แบบฝึกหัดสำหรับผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษ

ศูนย์สอบของสถาบันเกอเธ่มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการพิเศษของผู้เข้าสอบที่มีความพิการและมีความต้องการเฉพาะแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเป็นความต้องการพิเศษอันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน หรือมีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว

สำหรับการเตรียมสอบ เราจึงมีชุดแบบฝึกหัดเตรียมสอบสำหรับผู้พิการในทุกระดับภาษาไว้ให้ โดยแบบฝึกหัดจะอยู่ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ กล่าวคือ มีการเข้าถึงการประเมินผลทันที นอกจากนั้น แบบฝึกเตรียมสอบยังสามารถใช้งานได้ผ่านมือถือที่มีระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย