re:bauhaus

re:bauhaus © re:bauhaus

modern emancipation, education, exchange

Ke stému výročí Bauhausu se mezinárodní festival re:bauhaus zaměřuje na počátky moderny a její vazby na funkcionalismus a Bauhaus ve střední Evropě. Festival připomíná 100 let Bauhausu, přičemž zkoumá, co se dělo ve společnosti v době vzniku této školy, a to především pokud jde o hnutí za sociální práva a práva žen. Zaměřuje se navíc také na vývoj moderního státu, a to na příkladech Výmarské a Československé republiky. Festival re:bauhaus staví na zásadě dialogu a vzájemné spolupráce všech partnerů v rámci sítě tak, aby mohl nabídnout skutečně mezinárodní perspektivu.

Festival je společným projektem, který inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s platformou bauhaus reuse, curatorial collaborative, Národní galerií Praha, galerií PLATO Ostrava a berlínským studiem zukunftsgeraeusche. K partnerům festivalu patří mimo jiné Česko-německý fond budoucnosti, Spolková agentura pro občanskou výchovu, Spolková nadace pro stavební kulturu, Ministerstvo kultury České republiky a Statutární město Ostrava.

Festival re:bauhaus je organizačně rozčleněn do pěti témat:

# Bauhaus a funkcionalismus
# emancipace a moderní žena
# ústava a moderní státy
# vzdělávání a interpretace
# moderní opětovné využití materiálu a kutilství

Festivalová setkávání probíhají především na třech místech: v pavilonu bauhaus reuse na náměstí Ernst-Reuter-Platz v Berlíně, při jehož stavbě byly znovu využity prvky z fasády Bauhaus v Dessau; městské galerii PLATO Ostrava, jež funguje v bývalém hobbymarketu BAUHAUS, a ve Veletržním paláci, jenž je jako výstavní plocha Národní galerie Praha znám po celém světě.