařazuji vyučovací metody zaměřené na jednání a na projekty, což podporuje jazykové kompetence a motivaci mých žáků.
  Evriklia Siakagianni, ročník 1979, od roku 2004 učí němčinu jako cizí jazyk na hudební škole Arta v Řecku.
 • Dr. Johannes Berthold Sander Photo (detail): © Private

  „Seznámil jsem se s metodami, jak analyzovat vlastní výuku“ – Dr. Johannes Berthold Sander, kurz DLL učit němčinu jako cizí jazyk – základy pro praxi

  Obzvlášť se mi líbila velmi povedená rovnováha mezi výukovou praxí a současným vědeckým výkladem. Tím nemyslím jen, že se bral zřetel na novější vědecké poznatky, nýbrž především projekty na analýzu praxe, které se prováděly v každém kurzu. Ty mi zprostředkovaly metody, které nám vyučujícím umožňují, abychom si analyzovali vlastní výuku. A sice nikoli abstraktně, nýbrž zcela konkrétně. Tak jsem mohl získat konstruktivní a také zcela kritický náhled, kterého se už nechci vzdávat, například do učebního prostředí, do potřeb svých kurzistů a do účinků specifických postupů.
  Dr. Johannes Berthold Sander, ročník 1957, od září 2015 pracuje jako učitel němčiny jako cizího jazyka pro obyvatele zařízení pro uprchlíky.
 • Zeynep Kızıltaş Photo (detail): © Private

  „Mladí se cítí lépe, když pracují společně“ – Zeynep Kiziltaş, DLL 10: němčina jako cizí jazyk pro mládež

  Jako velice zajímavý mi v paměti utkvěl význam tělesných, kognitivních a sociálních vývojových procesů pro učební úspěch mladých lidí. Bylo fascinující poznávat, že se dospívající v tomto ohledu výrazně liší od dospělých. Během projektu jsem se zabývala hlavně možnostmi, jak motivovat žákyně a žáky k aktivní účasti. Tím jsem se naučila, že se mladí cítí lépe, když pracují společně se spolužáky. Toto podporuje jednání v němčině a spolupráci mezi studenty. S ohledem na svou vlastní učitelskou činnost bych chtěla toto téma ještě dále prohlubovat.
  Zeynep Kızıltaş, ročník 1967, od roku 1997 pracuje jako učitelka němčiny v jedné státní škole v tureckém Izmir-Bornova.
 • Paola De Paolis Photo (detail): © Private

  „To, co jsem se naučila, jsem mohla okamžitě využít ve své výuce“ – Paola de Paolis, DLL 4 a DLL 10

  Jako velice produktivní mi na konceptu kurzů DLL přišla možnost, že didaktické tipy a návrhy výuky mohu okamžitě využít ve školní praxi. Přemýšlení o fyzických procesech a způsobech chování mládeže mi pomohlo, abych dbala lépe a důkladněji na fáze výuky nebo na plánování výuky a experimentovala se sociálními formami výuky, které dovedou nejlépe podpořit mé učební cíle. V tomto rámci jsem se zabývala zejména klidovými fázemi, které od té doby také integruji do vlastní výukové praxe. Ty žákyním a žákům nabízejí možnost, aby si po aktivačních cvičeních mohli systematizovat to, co se už naučili. To se ukázalo jako velice produktivní.
  Paola De Paolis, ročník 1963, více než 25 let pracuje jako učitelka němčiny jako cizího jazyka, aktuálně je stálou zaměstnankyní na jazykovém gymnáziu Giordano Bruno v Turíně.
 • Ellen Marion Kentner Photo (detail): © Private

  „Podporuje se kreativita studentů i vyučujícího“ – Ellen Marion Kentner, DLL 1 a DLL 10

