เยอรมัน(ส์) สัญจร

ทำไมต้องส่งเสริมการเรียนภาษาเยอรมัน

การพูดภาษาต่างประเทศได้หลายภาษาเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันและยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต ภาษาเยอรมันนับเป็นหนึ่งในภาษาที่สำคัญต่อการศึกษาของเด็กไทย

ที่โรงเรียนนักเรียนจะได้รับความรู้ของภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน แต่ยังมีหลายคนที่ไม่ได้ตระหนักว่าการพูดได้หลายภาษาสำคัญมากแค่ไหน สถาบันเกอเธ่จึงส่งเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้เลือกเรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง

เยอรมัน (ส์) สัญจรคืออะไร

เยอรมันสัญจร หรือ(ส์) Deutschmobil คือ โครงการที่ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาเยอรมันตามโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย

เยอรมัน (ส์) สัญจรทำอะไร

คณะอาจารย์รุ่นใหม่ของสถาบันเกอเธ่ทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันจะไปที่โรงเรียนต่างๆ

เยอรมัน (ส์) สัญจรทำอะไรบ้างที่โรงเรียน

มีการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อดีของการเรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาให้แก่นักเรียนที่จะต้องเลือกภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง
กิจกรรมของโครงการเยอรมัน(ส์) สัญจร มีดังนี้
  • คำถามทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
  • นิทรรศการของสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
  • การสอนภาษาเยอรมันง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
และอื่นๆ อีกมากมาย

โรงเรียนต้องเตรียมอะไรบ้าง

  • หอประชุมหรือห้องโถงกว้างพอสำหรับนักเรียนทุกคน
  • เครื่องฉายภาพหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
  • อาจารย์ภาษาเยอรมันและผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค