การตรวจสอบการปลอมแปลงประกาศนียบัตร

ของสถาบันเกอเธ่

ประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่เป็นเอกสารทางการที่มีกฎหมายคุ้มครอง 


ขอให้ทุกท่านระมัดระวังและให้ความสนใจต่อข้อแนะนำดังต่อไปนี้ 

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า มีชื่อของผู้เสนอการจัดสอบอยู่ในรายชื่อสถาบันการจัดสอบ
  • หากต้องการได้รับประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ของจริง ท่านต้องเป็นผู้ทำข้อสอบด้วยตัวเองเสมอ  
  • หน่วยงานเกี่ยวกับการสอบที่น่าเชื่อถือจะไม่ถามข้อมูลลงทะเบียนใน MeinGoethe.de ของท่านโดยเด็ดขาด 

ควรระมัดระวังตัวเป็นพิเศษหากมีการแอบอ้างหรือให้สัญญาดังต่อไปนี้ 

  • มีผู้เสนอขายประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ “ฉบับจริง” โดยต้องหรือไม่ต้องทำข้อสอบ 
  • มีผู้รับประกันว่า ท่านจะสอบผ่านอย่างแน่นอน 
  • มีผู้เสนอรับจ้างทำข้อสอบแทนตัวท่านเอง 
  • ผู้เสนอการจัดสอบขอให้คุณจ่ายเงินเพื่อที่ผู้เสนอดังกล่าวจะได้ลงทะเบียนสอบให้คุณได้

แต่ถึงกระนั้น เราก็ยังพบข้อเสนอการทุจริตหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ ในหลายช่องทางทั้งในอินเตอร์เน็ต ในกระทู้แช็ต ในแพล็ตฟอร์มโซเชียลมีเดียและในแอ็พเมสเซ็นเจอร์ การใช้ประกาศนียบัตรปลอมถือเป็นการกระทำที่มีโทษทางกฎหมาย โดยท่านสามารถตรวจสอบการปลอมแปลงว่า ประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ของท่านเป็นเอกสารจริงหรือไม่ ผ่านทาง


หากพบเห็นกรณีที่น่าสงสัย โปรดติดต่อมาที่ pruefungen@goethe.de.
สถาบันเกอเธ่จะตรวจสอบกรณีที่น่าสงสัยทุกกรณีอย่างละเอียด 

เพื่อการป้องกันการแจกจ่ายประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ฉบับปลอมที่ผิดกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ์ของสถาบัน สถาบันเกอเธ่ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งความ โดยการกระทำที่ทุจริตดังกล่าวถือเป็นการทำผิดทางกฎหมายฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า (มาตรา 143 และ 143a ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า) ฐานการปลอมแปลงเอกสาร (มาตรา 267 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เรียนภาษาเยอรมัน

ช่องทางการติดต่อ

ติดตามเราได้ที่