ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

โครงการ Merck Social Translating
หนังสือแปลที่ตีพิมพ์

นักแปลทั้ง 10 ท่านในโครงการ Social Translating ได้ตั้งใจแปลหนังสือ Die Welt im Rücken เป็นภาษาต่างๆในทวีปเอเชียถึง 10 ภาษา ได้แก่ จีน (ตัวเต็มและตัวย่อ) เบงกาลี ญี่ปุ่น เกาหลี มราฐี มองโกเลีย สิงหล ไทย และเวียดนาม หนังสือแปลดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ดูภาพรวมของทุกเล่มได้ที่นี่

„Die Welt im Rücken“ in der koreanischen Übersetzung

ชื่อหนังสือภาษาเกาหลี
'등 뒤의 세상'

ชื่อหนังสือภาษาเยอรมัน: Die Welt im Rücken / Thomas Melle
สำนักพิมพ์: Rowohlt Verlag Berlin 2016
ผู้แปล: Ki-Sook Lee
สำนักพิมพ์: Solbitkil
ปก: © Solbitkil
ปีที่พิมพ์: มิถุนายน 2561

„Die Welt im Rücken“ in der thailändischen Übersetzung

ชื่อหนังสือภาษาไทย
ในโลกอันแปรปรวน: บันทึกของนักเขียนไบโพล่าร์

ชื่อหนังสือภาษาเยอรมัน: Die Welt im Rücken / Thomas Melle
สำนักพิมพ์: Rowohlt Verlag Berlin 2016
ผู้แปล: อัญชลี โตพึ่งพงศ์
สำนักพิมพ์: Library House
ปก: © Library House
ปีที่พิมพ์: มิถุนายน 2562

„Die Welt im Rücken“ in der mongolischen Übersetzung

ชื่อหนังสือภาษามองโกเลีย
НУРУУН ДЭЭРХ ЕРТӨНЦ

ชื่อหนังสือภาษาเยอรมัน: Die Welt im Rücken / Thomas Melle
สำนักพิมพ์: Rowohlt Verlag Berlin 2016
ผู้แปล: Ariuntsetseg Ganbold
สำนักพิมพ์: Monsudar Publishing LLC
ปก: © Monsudar Publishing LLC
ปีที่พิมพ์: ธันวาคม 2561

„Die Welt im Rücken“ in der vietnamesischen Übersetzung

ชื่อหนังสือภาษาเวียดนาม
Bên bờ vực thẳm

ชื่อหนังสือภาษาเยอรมัน: Die Welt im Rücken / Thomas Melle
สำนักพิมพ์: Rowohlt Verlag Berlin 2016
ผู้แปล: Quang Le
สำนักพิมพ์: Nhà xuất bản Trẻ (Tre Publishing House)
ปก: © Tre Publishing House
ปีที่พิมพ์: ตุลาคม 2561

„Die Welt im Rücken“ in der Marathi Übersetzung

ชื่อหนังสือภาษามราฐี
Aakashpatal

ชื่อหนังสือภาษาเยอรมัน: Die Welt im Rücken / Thomas Melle
สำนักพิมพ์: Rowohlt Verlag Berlin 2016
ผู้แปล: Sunanda Mahajan
สำนักพิมพ์: Continental Publishers
ปก: © Continental Publishers
ปีที่พิมพ์: ตุลาคม 2561

„Die Welt im Rücken“ in der singhalesische Übersetzung

ชื่อหนังสือภาษาสิงหล
Maa Nowana Mama

ชื่อหนังสือภาษาเยอรมัน: Die Welt im Rücken / Thomas Melle
สำนักพิมพ์: Rowohlt Verlag Berlin 2016
ผู้แปล: Ashani Shalika Ranasinghe
สำนักพิมพ์: Sandakada Arts
ปก: © Sandakada Arts
ปีที่พิมพ์: ตุลาคม 2561

„Die Welt im Rücken“ in der japanischen Übersetzung

ชื่อหนังสือภาษาญี่ปุ่น
'背後の世界'

ชื่อหนังสือภาษาเยอรมัน: Die Welt im Rücken / Thomas Melle
สำนักพิมพ์: Rowohlt Verlag Berlin 2016
ผู้แปล: Jisung Kim
สำนักพิมพ์: Kawade Shobo Shinsha
ปก: © Kawade Shobo Shinsha
ปีที่พิมพ์: ตุลาคม 2561

„Die Welt im Rücken“ in der chinesischen Übersetzung

ชื่อหนังสือภาษาจีน (ตัวย่อ)
'背向世界'

ชื่อหนังสือภาษาเยอรมัน: Die Welt im Rücken / Thomas Melle
สำนักพิมพ์: Rowohlt Verlag Berlin 2016
ผู้แปล: Xiliang Shen
สำนักพิมพ์: People’s Literature Publishing House
ปก: © People’s Literature Publishing House
ปีที่พิมพ์: ตุลาคม 2561

  Seitentrenner 1