CLIL & MINT CAMP 2021

CLIL & MINT 2021 © Goethe-Institut Usbekistan

CLIL & MINT 2021

CLILiG - bu nima? Afzalliklari qanday? MINT fanlari asosida CLILiG darslarining asosiy shartlari va uslubiy asoslari qanday?

Aynan mana shu narsa "Spannende (Soft) CLILiG und MINT-Angebote aus der Praxis für die Praxis" o'quv seminari bo'lib, u Gyote instituti tomonidan 2021 yil 21-26 iyun kunlari Toshkent poytaxti tashqarisidagi go'zal joyda o'tkazildi. O'zbekistondagi maktab va oliy o'quv yurtlarining nemis tili o'qituvchilari va fan o'qituvchilari uchun gibrid o'quv tadbiri tashkil etildi. Nemis tili o‘qitishdan tashqari matematika, informatika, biologiya, fizika va geografiya kabi fanlar nemis tili bilan bog’lab o’tish uslublari xam taqdim etildi.

Hozirgi kunda ko'pchilik chet tili o’rganuvchilar uchun chet tillari asosiy maqsad bo’libgina qolmay, balki boshqa fanlarni o’rganishda asosiy vosita hamdir. Chet tillar yordamida globallashuv olamining sub'ektlari endi umumiy tilda muloqot qilishlari mumkin. Nemis tili darslari va MINT fanlari (matematika, informatika, fan va texnologiya) asosida CLILiGs (Content and Language Integrated Learning in German) uslubga tayangan darslarini yaratish katta ahamiyatga ega.

CLILiG eksperti Bernadett Veress va mahalliy mutahasis Dilfuza Yusupova boshchiligida, ishtirokchilar bir hafta ichida muhim atamalarni tushunib yetdilar va shu tariqa "Qabul qilishni o'rganish" uslubi yordamida o'qitish va o'rganishga yangicha yondoshishdagi  birinchi qadamlarni qo'ydilar. Nemis tili o'qituvchilari va fan o'qituvchilari CLIL ta'limining didaktik va uslubiy tamoyillari bilan tanishdilar, ular o'qitishning muhim nazariy bilimi asosini tashkil etadi.

"Digitale Kinder-Uni", "Digitale Junior-Uni" ta’lim loyihasi  va „Lingo“ jurnali kabi boshqa materiallar turli xil usullar yordamida nemis tilida  maxsus bilimlarni o‘rgatishni modellashtirish va namoyish qilish uchun ishlatildi. Seminarning diqqatga sazovor joyi o‘qituvchilar o'rganilgan ma'lumotlarga asoslanib CLILiG bo'yicha shaxsiy darslarni ishlab chiqish va rejalashtirish edi.

Seminarning o'ziga xos xususiyati shundaki, fan o'qituvchilari nemis tili o'qituvchilari bilan tandemda shu qadar intensiv ishladilarki, tandem guruhlari tuzildi. Fan va nemis tili o'qituvchilari birinchi CLILiG darslarini sentyabr oyida ishchi guruh sifatida o'tkazishdi.

O'zbekiston Gyote instituti barqarorlikka katta ahamiyat berar ekan, bu loyiha ham doimiy ravishda qo'llab-quvvatlanadi va moliyalashtiriladi. Buning uchun birinchi tinglovchilar uchun o'quv platformasi allaqachon yaratilgan va seminarning birinchi natijalari allaqachon yuklangan. CLILiGni amalga oshirish doirasida yil davomida tandem guruhlarini kuzatib borish va qo’llab-quvvatlash rejalashtirilgan.

  • 3 CLIL & MINT 2021 ©Goethe-Institut Usbekistan
  • 8 CLIL & MINT 2021 ©Goethe-Institut Usbekistan
  • 1 CLIL & MINT 2021 ©Goethe-Institut Usbekistan
  • 10 CLIL & MINT 2021 ©Goethe-Institut Usbekistan
  • 2 CLIL & MINT 2021 ©Goethe-Institut Usbekistan
  • 6 CLIL & MINT 2021 ©Goethe-Institut Usbekistan
  • 9 CLIL & MINT 2021 ©Goethe-Institut Usbekistan
  • 4 CLIL & MINT 2021 ©Goethe-Institut Usbekistan
  • 5 CLIL & MINT 2021 ©Goethe-Institut Usbekistan
  • 7 CLIL & MINT 2021 ©Goethe-Institut Usbekistan