  Hledám vždy nové impulzy a jsem přesvědčená, že efektivní výuka bude mít užitek pro mé žákyně a žáky po jejich celý život. Proto mě nadchlo, že jsem díky kurzům DLL mohla přemýšlet o své kompetenci učitelky. Cílem kurzu DLL 10 je zhruba to, ukázat studentům, jak důležitá je vlastní korektura, a pomoci jim, aby poznali projevy, které nejsou jazykově přiměřené. Když žákyně a žáci vyráběli výukové plakáty, mohli jsme pozorovat, že už tento proces aktivuje jejich povědomí, upevňuje ho a tím podporuje vědomé učení. Tím se podporuje a využívá kreativita studentů i vyučujícího. Živá diskuze mezi námi učiteli byla velice zajímavá a motivující, také v budoucnu na tom budu pracovat, abych se během výuky sledovala vědoměji.
  Ellen Marion Kentner, ročník 1962, umělecká pedagožka a učitelka němčiny jako cizího jazyka, učí němčinu na dvou soukromých jazykových školách ve Švýcarsku.
 • Korana Justić Photo (detail): © Private

  „Mohla jsem analyzovat svou vlastní výukovou praxi“ – Korana Justić, šest kurzů DLL, tohoto času DLL 3 a DLL 10

  Na dalším vzdělávání DLL se mi obzvlášť líbí, že učitel němčiny jako cizího jazyka dostává nepřetržitě podněty k tomu, aby ve výuce rozpoznával a zkoušel nové možné metody. Velice zajímavý a užitečný je podle mě také přístup do multimediální datové banky s autentickými učebními a výukovými situacemi pro různé cílové skupiny na celém světě. Z kurzu DLL si beru do vlastní výuky mnoho nových impulzů a podnětů, které jsem získala jak z materiálů pro samostudium a z různých typů úkolů, tak z diskuze s kolegyněmi a kolegy. Obzvlášť užitečné pro mě byly projekty na analýzu praxe. Pomohly mi, abych popřemýšlela o důležitých a zajímavých aspektech své vlastní výuky.
  Korana Justić, ročník 1977, od roku 2008 pracuje jako učitelka němčiny jako cizího jazyka na jedné odborné škole v Záhřebu a jako učitelka na Goethe-Institutu Chorvatsko.
 • Birgit Schölkens Photo (detail): © Private

  „Obzvlášť užitečné byly tipy na motivaci studentů“ – Birgit Schölkens, DLL 10: němčina jako cizí jazyk pro mládež

  Velmi poučné pro mě byly poznatky v souvislosti s vývojovými psychologickými změnami a s kognitivním rozvojem mládeže. Také se mi líbilo zavedení a použití specifických didaktických metod v jazykové výuce němčiny jako cizího jazyka pro mládež. Pro mou vlastní učitelskou činnost bylo obzvlášť nápomocné kromě jiného plánování výuky, tipy na motivaci studentů, intenzivnější využití digitálních médií a projektová práce. Projekt na analýzu praxe se týkal učebního procesu při použití výukových plakátů ve výuce. Mohli jsme pozorovat, že už samotná kreativní výroba takových plakátů je důležitým příspěvkem v učebním procesu. Proto jsem osobně tuto strategii integrovala do své výukové praxe.
  Birgit Schölkens, ročník 1961, od roku 2013 učí němčinu jako cizí jazyk na jedné soukromé jazykové škole v Luganu a kromě jiného byla sedm let lektorkou němčiny jako cizího jazyka na Státní univerzitě v Milánu.
 • Jessica Wunder Photo (detail): © Private

  „Vysoká kvalita výukových materiálů byla působivá“ – Jessica Wunder, kurz dalšího studia DLL – vyučovat němčinu – základy pro praxi

  Velmi se mi líbila osobní péče kompetentních tutorek a individuální organizace času. Pro studium spojené s prací je to nanejvýš příjemné. K tomu na mě zapůsobila vysoká kvalita výukových materiálů. Pro mou vlastní výukovou praxi byla užitečná témata jako utváření výuky orientované na studenty, výběr výukových a učebních materiálů podle didakticko-metodických principů a smysluplné používání digitálních médií. Toto všechno se konalo v rámci, který umožňoval, abychom přemýšleli o vlastní výukové praxi, abychom o tom diskutovali s kolegy a rozvíjeli alternativní metody. Osobně jsem díky tomuto speciálnímu učebnímu prostředí hodně získala.
  Jessica Wunder, ročník 1979, studuje němčinu jako cizí a jako druhý jazyk na Univerzitě Bielefeld a je rovněž učitelkou němčiny jako druhého jazyka v integračních kurzech.
 • Elena Alston Photo (detail): © Private

