ตารางสอบและการสมัครสอบ

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

สถานที่จัดสอบ: สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ

การสอบ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 สำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักเรียนของสถาบันเกอเธ่สามารถสอบได้ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 17:00 น.
สำหรับนักเรียนเกอเธ่สามารถดูตารางสอบได้ที่ด้านล่าง

Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
 
 • 21.11.2018
 • 21.12.2018
   
 • 04.02.2019
 • 06.03.2019
 • 04.04.2019
 • 17.05.2019
 • 18.06.2019
 • 19.07.2019
 • 21.08.2019
 • 19.09.2019
 • 21.10.2019
 • 20.11.2019
 • 20.12.2019
ท่านสามารถสมัครเรียนหรือสอบได้ด้วยตัวเองที่ห้องลงทะเบียนหรือทางอีเมล์
ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สถาบันไม่รับสมัครทางโทรศัพท์

การลงทะเบียนด้วยตัวเองที่ห้องทะเบียน
หาก ท่านต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการสอบกับทางห้องทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนได้เลยหลังจากการสนทนาแล้วทันที กรุณานำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย

การลงทะเบียนทางอีเมล์
กรุณา สอบถามสถานะที่นั่งในการสอบในช่วงที่ท่านต้องการทางอีเมล์ได้  เรายินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่แน่นอนสำหรับการสอบ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็น

การยืนยันเบื้องต้น
หลังจากได้ลงทะเบียนทางอีเมล์แล้ว ท่านจะได้รับใบยืนยันการจองภายใน 3 วันโดยจะระบุรายละเอียดการชำระเงิน

การยืนยันโดยสมบูรณ์
หลังจากท่านได้ชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบยืนยันแบบสมบูรณ์ทางอีเมล์

กำหนดการลงทะเบียน 
ท่านจะต้องลงทะเบียนสอบอย่างช้าที่สุด 7 วันก่อนวันสอบจริง สถาบันจะจัดที่นั่งให้กับผู้เรียนและผู้เข้าสอบตามจำนวนที่มีว่าง
 
ข้อพึงระวัง: ช่วงใกล้กำหนด อาจมีผู้สนใจเข้าสอบครบเต็มจำนวน ในกรณีนี้ท่านจะต้องรอจนกว่าจะมีที่ว่างในการสอบรอบถัดไป

คำแนะนำ: เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีที่นั่งในชั้นเรียนหรือเข้าสอบได้ เราขอให้ท่านลงทะเบียนก่อน 4 ถึง 8 สัปดาห์
ท่านอาจหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีโทรศัพท์ติดต่อห้องลงทะเบียนอย่างหนาแน่น เช่น วันจัดสอบของสถาบันฯ หรือวันเริ่มคอร์สเรียน
 
เวลาทำการห้องลงทะเบียน
จันทร์
อังคาร 
10.00 - 20.00 น.
พุธ
พฤหัสบดี
08.00 - 18.00 น.
ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ 08.00 - 13.00 น.

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ห้องทะเบียนไม่เปิดทำการในวันหยุดราชการและวันปิดทำการอื่นๆของสถาบัน
ภาพรวมหลักสูตร วันเรียนและวันหยุดต่างๆ:
วันหยุดปี
1 ม.ค. 61 วันปีใหม่
1 มี.ค. 61 วันมาฆบูชา
05 - 16 เม.ย. 61 วันจักรี/วันสงกรานต์
29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
10 - 11 ก.ค. 61 กิจกรรมภายใน
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
28 - 30 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)
12 - 13 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
13 - 15 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
05 ธ.ค. 61 วันพ่อแห่งชาติ
23 - 31 ธ.ค. 61 วันคริสต์มาส / วันสิ้นปี
 
วันที่ไม่มีการเรียนการสอน แต่สถาบันเปิดทำการ
02 ม.ค. 61  
02 - 04 เม.ย. 61  
30 เม.ย. - 01 พ.ค. 61 งดการเรียนการสอนเฉพาะรอบเย็น
28 พ.ค. 61 งดการเรียนการสอนเฉพาะรอบเย็น
26 ก.ค. 61 งดการเรียนการสอนเฉพาะรอบเย็น
22 ต.ค. 61  
04 และ 10 ธ.ค. 61 งดการเรียนการสอนเฉพาะรอบเย็น
22 ธ.ค. 61  
ประเภท สำหรับ
บุคคลทั่วไป
สำหรับนักเรียนสถาบัน
เกอเธ่ที่ลงทะเบียนเรียนปัจจุบัน *
นักเรียน/นักศึกษา**
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
3,800 บาท 2,800 บาท 1,900 บาท
Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
4,600 บาท 3,200 บาท 2,300 บาท
Goethe-Zertifikat B1 7,200 บาท 4,500 บาท 3,600 บาท
Goethe-Zertifikat B2 9,500 บาท 7,900 บาท 4,700 บาท
Goethe-Zertifikat C1 12,100 บาท 10,000 บาท 6,000 บาท
Goethe-Zertifikat C2: GDS 14,500 บาท 12,100 บาท 7,200 บาท
TestDaf 145 € 145 € -
onSET 1,200 บาท 1,200 บาท -
Goethe-Test PRO 3,800 บาท 3,800 บาท 3,800 บาท

