Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1)Přeskočit přímo k sekundární navigaci (Alt 3)Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)

Deutsch lehren lernen®
Standardy kvality

Qualität © Goethe-Institut Deutsch Lehren Lernen® bylo vyvinuto předními vědci v souladu se současnými standardy pro programy dalšího vzdělávání. DLL je:

zaměřené na kompetence

DLL se orientuje na kompetence potřebné pro výuku a rozvíjí je. Rozšiřuje Vaše odborné a didaktické znalosti.

zaměřené na praxi

DLL vychází z Vaší praxe s výukou jazyka, resp. z praxe, kterou máte s podporou jazykového vzdělávání, a také z Vašich individuálních zkušeností s výukou. Nabízí mnoho příkladů z pedagogické praxe, např. rozhovory s učiteli, příklady výukových materiálů či plánů, ale i videonahrávky z výuky. Práce s těmito praktickými materiály Vás podnítí k plánování, testování a vyhodnocení Vaší vlastní výuky. Projekty na analýzu praxe (PEP) Vám umožní vytvořit si na Vaši vlastní výuku nový pohled.

multimediální 

Máte volbu: Každý modul DLL vychází v knižní podobě ve vydavatelství Klett, lze ale pracovat také online a interaktivně na vzdělávací platformě Goethe-Institutu. Videozáznamy různých situací z výuky a jazykové podpory Vám umožní nahlédnout hlouběji do praxe a poskytnou námět pro rozhovor s ostatními o výuce nebo o jazykové podpoře.

standardizované

DLL je standardizováno s ohledem na formáty, použité úkoly a možnosti jejich vypracování.

transparentní

DLL je transparentní s ohledem na očekávání, která jsou kladena na účastníky, na cíle učení, na formáty, na objem učiva, na dobu výuky i na její závěry.
 

vědecky doprovázené

DLL vznikalo souběžně s odbornými poznatky. Na jeho vývoji a na obsahové spolupráci se podílela Vědecká rada pro jazyk při Goethe-Institutu a také další vědečtí odborníci.

Aktuální

DLL odráží aktuální stav němčiny jako cizího jazyka a němčiny jako druhého jazyka a je průběžně aktualizováno.

vyzkoušené a testované

DLL bylo testováno v Německu i v zahraničí. Zohledněna byla zpětná vazba od korektorů z různých oblastí světa. Vzdělávací didaktický přístup byl vědecky zhodnocen doprovodným výzkumem.

modulární a akreditovatelné

Pro zvládnutí každého modulu se počítá s 3 ECTS (1 ECTS = 30h).