ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน© fotolia/Foto: Jacob Lund

ศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี : Studienkolleg

เราจะสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้อย่างไร เมื่อวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากประเทศไทยนั้นไม่เทียบเท่ากับที่เยอรมนี  มาทำความรู้จักกับ Studienkolleg ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีได้กันเถอะ


Studienkolleg คืออะไร

ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย (ม.6 หรือ ปวช. และปวส.) ยังไม่เทียบเท่ากับประกาศนียบัตรในระดับเดียวกันของเยอรมัน  วุฒิการศึกษาดังกล่าวของประเทศไทยจึงยังไม่เพียงพอสำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามคุณจะสามารถสมัครเข้าเรียนต่อได้เมื่อคุณเข้าเรียนโรงเรียนปรับพื้นฐานหรือ Studienkolleg ในประเทศเยอรมนี

Studienkolleg คือสถาบันทางการศึกษาที่ผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติเข้าไปเรียนคอร์สปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

การสมัครเข้าเรียนคอร์สปรับพื้นฐานนั้น ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบเข้า และเมื่อคอร์สเรียนปรับพื้นฐานจบจะมีการทดสอบในหลายวิชาที่สำคัญในสาขาที่ผู้สมัครจะเข้าไปเรียน ซึ่งข้อสอบที่รวมไปถึงการทดสอบภาษาชุดนี้มีชื่อเรียก Feststellungsprüfung

รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง


สี่หัวข้อหลักเกี่ยวกับ Studienkolleg

(1) การเตรียมตัวตั้งแต่ในประเทศไทย
เรียนภาษาเยอรมันในประเทศไทยให้ได้ถึงระดับที่ Studienkolleg ร้องขอ
(2) มีเป้าหมายการศึกษาที่ชัดเจน
จบการศึกษาในโรงเรียนปรับพื้นฐานตามหมวดวิชา ที่ตรงกับหมวดวิชาที่เราตั้งใจจะศึกษาต่อ
 
(3) เส้นทางสู่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
สำหรับนักเรียนจากต่างประเทศที่เรียนไม่จบมัธยมปลายและยังไม่เริ่มศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นี่คือหนทางเดียวในการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
 
(4) เพื่อการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
คนที่สอบผ่าน Studienkolleg ก็จะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี


มีหมวดวิชาใดบ้างในคอร์ส

Studienkolleg นั้นมีคอร์สต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับสาขานั้นๆ ที่ผู้สมัครต้องการเรียน ก่อนที่จะสมัครเข้า studienkolleg ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลของแต่ละ Studienkolleg ว่ามีคอร์สใดให้เลือกบ้าง

เราขอให้คุณตระหนักอยู่เสมอว่า คุณจะสามารถสมัครเข้าเรียนตามภาควิชาในมหาวิทยาลัยได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เรียนคอร์ส Studienkolleg ตามภาควิชานั้น มิฉะนั้นปัญหาต่างๆ อาจะเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่นภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาดังกล่าวอาจจัดอยู่ในหมวดวิชาการแพทย์ในมหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่อาจจัดอยู่ในหมวดสังคมศาสตร์ในอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งก็ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว คุณจึงควรศึกษาหาข้อมูลอย่างรอบคอบ ว่าภาควิชาที่คุณสนใจในมหาวิทยาลัยไหนจัดอยู่ในหมวดวิชาใด เพื่อที่จะได้สมัคร Studienkolleg และหมวดวิชาที่ถูกต้อง

มีหมวดวิชาใน Studienkolleg สำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอยู่ 5 หมวด ได้แก่

 1. หมวดวิชา M-Kurs สำหรับภาควิชาการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
  วิชาหลัก ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2. หมวดวิชา T-Kurs สำหรับภาควิชาทางเทคนิกและวิทยาศาสตร์ 
  วิชาหลัก ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี
 3. หมวดวิชา W-Kurs สำหรับภาควิชาทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  วิชาหลัก ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 4. หมวดวิชา G-Kurs สำหรับภาควิชาทางมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เยอรมันศึกษาหรือปรัชญา
  วิชาหลัก ภาษาเยอรมัน ประวัติศาสตร์ วรรณคดีเยอรมันหรืออังกฤษ สังคมศาสตร์/ภูมิศาสตร์
 5. หมวดวิชา S-Kurs สำหรับภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมัน
  วิชาหลัก ภาษาเยอรมัน ภาษาต่างประเทศอื่น ประวัติศาสตร์หรือสังคมศาสตร์/ภูมิศาสตร์ หรือวรรณคดีเยอรมัน (มหาวิทยาลัยบางแห่งก็มีสอนหมวดวิชารวม G-/S-Kurs)
Studienkolleg ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีคอร์สที่มีหมวดวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1. หมวดวิชา TI-Kurs สำหรับภาควิชาทางเทคนิกและวิศวกรรมศาสตร์
 2. หมวดวิชา WW-Kurs สำหรับภาควิชาทางเศรษฐศาสตร์
 3. หมวดวิชา GD-Kurs สำหรับภาควิชาทางศิลปศาสตร์และวิจิตรศิลป์
 4. หมวดวิชา SW-Kurs สำหรับภาควิชาทางสังคมศาสตร์และภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสภาพสังคม


ฉันจะสมัครได้อย่างไร

การสมัครคอร์สปรับพื้นฐานแต่ละที่จะมีเงื่อนไขและต้องใช้เอกสารที่จำเป็นไม่เหมือนกัน โดยระดับความรู้ภาษาเยอรมันที่จำเป็นก็แตกต่างกันด้วย โดยจะเริ่มตั้งแต่ระดับ B1 คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหมวดถามตอบ FAQ ได้ด้านล่าง


หมวดถามตอบ FAQ


ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ:

พิมพากานต์ ธนัทกุลโรจน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ: PASCH & ภาษาเยอรมัน - ประตูสู่โอกาส

Tel.: +66 2 108 8221
Fax: +66 2 108 8299
E-Mail: Pimpakan.Thanatkulroj@goethe.de
Perspektiven@goethe.de