  „Kurz mi neobyčejně vyškolil „oko“ – Elena Alston, DLL 6

  Obzvlášť fascinující na kurzu DLL pro mě bylo propojení s vlastní výukovou praxí a tím i s mými individuálními zkušenostmi v roli učitelky a s odborným inputem kurzu. Interaktivně a ve společné diskuzi s kolegyněmi a kolegy z nejrůznějších kontextů jsem tak mohla vždy znovu přemýšlet o své roli učitelky a o své výuce ze zcela specifických úhlů pohledu. To neobyčejně vyškolilo mé „oko“ a mou pozornost na procesy v plánování mé výuky, které nyní dokáži použít mnohem efektivněji a vědoměji. Ve svém projektu na analýzu praxe jsem se zabývala různými modely utváření výuky a jejich přenesením na různé cílové skupiny. Z tohoto důvodu teď ve výuce používám znovu a znovu bumerang – to jsem si dobře zapamatovala z plánování výuky!
  Elena Alston, ročník 1988, od roku 2008 je aktivní v oblasti němčiny jako cizího jazyka: nejprve jako tutorka, později jako asistentka cizího jazyka a od roku 2014 jako učitelka němčiny jako cizího jazyka na Goethe-Institutu New York.
 • Anna-Dorothea Csaky-Pallavicini Photo (detail): © Private

  „Velký užitek jsem měla z orientace na praxi“ – Anna-Dorothea Csaky-Pallavicini absolvovala kurz DLL naučit se učit němčinu a kurz učit němčinu jako cizí jazyk

  Velmi výhodná byla možnost rozvrhnout si svobodně čas na učení nebo řešení úkolů. Užitečné byly také podklady pro učení. Na jednu stranu byly vytvořené tak, že jsem si s nimi velkoryse vystačila bez dalších dodatečných materiálů. Na druhou stranu uváděly v dostatečném množství další literaturu a odkazy, pokud jsem se nějakému tématu chtěla věnovat více. Užitek jsem měla obzvlášť z toho, jak je učební koncept zaměřen na praxi, třeba v používání internetových aplikací. Ve svých projektech na analýzu praxe jsem se zabývala mimo jiné možností, jak v určité učební situaci dosáhnout více klidu změnou zasedacího pořádku. Do vlastní výuky si s sebou beru mnoho praktických podnětů. Dále mi rovněž pomůže mnoho různých učebnic, se kterými jsem se seznámila.
  Anna-Dorothea Csaky-Pallavicini, ročník 1966, od roku 2013 je učitelkou němčiny jako druhého jazyka na vedlejší úvazek na jedné jazykové škole ve Švýcarsku.
 • Ivana Valjak Ilić Photo (detail): © Private

  „Nyní mám odvahu zkoušet nové výukové metody“ – Ivana Valjak Ilić, kurzů dalšího vzdělávání DLL se účastní od roku 2014. Aktuálně absolvuje DLL 6 a DLL 10.

  Vzdělávací řada DLL zprostředkovává ty nejmodernější metodické a didaktické přístupy a kombinuje prezenční fázi s prací online. Doposud největší význam ve všech kurzech DLL měla pro mne diskuze s kolegyněmi a kolegy, zpětná vazba od tutorů a projekty na analýzu praxe. Do své výuky si beru z každého kurzu a z každého projektu na analýzu praxe mnohé: cenné a motivující tipy ostatních účastníků, inspirující příklady úspěšné výuky němčiny jako cizího jazyka a odvahu zkoušet nové výukové metody ve vlastní každodenní výuce. Tak nechávám své žákyně a žáky, aby si sami ohodnotili vlastní učební úspěch, doporučuji jim, aby ve výuce smysluplně používali digitální média, a motivuji je k tomu, aby vědomě trénovali různé strategie čtení a učení.
  Ivana Valjak Ilić, ročník 1983, od roku 2009 učí němčinu jako cizí jazyk na jedné základní škole v chorvatské Dubravě.