ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน© fotolia/Foto: Jacob Lund

ศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี : Studienkolleg

เราจะสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้อย่างไร เมื่อวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากประเทศไทยนั้นไม่เทียบเท่ากับที่เยอรมนี  มาทำความรู้จักกับ Studienkolleg ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีได้กันเถอะ


Studienkolleg คืออะไร

ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย (ม.6 หรือ ปวช. และปวส.) ยังไม่เทียบเท่ากับประกาศนียบัตรในระดับเดียวกันของเยอรมัน  วุฒิการศึกษาดังกล่าวของประเทศไทยจึงยังไม่เพียงพอสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามคุณจะสามารถสมัครเข้าเรียนต่อได้เมื่อคุณเข้าเรียนโรงเรียนปรับพื้นฐานหรือ Studienkolleg ในประเทศเยอรมนี

Studienkolleg คือสถาบันทางการศึกษาที่ผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติเข้าไปเรียนคอร์สปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

การสมัครเข้าเรียนคอร์สปรับพื้นฐานนั้น ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบเข้า และเมื่อคอร์สเรียนปรับพื้นฐานจบจะมีการทดสอบในหลายวิชาที่สำคัญในสาขาที่ผู้สมัครจะเข้าไปเรียน ซึ่งข้อสอบที่รวมไปถึงการทดสอบภาษาชุดนี้มีชื่อเรียก Feststellungsprüfung

รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)


สี่หัวข้อหลักเกี่ยวกับ Studienkolleg

(1) การเตรียมตัวตั้งแต่ในประเทศไทย
เรียนภาษาเยอรมันในประเทศไทยให้ได้ถึงระดับที่ Studienkolleg ร้องขอ
(2) มีเป้าหมายการศึกษาที่ชัดเจน
จบการศึกษาในโรงเรียนปรับพื้นฐานตามหมวดวิชา ที่ตรงกับหมวดวิชาที่เราตั้งใจจะศึกษาต่อ
 
(3) เส้นทางสู่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
สำหรับนักเรียนจากต่างประเทศที่เรียนไม่จบมัธยมปลายและยังไม่เริ่มศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นี่คือหนทางเดียวในการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
 
(4) เพื่อการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
คนที่สอบผ่าน Studienkolleg ก็จะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี


มีหมวดวิชาใดบ้างในคอร์ส

Studienkolleg นั้นมีคอร์สต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับสาขานั้นๆ ที่ผู้สมัครต้องการเรียน ก่อนที่จะสมัครเข้า studienkolleg ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลของแต่ละ Studienkolleg ว่ามีคอร์สใดให้เลือกบ้าง

เราขอให้คุณตระหนักอยู่เสมอว่า คุณจะสามารถสมัครเข้าเรียนตามภาควิชาในมหาวิทยาลัยได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เรียนคอร์ส Studienkolleg ตามภาควิชานั้น มิฉะนั้นปัญหาต่างๆ อาจะเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่นภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาดังกล่าวอาจจัดอยู่ในหมวดวิชาการแพทย์ในมหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่อาจจัดอยู่ในหมวดสังคมศาสตร์ในอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งก็ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว คุณจึงควรศึกษาหาข้อมูลอย่างรอบคอบ ว่าภาควิชาที่คุณสนใจในมหาวิทยาลัยไหนจัดอยู่ในหมวดวิชาใด เพื่อที่จะได้สมัคร Studienkolleg และหมวดวิชาที่ถูกต้อง

มีหมวดวิชาใน Studienkolleg สำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอยู่ 5 หมวด ได้แก่

 1. หมวดวิชา M-Kurs สำหรับภาควิชาการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
  วิชาหลัก ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2. หมวดวิชา T-Kurs สำหรับภาควิชาทางเทคนิกและวิทยาศาสตร์ 
  วิชาหลัก ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี
 3. หมวดวิชา W-Kurs สำหรับภาควิชาทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  วิชาหลัก ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 4. หมวดวิชา G-Kurs สำหรับภาควิชาทางมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เยอรมันศึกษาหรือปรัชญา
  วิชาหลัก ภาษาเยอรมัน ประวัติศาสตร์ วรรณคดีเยอรมันหรืออังกฤษ สังคมศาสตร์/ภูมิศาสตร์
 5. หมวดวิชา S-Kurs สำหรับภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมัน
  วิชาหลัก ภาษาเยอรมัน ภาษาต่างประเทศอื่น ประวัติศาสตร์หรือสังคมศาสตร์/ภูมิศาสตร์ หรือวรรณคดีเยอรมัน (มหาวิทยาลัยบางแห่งก็มีสอนหมวดวิชารวม G-/S-Kurs)
Studienkolleg ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีคอร์สที่มีหมวดวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1. หมวดวิชา TI-Kurs สำหรับภาควิชาทางเทคนิกและวิศวกรรมศาสตร์
 2. หมวดวิชา WW-Kurs สำหรับภาควิชาทางเศรษฐศาสตร์
 3. หมวดวิชา GD-Kurs สำหรับภาควิชาทางศิลปศาสตร์และวิจิตรศิลป์
 4. หมวดวิชา SW-Kurs สำหรับภาควิชาทางสังคมศาสตร์และภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสภาพสังคม


ฉันจะสมัครได้อย่างไร

การสมัครคอร์สปรับพื้นฐานแต่ละที่จะมีเงื่อนไขและต้องใช้เอกสารที่จำเป็นไม่เหมือนกัน โดยระดับความรู้ภาษาเยอรมันที่จำเป็นก็แตกต่างกันด้วย โดยจะเริ่มตั้งแต่ระดับ B1 คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหมวดถามตอบ FAQ ได้ด้านล่าง


หมวดถามตอบ FAQ

ตามปรกติ การเรียนและการสอบใน Studienkolleg ของรัฐบาลจะไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นในเมือง Dresden (ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 6,000 ยูโร) และในเมือง Glauchau แต่ด้วยเหตุที่ Studienkolleg เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเทคนิก ผู้เรียนจะต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาต่อเทอมประมาณ 30 ถึง 300 ยูโรต่อเทอม ขึ้นอยู่กับคอร์สปรับพื้นฐานแต่ละที่
คุณสามารถติดต่อ(1)สมัครเข้าเรียนใน Studienkolleg ที่คุณต้องการได้โดยตรง หรือ(2)ติดต่อสำนักงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ International Office ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือ(3)สมัครทางแพล็ตฟอร์ม uni-assist.de

อย่างไรก็ตามคุณควรคอยสังเกตว่าคอร์สปรับพื้นฐานหรือคณะที่คุณเลือกมีเงื่อนไขการสมัครอย่างไร และจัดเตรียมเอกสารสมัครตามเวลาที่แต่ละแห่งกำหนด เพราะมหาวิทยาลัยบางแห่งจะจัดตารางเวลาตามเทอมของมหาวิทยาลัย ในขณะที่บางแห่งจะจัดตามเทอมของโรงเรียนทั่วไป
ผู้สมัครเข้าเรียน Studienkolleg หลายแห่งจะต้องสมัครผ่านแพล็ตฟอร์ม uni-assist.de แพล็ตฟอร์ม uni-assist.de จะรับและตรวจเอกสารการสมัครของนักเรียนต่างชาติและติดต่อกลับทันทีหากเอกสารไม่ครบ หากเอกสารครบ เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยที่สมัคร โปรดหาข้อมูลเกี่ยวกับ Studienkolleg ที่คุณจะสมัคร ว่าจำเป็นต้องมีเอกสารใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เอกสารแปลที่ใช้งานทางราชการได้จะต้องถูกแปลโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจากศาลในเมืองของคุณเป็นผู้แปล โดยจะต้องส่งเอกสารแปลดังกล่าวไปยังสถานกงศุลเพื่อรับรองความถูกต้อง คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับนักแปลที่ได้รับการรับรองจากศาลในรัฐที่คุณอยู่ได้ในเว็ปไซต์ของสถานกงศุลและสถานทูตเยอรมันในประเทศไทย

รายชื่อนักแปลที่ได้รับการรับรองจากศาลในประเทศไทย
Studienkolleg แต่ละแห่งจะมีโควต้ารับนักเรียนที่จำกัด ซึ่งโดยปรกติจำนวนผู้สมัครจะมีมากกว่าโควต้า เพราะฉะนั้น ผู้สมัครจึงต้องสอบ Aufnahmeprüfung เพื่อเข้าเรียนในวิชาสองวิชา
 1. หมวดวิชา M-/T-/W-Kurse ภาษาเยอรมันและคณิตศาสตร์
 2. หมวดวิชา G-/S-Kurse ภาษาเยอรมันและสังคมศาสตร์

โดยปรกติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะทำการจัดสอบ Aufnahmeprüfung เอง นั่นหมายความว่า คุณจะต้องเดินทางไปสอบที่ประเทศเยอรมนีและมีความเสี่ยงที่จะสอบไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่มี Studienkolleg จะทำการจัดสอบ Aufnahmeprüfung เฉพาะในประเทศเยอรมนี
Studienkolleg แต่ละแห่งจะมีตารางการศึกษาของตัวเอง แต่โดยปรกติ การสอบเข้าศึกษาใน Studienkolleg จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมและมีนาคม มหาวิทยาลัยบางแห่งก็จัดการสอบดังกล่าวในเดือนมิถุนายนและมกราคม
ในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทางดนตรีหรือศิลปะ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอื่น
โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะจัดการสอบเพื่อเข้ารับการศึกษา ซึ่งผู้สอบจะต้องแสดงความรู้ความสามารถในภาควิชานั้นๆ แทนการเข้าเรียนใน Studienkolleg 

โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษา
จำเป็น เพราะคุณสามารถสมัครเรียนภาควิชาในมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางการศึกษาตรงกับหมวดวิชาในคอร์ส ซึ่งเป็นหมวดวิชาที่คุณได้เลือกไว้ตั้งแต่แรกใน Studienkolleg นั่นหมายความว่า หากคุณสอบผ่านคอร์ส G/S-Kurs คุณจะสามารถศึกษาต่อด้านประวัติศาสตร์ เยอรมันศึกษา ปรัชญาหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เมื่อผ่านคอร์ส M-Kurs คุณจะสามารถศึกษาต่อด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์และชีววิทยา เมื่อผ่านคอร์ส T-Kurs คุณจะสามารถศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางเทคนิก และเมื่อผ่านคอร์ส W-Kurs คุณจะสามารถศึกษาต่อด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ได้
ได้ นักศึกษาต่างประเทศที่ต้องการศึกษาต่อด้านการแพทย์จะต้องผ่าน Studienkolleg ในหมวดวิชาตามคอร์ส M-Kurs

ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมในประเทศเยอรมนี (Abitur) หรือแบบ IB จะสามารถสมัครเพื่อขอรับสิทธิ์การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ทาง hochschulstart.de
เราแนะนำให้คุณติดต่อมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจโดยตรง เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน หากคุณสนใจและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหน่วยงานด้านการปรับพื้นฐาน โดยเขียนอีเมลมาที่  Haran.Thankham.extern@goethe.de
Studienkolleg ส่วนใหญ่ระบุเงื่อนไขให้ผู้สมัครมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับหนึ่ง หลักฐานรับรองความรู้ภาษาเยอรมันมีดังต่อไปนี้
 • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
 • DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz)
 • Goethe-Zertifikat B1 (เฉพาะในคอร์สปรับพื้นฐานบางคอร์ส)
 • Goethe-Zertifikat B2
 • Goethe-Zertifikat C1
 • Goethe-Zertifikat C2
Studienkolleg ส่วนใหญ่จะจัดการสอบวัดระดับภาษาเยอรมันเพื่อการศึกษาต่อ เช่น TestDaF และ DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) สามารถสอบ DSH ได้ที่คณะในมหาวิทยาลัย (หากยังไม่มีหลักฐานวัดระดับภาษาเยอรมันที่ระบุไว้ด้านบน) (แต่สามารถสอบ TestDaF รวมถึงการสอบวัดระดับอื่นๆ ได้ในประเทศไทย) มีการเสียค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับทุกรูปแบบ

คุณสามารถรับทราบข้อมูลเพื่มเติมเกี่ยวกับ TestDaF ได้ที่นี่

เงื่อนไขส่วนใหญ่จะต้องการความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B2 แต่เราแนะนำให้ถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Studienkolleg แต่ละที่ที่สนใจ

คุณต้องการวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมันหรือไม่

คุณสามารถเข้ารับการทดสอบออนไลน์ได้ในหลายเว็ปไซต์ ยกตัวอย่างเช่น เว็ปไซต์ของสถาบันเกอเธ่
ข้อสอบวัดระดับ


คุณสามารถสมัครเรียนคอร์สเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TestDaF ที่สถาบันเกอเธ่และในเว็ปไซต์ Deutsch-Uni-Online สำนักพิมพ์หลายแห่งและอีกหลายเว็ปไซต์ก็มีสื่อที่คุณสามารถใช้ในการเตรียมตัวสอบได้อีกด้วย
คอร์สปรับพื้นฐานใน Studienkolleg จะใช้เวลานานสองเทอมโดยปรกติ โดยผู้เรียนสามารถซ้ำชั้นได้มากที่สุดเพียงหนึ่งครั้งในแต่ละเทอม คอร์สส่วนใหญ่ของ Studienkolleg เป็นคอร์สเรียนเต็มวัน โดยจะมีการสอนห้าถึงเจ็ดวิชา ซึ่งผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนเป็นเวลา 28 ถึง 32 ชั่วโมงการเรียนต่อหนึ่งอาทิตย์ ผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและทำข้อสอบแบบปากเปล่าและแบบข้อเขียน
ก่อนเรียนจบ Studienkolleg นักเรียนทุกคนจะต้องสอบประเมินความรู้หรือ Feststellungsprüfung ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผ่านการสอบสามารถมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบดังกล่าวเป็นครั้งที่สอง จะไม่สามารถศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
ใน Studienkolleg บางแห่ง สามารถสอบได้ทั้ง Feststellungsprüfung และสอบ externe Feststellungsprüfung หรือการสอบประเมินความรู้สำหรับบุคคลภายนอกได้ นั่นหมายความว่า บุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนใน Studienkolleg แต่โดยปรกติแล้ว การสอบดังกล่าวเป็นการสอบที่ยากมาก โดยระดับความรู้ภาษาเยอรมันที่จำเป็นจะสูงกว่าระดับที่ใช้สอบในการสอบเข้าศึกษาแบบปรกติหรือ Aufnahmeprüfung ด้วยเหตุดังกล่าว เราจึงแนะนำให้คุณเลือกสอบสำหรับบุคคลภายนอก หากคุณมั่นใจว่าความรู้ภาษาเยอรมันของคุณอยู่ในระดับที่สูงจริงๆ
หากคุณสอบข้อสอบดังกล่าวผ่าน คุณจะสามารถเข้าศึกษาภาควิชาในมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการ โปรดคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนสมัครสอบ เพราะคุณสามารถสอบซ่อมได้เพียงหนึ่งครั้ง
นโยบายของแคว้น North Rhine-Westphalia ส่งผลให้ Studienkolleg หลายแห่งต้องปิดลง ทำให้มหาวิทยาลัยในแคว้น ได้แก่ STK Uni Köln, FH Köln รวมถึง STK Uni Münster ต่างก็จัดสอบเข้าศึกษาต่อมหาลัยเอง

โดยกฎหมายปี 2012 ส่งผลให้นักศึกษาที่มีสิทธ์ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างชาติในต่างประเทศแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในแคว้นได้ง่ายขึ้น นั่นหมายความว่า ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องผ่านการเรียนใน Studienkolleg มาก่อน แต่จะต้องสอบผ่านข้อสอบเข้าศึกษาหรือ Aufnahmeprüfung ในมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการโดยตรง หลังจากผ่านการสอบเข้าศึกษาดังกล่าวและมีหลักฐานยืนยันความรู้ภาษาเยอรมันในระดับที่จำเป็นแล้ว ผู้สมัครก็จะสามารถลงทะเบียนสมัครและเริ่มการศึกษาได้ทันที

หากคุณตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดังกล่าว เราแนะนำให้คุณติดต่อกับ International Office ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวโดยตรง
หลังจากสอบการประเมินความรู้ผ่านแล้ว คุณจะสามารถสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ในภาควิชาที่คุณต้องการ โดย Studienkolleg บางแห่งสามารถให้สิทธิ์คุณในการสมัครศึกษาต่อในแคว้นอื่นได้ แต่ Studienkolleg บางแห่งก็ให้สิทธิ์ดังกล่าวเฉพาะในมหาวิทยาลัยของรัฐตัวเอง เราจึงแนะนำให้คุณสอบถามข้อมูลโดยละเอียดว่า Studienkolleg ที่คุณสนใจมีสิทธิ์และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะหากคุณต้องการสมัครศึกษาต่อในภาควิชาในมหาวิทยาลัยในแคว้นอื่น
โดยปรกติ นักศึกษาจะสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเองสอบผ่าน Studienkolleg แต่ในบางภาควิชาคุณก็สามารถสมัครศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยแห่งอื่นในแคว้นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งทั่วประเทศเยอรมนี

อย่างไรก็ตามคุณควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนว่าต้องการจะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยมากกว่าหนึ่งที่หรือไม่หลังจากเรียนคอร์สปรับพื้นฐานจบ
Studienkolleg เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย นั่นหมายความว่า หากคุณเป็นนักศึกษาใน Studienkolleg คุณก็จะมีสิทธิ์เท่ากับนักศึกษามหาวิทยาลัยคนอื่น ได้แก่ การใช้ระบบคมนาคมขนส่ง ส่วนลดสำหรับนักศึกษา สิทธิ์ใช้โรงอาหารและสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
นอกจากเอกสารที่จำเป็นในการสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว นักเรียนนักศึกษาชาวไทยยังต้องทำเรื่องขอสิทธิ์ในการพักอาศัยในประเทศเยอรมนี เพื่อการปรับพื้นฐานการศึกษาเป็นเวลามากกว่าสองปี เราแนะนำให้คุณสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวันปิดรับสมัครและเงื่อนไขในการขอวีซ่ากับสถานทูตหรือสถานกงศุลโดยตรง โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์

ติดต่อ

หากยังมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

คุณหรัณย์ ทานคำ
เบอรโทรศัพท์ +66 2 108 8221
แฟกซ์ +66 2108 8299
ที่อยู่อีเมล Haran.Thankham.extern@goethe.de