Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Další vzdělávání
v České republice

Fortbildung in Tschechien © Goethe-Institut/Loredana La Rocca
Goethe-Institut v Praze každoročně nabízí řadu metodických a didaktických školení pro německé učitele a multiplikátory. V rámci praktických seminářů se účastníkům nabízí možnost diskutovat o nejnovějších trendech a vývojích v oboru němčina jako cizí jazyk. Dostávají nové impulsy pro svou výuku němčiny a mají možnost získat kontakty ke kolegům z celé země.

Nabídka je určena pro učitele základních a středních škol a vyučující germanistiky nebo německého jazyka na vysokých školách a univerzitách.

Přehled našich aktuálních seminářů pro učitele němčiny a akcí pro školní třídy najdete v kalendáři.

Naučit se učit němčinu (DLL) v regionu střední a východní Evropa

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko

Nejbližší uzávěrka přihlášek: 29. ledna 2023

Úspěšnou řadu dalšího vzdělávání Goethe-Institutu „Naučit se učit němčinu“ (Deutsch lehren lernen) budeme nabízet od roku 2020 regionálně. Přihlášku mohou podat učitelky a učitelé z výše uvedených zemí. Chtěli bychom jim poskytnout větší flexibilitu při výběru relevantních témat a zároveň umožnit výměnu názorů i zkušeností mezi kolegyněmi a kolegy ze sousedních zemí. Více...

DLL 1-16

Naučit se učit němčinu

Objevte nový program dalšího vzdělávání učitelů němčiny.

Kontakt

Thomas Freundorfer © Pavlína Jáchimová / Goethe-Institut Thomas Freundorfer
Spolupráce ve vzdělávání
Tel. +420 221 962-225
Thomas.Freundorfer@goethe.de