ตารางสอบและการสมัครสอบ

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart
สถานที่จัดสอบ: สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 • วันพุธที่ 15 ก.พ. 66
   เวลา 17.00 น.
 • วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 66
   เวลา 17.00 น.
 • วันพุธที่ 22 ก.พ. 66
   เวลา 17.00 น.
 • วันพุธที่ 1 มี.ค. 66
   เวลา 17.00 น.
 • วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 66
   เวลา 17.00 น.
 • วันพุธที่ 15 มี.ค. 66
   เวลา 17.00 น.
 • วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 66
   เวลา 17.00 น.
 • วันพุธที่ 22 มี.ค. 66
   เวลา 17.00 น.
 • วันพุธที่ 29 มี.ค. 66
   เวลา 17.00 น.
 • วันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 66
   เวลา 17.00 น
 • วันพุธที่ 26 เม.ย. 66
   เวลา 17.00 น.
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (สนามสอบอื่น ๆ)
 • วันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 66 (จังหวัดอุดรธานี l ค่าธรรมเนียม 5,900 บาท*)
   เวลา 08.30 น.
สำหรับการสอบนอกพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1,500 บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี

Goethe-Zertifikat B1
 • วันเสาร์ที่ 1 เม.ย. 66
   เวลา 08.30 น.
Goethe-Zertifikat C1
 • วันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 66
   เวลา 08.30 น.
 • วันเสาร์ที่ 1 เม.ย. 66
   เวลา 08.30 น.
โปรดทราบ การสอบของสถาบันฯ จัดขึ้นภายใต้มาตรการผ่อนคลายล่าสุดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการยกเลิกรอบสอบอย่างฉับพลัน การสอบดังกล่าวจะจัดขึ้นตามมาตรการด้านสุขอนามัยและยึดหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าสอบทุกท่านจะต้องปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
 • ผู้สอบที่มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่านั้น และ/หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 • ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 
สมัครสอบ
 
เวลาทำการห้องลงทะเบียน
จันทร์ -
พฤหัสบดี
08.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 13.00 น.
ประเภท สำหรับ
บุคคลทั่วไป
ราคาส่วนลด *
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 4,400 บาท 3,200 บาท
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1** 7,500 บาท 5,100 บาท
Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
5,300 บาท 3,600 บาท
Goethe-Zertifikat B1 8,700 บาท 6,100 บาท
Goethe-Zertifikat B2 10,500 บาท 8,700 บาท
Goethe-Zertifikat C1 12,100 บาท 10,000 บาท
Goethe-Zertifikat C2: GDS** 14,500 บาท 12,100 บาท
TestDaf 160 € 160 €
TestAS 125 € 125 €
onSET 1,200 บาท 1,200 บาท
Goethe-Test PRO 3,800 บาท 3,800 บาท
Goethe-Test PRO Pflege 10,500 บาท 8,700 บาท

 
* ผู้สมัครสอบจะได้รับราคาสำหรับนักเรียนของสถาบันฯ ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนสอบในขณะที่ยังลงทะเบียนเรียนกับสถาบันฯ อยู่ หรือเรียนจบหลักสูตรไปแล้วไม่เกินหนึ่งสัปดาห์และจะต้องลงทะเบียนสอบรอบที่เร็วที่สุด

*ต้องแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือประเทศลาว

**การสอบดังกล่าวจะขึ้นโดยการนัดหมายรายบุคคลเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับการสอบนอกพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1,500 บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี

กรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการ

 
เวลาทำการห้องลงทะเบียน
จันทร์ -
พฤหัสบดี
08.00 - 18.00 น.
ศุกร์และเสาร์ 08.00 - 13.00 น.
อาทิตย์ ปิดทำการ
ท่านสามารถลงทะเบียนสอบได้ในเวลาทำการห้องลงทะเบียน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน วิธีการสมัครเรียนและสอบ มีดังนี้
 • ทางที่เร็วและสะดวกที่สุด คือ การจองคอร์สเรียนพร้อมชำระผ่านบริการพร้อมเพย์ หรือชำระเป็นเงินสด ในวันเวลาทำการห้องลงทะเบียน หลังจากชำระค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันที่นั่งเรียนของท่าน โปรดดูมารตรการรักษาสุขภาพอนามัยในขณะที่เข้ามาใช้บริการในสถาบันเกอเธ่ฯ
 • ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเข้ามาที่สถาบันฯ ท่านสามารถสอบถามและทำการจองคอร์สเรียนผ่านทางอีเมล หลังจากนั้นท่านจึงจะได้รับเอกสารยืนยันการจองคอร์สเรียน กรุณาชำระค่าเรียน หรือค่าสอบภายใน 24 ชม. ผ่านช่องทางออนไลน์ และส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อ-นามสกุลเต็ม (หรือ ชื่อ-นามสกุลของผู้เรียน หรือผู้สอบ) มาที่ courses-bangkok@goethe.de เพื่อที่ทางเราจะสามารถตรวจสอบยอดโอนของท่านได้ หากไม่ชำระค่าเรียน/ค่าสอบ หรือ ทางเราไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินของท่านได้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยที่นั่งให้กับท่านอื่นต่อไป
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว กรุณาส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมมาหาเรา ดังนี้

- ชื่อ
- นามสกุล
- ข้อมูลติดต่อ (ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์)
- สำเนาหนังสือเดินทาง (เป็นไฟล์ PDF/JPG)
เรามีชั้นเรียนเพื่อเตรียมการสอบให้กับนักเรียนของเราที่ลงทะเบียนสอบของสถาบันเกอเธ่ไว้ หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้กับห้องลงทะเบียนหรือทางอีเมล์
ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันสอบได้อย่างน้อย 7 วันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนวันสอบจริงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในครั้งแรก หากขอเปลี่ยนหรือยกเลิกการสอบในช่วง 4  - 6 วันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนการสอบ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 600 บาท เมื่อพ้นระยะเวลาข้างต้นไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ ในกรณีนี้สถาบันจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับการสอบนอกเหนือจากที่กรุงเทพฯ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1,500 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนได้  Pr_Zeitstrahl ©Goethe-Institut Thailand
 
Goethe-Institut Thailand

วันสอบ
ผู้เข้าสอบควร มาถึงสถานที่สอบตรงเวลา การสอบจะเริ่มขึ้นตรงเวลา พึงระวังว่าหากมาสาย ท่านจะได้ไม่รับอนุญาตให้เข้าสอบและสถาบันจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานประจำตัวผู้สอบ
ในวันสอบผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันก่อนการสอบ กรุณานำหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครสอบมาด้วย          

กฎเกณฑ์ 
 • ให้ใช้ปากกาหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินเขียน หรือ กา(x) บนแผ่นคำตอบเท่านั้น ห้ามใช้ดินสอ
 • ปากกาสีอื่นๆใช้เขียนในเล่มข้อสอบ ได้
 • หากมีการจัดเตรียมปากกาไว้ให้ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะปากกานั้นเท่านั้น
 • ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด หรือ น้ำยาลบคำผิด (บนแผ่นคำตอบต้องไม่มีรอยขูดลบใดๆ)
 • ห้าม วาง พจนานุกรม โทรศัพท์มือถือ สมุดหรือกระดาษจดบันทึกต่างๆ ฯลฯ
 • บนโต๊ะหรือบนเก้าอี้
 • ห้ามมิให้นำอุปกรณ์ช่วยเหลือ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงหรือเครื่องเล่นเข้ามาทั้งในห้องเตรียมสอบและห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบจะนั่งสอบโต๊ะละ 1 คนเท่านั้น
 • ห้ามพูดคุยกันเมื่อเข้าห้องสอบแล้ว
 • ใน ระหว่างการสอบ ครูที่คุมสอบจะไม่ตอบคำถามใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อเลือกคำตอบแล้วให้กรอกลงบนแผ่นคำตอบ การตรวจให้คะแนนจะตรวจคำตอบที่กา (x) บนแผ่นนี้เท่านั้น
 • ผู้เข้าสอบจะจดหรือทดลองเขียนในเล่มข้อสอบได้
 • เมื่อสอบเสร็จแล้ว ครูที่คุมสอบจะต้องเก็บรวบรวมเอกสาร/กระดาษทุกอย่างคืนทั้งหมด
 • ห้าม ผู้เข้าสอบจดบันทึกและห้ามนำกระดาษใดๆที่จดบันทึกออกจากห้องสอบ
 • เพราะครูที่คุมสอบจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง
 • การสอบปากเปล่า จะจัดขึ้นหลังสอบข้อเขียน รายชื่อผู้เข้าสอบจะติดไว้บนกระดานที่ติดประกาศ
 • ผู้เข้าสอบต้องมาสอบให้ตรงเวลา
 • ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องน้ำได้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ โดยครูที่คุมสอบจะเป็นผู้พาไปเท่านั้น
 • ผู้เข้าสอบที่รบกวนคนอื่น และทุจริตในการสอบเช่นลอกคำตอบจากเพื่อนหรือใช้อุปกรณ์ที่ห้ามใช้ (ดูข้อห้ามข้างบน) กับ ผู้ที่บอกคำตอบหรือเปิดโอกาสให้เพื่อนลอกคำตอบ จะถูกเชิญออกจากห้องสอบและถูกตัดสิทธิ์ในการสอบทันทีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ที่มาสายหลังขั้นตอนการตรวจบัตรและหลักฐานต่างๆผ่านไปแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้
 • เข้าสอบในวันนั้น
 • ผู้ที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด
 • ในวันสอบต้องนำหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงมาแสดงเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ฉบับสำเนาหรือใบขับขี่
ท่านสามารถตกลงกับมหาวิทยาลัยทางไกลหรือสถาบันการศึกษาเพื่อให้สถาบันเกอเธ่จัดการสอบแทนได้

การติดต่อ
ในขั้นตอนแรก ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อน ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติก่อนทำการสอบในต่างประเทศ จากนั้นติดต่อเราทางอีเมล (Gerald.Kusche@goethe.de) เพื่อแจ้งให้เราทราบวันที่ท่านต้องการสอบ ขอแนะนำให้ท่านแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

ตกลงกำหนดการ
สถาบันเกอเธ่สามารถจัดการสอบให้ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. หรือ 13-16.30 น.เท่านั้น
และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสอบ

ยืนยัน
เมื่อตกลงกำหนดการสอบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์สอบของท่านที่ยืนยันข้อมูลและส่งเอกสารให้แก่ทางสถาบันเกอเธ่ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ห่อนวันสอบ อย่าลืมว่าเวลาที่เยอรมนีและประเทศไทยต่างกัน อาจทำให้เริ่มสอบไม่ตรงกัน
และควรตรวจเช็คเวลาปิดทำการที่สถาบันเกอเธ่ในกรุงเทพฯด้วย เอกสารจะต้องส่งถึงเราอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันสอบ


การส่งคืนข้อสอบ
สถาบันเกอเธ่จะเป็นผู้จัดส่งข้อสอบคืนให้แก่ศูนย์สอบเอง และขอสงวนสิทธิ์มัดรวมข้อสอบหลายชุดเข้าด้วยกัน การส่งข้อสอบล่วงหน้าจะถูกส่งไปยังศูนย์สอบโดยผ่านการสแกนดิจิทัลหลังจากการสอบ

ค่าใช้จ่าย
ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการคุมสอบเต็มจำนวนที่ห้องลงทะเบียนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนการสอบ โดยจะไม่มีการคืนค่าคุมสอบ
 • ราคา 120 ยูโร ต่อการสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 • ราคา 200 ยูโร ต่อการสอบระหว่าง 3-4 ชั่วโมง
 • 250 ยูโร ต่อการสอบระหว่าง 5-6 ชั่วโมง
จ่ายค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนที่สถาบันกำหนด สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ห้องลงทะเบียนสถาบันเกอเธ่
 
ผลการสอบ
ผลการสอบจะประกาศ อย่างช้า 3 วันทำการ (จ.–ศ.) หลังวันสอบ ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ โดยมาติดต่อที่ห้องลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือตรวจสอบผลทางเว็บไซต์ รวมถึงตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบ MeinGoethe.de ในการตรวจสอบผลสอบนั้น คุณจำเป็นต้องใช้เลขที่ผู้สอบ 6 หลักแรก ในการตรวจผลสอบ

ท่านสามารถมาติดต่อรับผลการสอบที่ห้องลงทะเบียน และกรุณานำหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงเมื่อตอนรับใบประกาศฯ

เรายินดีส่งใบประกาศนียบัตรของคุณทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายในประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาแจ้งที่อยู่ของท่านกับฝ่ายทะเบียนพร้อมเอกสารแจ้งความประสงค์หลังจากทราบผลสอบ

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า: สถาบันไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์    

รายละเอียดผลการสอบ
หากเป็นผู้บรรลุ นิติภาวะแล้ว สถาบันจะแจ้งผลสอบให้กับผู้เข้าสอบโดยตรง กรณีต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นผู้เข้าสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ห้องลง ทะเบียน

สำเนาใบประกาศนียบัตร
หากใบประกาศนียบัตรของ ท่านสูญหายหรือไม่สามารถใช้ยืนยันด้วยเหตุผลอื่นๆ เรายินดีออกใบแทนประกาศนียบัตรตัวจริงให้ท่าน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม

ใบยืนยันการเข้าสอบ
ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน ท่านสามารถขอใบยืนยันการเข้าสอบจากสถาบันได้
1. หลักเกณฑ์การรับสมัครทั่วไป
1.1. ผู้เรียนที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ผู้เข้าสอบต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป
1.2 เวลาที่ระบุไว้สำหรับ (คอร์สเรียน การสอบ เวลาเปิดทำการสถาบันฯ และอื่นๆ) จะเป็นเวลาท้องถิ่นปัจจุบันใน Indochina Time (ICT หรือ UTC +7)

2. การสอบวัดระดับชั้น
2.1 ผู้สมัครเข้าเรียนใหม่ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อนจะต้องสอบวัดระดับชั้น ตอนลงทะเบียนเรียน เพื่อว่าทางสถาบันฯ จะได้จัดหาคอร์สที่เหมาะสมกับระดับความรู้ทางภาษาให้ การสอบวัดระดับชั้นจะเป็นการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์
2.2 ผู้เรียนที่แสดงใบประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้เรียนที่เข้าเรียน ณ สถาบันเกอเธ่อย่างประสบความสำเร็จไม่เกิน 12 เดือน (มีใบรับรองการเข้าเรียน) ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับชั้น

3. ค่าธรรมเนียม และวิธีการชำระเงิน
3.1 ตอนลงทะเบียนเรียนผู้เรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบด้วยเช่นกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งหมดนี้ ต้องชำระเป็นเงินสด(เงินบาทไทย) ตอนลงทะเบียน
3.2 ค่าธรรมเนียมทุกอย่างขึ้นอยู่กับราคา ณ ปัจจุบันที่ระบุอยู่ในระเบียบการของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ค่าหนังสือไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน
3.3 ผู้เรียนจะเสียสิทธิเข้าเรียน หรือเข้าสอบ หากไม่ชำระค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการสอบครบถ้วนก่อนวันเปิดคอร์ส หรือก่อนวันสอบ
3.4 ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ชำระเงินตอนลงทะเบียนดังที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 แต่ต้องการโอนเงินขำระค่าเล่าเรียนหรือค่าสอบจากต่างประเทศ สามารถทำได้โดยการโอนเงินค่าเรียนหรือค่าสอบตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้เป็นสกุลเงินยูโรเข้ามาที่บัญชีธนาคารของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ทั้งค่าธรรมเนียมผู้โอนและผู้รับ ผู้โอนเงินต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ดังเช่นกรณีการโอนเงินภายในประเทศไทยเข้าบัญชีธนาคารไทย ค่าธรรมเนียมธนาคารสามารถแจ้งให้ทราบได้ตามคำขอโดยไม่มีการการันตี


4. การเปลี่ยนคอร์สเรียน การยกเลิก การบอกเลิก และคอร์สที่ไม่สามารถเปิดได้
4.1 การเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนพึงกระทำได้ภายในห้าวันแรกของการเปิดคอร์สเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ต้องตามคำแนะนำของฝ่ายลงทะเบียน
4.2 กรณีที่ผู้เรียนเปลี่ยนคอร์สไปเรียนคอร์สที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนมากกว่า ผู้เรียนต้องจ่ายส่วนต่างสำหรับคอร์สเรียนที่แพงกว่า ค่าส่วนต่างนี้จะคิดเฉพาะช่วงระยะเวลานับตั้งแต่มีการเปลี่ยนคอร์สเรียน สำหรับคอร์สเรียนที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่น้อยกว่าผู้เรียนจะได้รับเงินคืน ตามความเหมาะสม
4.3 ในกรณีที่ผู้เรียนยกเลิกการเรียนก่อนวันเปิดคอร์สเรียน ผู้เรียนจะได้รับเงินคืน แต่ต้องถูกหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก จำนวน 600 บาท 
4.4 ผู้เรียนไม่สามารถย้ายเวลาเรียนระหว่างคอร์สได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
4.5 กรณีที่ยกเลิกการเรียนหลังจากเปิดคอร์ส หรือหลังจากเริ่มสอบ ทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบ หากแต่ในกรณีที่ผู้เรียนต้องเลิกเรียนกลางคันเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ผู้เรียนจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ไว้เป็นหลักฐาน และจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนเป็นบางส่วน หรือสามารถใช้เงินค่าเล่าเรียนนี้ในการลงทะเบียนเรียนคอร์สอื่นๆ ได้
4.6 ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเรียนในชั้นใดน้อยเกินไป ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชั้นเรียนกะทันหันและจะคืนเงินค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด

5. การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการบอกเลิกการสอบ
5.1 ผู้สอบมีสิทธิแจ้งเปลี่ยนวันสอบล่วงหน้า  7 วันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนวันสอบได้ครั้งเดียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5.2 การเปลี่ยนแปลงวันสอบในระหว่าง 4 ถึง 6 วันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนวันสอบหรือยกเลิกการสอบ 4 วันก่อนวันสอบ ผู้สอบต้องชำระค่าธรรมเนียม 600 บาท
5.3 ผู้สอบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสอบได้ในช่วงเวลาสามวันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนการสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืน ทั้งนี้สถาบันฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบที่ยังไม่ได้ชำระ โดยใช้หลักเกณฑ์นี้ในกรณีที่ผู้สมัครขาดสอบและการขอยกเลิกการสอบในกรณีอื่นๆ ด้วย
5.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนและยกเลิกสอบ ผู้สอบต้องชำระค่าธรรมเนียมยกเลิก 600 บาท และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบหรือใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน สำหรับการสอบนอกเหนือจากที่กรุงเทพฯ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1,500 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนได้

6. ผลการสอบ
6.1 ผลการสอบสามารถแจ้งให้ทราบภายในอย่างช้าที่สุดสามวันทำการ (จ.-ศ.) โดยสามารถตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ ผู้ที่สอบผ่านสามารถติดต่อรับใบประกาศได้ด้วยตนเองที่ห้องลงทะเบียนภายในสามวันทำการหลังจากวันสอบ เนื่องด้วยเหตุผลด้านสิทธิการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เราจะไม่เปิดเผยผลการสอบ อีกทั้งผลการเรียนและข้อมูลอื่นๆแก่บุคคลที่ 3

7. ข้อพึงปฏิบัติของผู้เรียน
7.1 ผู้เรียนและผู้สอบต้องยอมรับและยึดถือปฏิบัติกฏระเบียบการเรียน การสอบและระเบียบข้อบังคับของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กฏระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ ขอดูได้ที่ห้องลงทะเบียนเรียน
7.2 หากผู้เรียนกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่นๆ หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้กิจการคอร์สเรียน หรือการสอบที่กำหนดไว้แล้วสะดุดลง ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงทันที ทั้งนี้จะมีการกล่าวเตือนผู้เรียนก่อน พร้อมกับมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เลิก หรือละเว้นความประพฤติที่มีผู้ร้องเรียนมา ทางสถาบันฯจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆให้ทั้งสิ้น
7.3 ผู้ติดต่อที่สามารถเข้าในบริเวณสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ ต่อเมื่อมีลักษณะของสุขภาพทางกายที่ดี และไม่มีอาการที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อาทิ อาการไอ เจ็บคอ มีไข้ ท้องเดิน รวมถึงอาการสูญเสียการรับรสหรือกลิ่นอย่างเฉียบพลัน) หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการดังกล่าวข้างต้นในระหว่างการติดต่อ กรุณาแจ้งทางสถาบันฯ โดยทันที

8. ขอบเขตความรับผิดชอบของสถาบันเกอเธ่ฯ
8.1 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
8.2 นอกจากนี้ ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความประมาททั่วไปเช่นกัน และจะชดใช้ความเสียหายหากถึงชีวิต การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพ หรือความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของทางสถาบันฯ
8.3 เนื่องด้วยเหตุผลด้านสิทธิการคุ้มครองข้อมูลและการปกป้องพื้นที่ส่วนบุคคล ทางสถาบันเกอเธ่จึงเลือกใช้โปรแกรม “Zoom” สำหรับการเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ทางสถาบันเกอเธ่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการขัดข้องด้านเทคนิคซึ่งเกิดจากโปรแกรมที่ใช้งาน แต่เราจะประสานงานกับทางผู้ให้บริการโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้เร็วที่สุด
8.4 ผู้เรียนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญา หรือในเรื่องของคดีความ ถ้าเป็นกรณีนอกเหนือที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

9. เหตุสุดวิสัยที่อยู่เหนือการควบคุม
ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถาบันเกอเธ่ฯ (เช่น ความไม่สงบ ความขัดแย้งทางทหาร หรือ ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ฯลฯ ) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนให้กับท่าน (เช่น การปรับเปลี่ยนเวลาหรือสถานที่เรียน) ในกรณีนี้สถาบันฯ จะนำข้อเสนอใหม่มาให้ท่านพิจารณาพร้อมกำหนดระยะเวลาในการตัดสินใจและขอให้ท่านแจ้งให้สถาบันฯ ทราบว่า ท่านประสงค์จะยอมรับข้อเสนอที่เปลี่ยนแปลงหรือต้องการถอนตัวจากข้อตกลง หากท่านถอนตัวจากข้อตกลง ทางสถาบันฯ ยินดีคืนเงินที่ผู้เรียนได้ชำระมาแล้ว (โดยจะคืนตามสัดส่วนชั่วโมงการเรียนการสอน/การสอบที่ยังไม่เกิดขึ้น)

10. การมีผลบังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่นี้ เป็นฉบับเดียวกับที่เผยแพร่ในหน้าอินเตอร์เนตของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยซึ่ง จะใช้แทนฉบับเดิมทั้งหมด สามารถหาอ่านได้ในห้องต่างๆของสถาบันฯเช่นกัน

11. ผลบังคับของสัญญา
ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่งของเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ไม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ส่วนอื่นๆที่เหลือก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเนื้อหาและผลบังคับใช้ข้อกำหนดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับข้อกำหนดที่ยกเลิกไปแล้วมาก ที่สุด

12. การแปลเป็นภาษาต่างๆ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปลให้ยึดถือฉบับภาษาเยอรมันเป็นหลัก