 
* ผู้สมัครสอบจะได้รับราคาสำหรับนักเรียนของสถาบันฯ ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนสอบในขณะที่ยังลงทะเบียนเรียนกับสถาบันฯ อยู่ หรือเรียนจบหลักสูตรไปแล้วไม่เกินหนึ่งสัปดาห์และจะต้องลงทะเบียนสอบรอบที่เร็วที่สุด
**ต้องแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ยังไม่หมดอายุ

กรุณาชำระเงินเป็นเงินสดเต็มจำนวนก่อนวัน เปิดเรียนหรือวันสอบ ทั้งนี้ขอให้ท่านตรวจสอบวันกำหนดชำระด้วย  

ทางสถาบันขอแจ้งให้ทราบว่า หากท่านได้จองที่นั่งในชั้นเรียนไว้แล้ว ขอความกรุณาชำระเต็มจำนวนภายในเวลา 7 วัน ก่อนวันเปิดเรียน มิฉะนั้นสถาบันเกอเธ่ขอสงวนสิทธิ์มอบที่นั่งให้กับผู้อื่น

รายละเอียดการโอนเงิน

เนื่องจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยมีสถานะพิเศษและไม่มีบัญชีของธนาคารในประเทศไทย ท่านจึงสามารถชำระเป็นเงินสดได้เท่านั้น

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในประเทศไทยได้โดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนเงินและบัญชีธนาคารของฝ่ายทะเบียนได้ทางอีเมล

ใน การชำระ เงินทุกครั้ง ขอให้ท่านระบุหมายเลขหรือรหัสผู้เรียนหรือผู้เข้าสอบด้วย เพื่อให้เราจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งขอความกรุณาท่านส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (ไฟล์สกุล PDF หรือ JPG) มาที่ courses@bangkok.goethe.org เพื่อที่ที่นั่งในชั้นเรียนหรือการสอบของท่านจะได้ไม่ถูกยกเลิก
เรามีชั้นเรียนเพื่อเตรียมการสอบให้กับนักเรียนของเราที่ลงทะเบียนสอบของสถาบันเกอเธ่ไว้ หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้กับห้องลงทะเบียนหรือทางอีเมล์
ท่านสามารถขอ เปลี่ยนวันสอบหรือยกเลิกการสอบได้อย่างน้อย 7 วันก่อนวันสอบจริงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในครั้งแรก หากขอเปลี่ยนหรือยกเลิกการสอบในช่วง 4  - 6 วันก่อนการสอบ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท เมื่อพ้นระยะเวลาข้างต้นไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ ในกรณีนี้สถาบันจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
วันสอบ
ผู้เข้าสอบควร มาถึงสถานที่สอบตรงเวลา การสอบจะเริ่มขึ้นตรงเวลา พึงระวังว่าหากมาสาย ท่านจะได้ไม่รับอนุญาตให้เข้าสอบและสถาบันจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานประจำตัวผู้สอบ
ในวันสอบผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันก่อนการสอบ กรุณานำหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครสอบมาด้วย          

กฎเกณฑ์ 
 • ให้ใช้ปากกาหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินเขียน หรือ กา(x) บนแผ่นคำตอบเท่านั้น ห้ามใช้ดินสอ
 • ปากกาสีอื่นๆใช้เขียนในเล่มข้อสอบ ได้
 • หากมีการจัดเตรียมปากกาไว้ให้ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะปากกานั้นเท่านั้น
 • ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด หรือ น้ำยาลบคำผิด (บนแผ่นคำตอบต้องไม่มีรอยขูดลบใดๆ)
 • ห้าม วาง พจนานุกรม โทรศัพท์มือถือ สมุดหรือกระดาษจดบันทึกต่างๆ ฯลฯ
 • บนโต๊ะหรือบนเก้าอี้
 • ห้ามมิให้นำอุปกรณ์ช่วยเหลือ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงหรือเครื่องเล่นเข้ามาทั้งในห้องเตรียมสอบและห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบจะนั่งสอบโต๊ะละ 1 คนเท่านั้น
 • ห้ามพูดคุยกันเมื่อเข้าห้องสอบแล้ว
 • ใน ระหว่างการสอบ ครูที่คุมสอบจะไม่ตอบคำถามใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อเลือกคำตอบแล้วให้กรอกลงบนแผ่นคำตอบ การตรวจให้คะแนนจะตรวจคำตอบที่กา (x) บนแผ่นนี้เท่านั้น
 • ผู้เข้าสอบจะจดหรือทดลองเขียนในเล่มข้อสอบได้
 • เมื่อสอบเสร็จแล้ว ครูที่คุมสอบจะต้องเก็บรวบรวมเอกสาร/กระดาษทุกอย่างคืนทั้งหมด
 • ห้าม ผู้เข้าสอบจดบันทึกและห้ามนำกระดาษใดๆที่จดบันทึกออกจากห้องสอบ
 • เพราะครูที่คุมสอบจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง
 • การสอบปากเปล่า จะจัดขึ้นหลังสอบข้อเขียน รายชื่อผู้เข้าสอบจะติดไว้บนกระดานที่ติดประกาศ
 • ผู้เข้าสอบต้องมาสอบให้ตรงเวลา
 • ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องน้ำได้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ โดยครูที่คุมสอบจะเป็นผู้พาไปเท่านั้น
 • ผู้เข้าสอบที่รบกวนคนอื่น และทุจริตในการสอบเช่นลอกคำตอบจากเพื่อนหรือใช้อุปกรณ์ที่ห้ามใช้ (ดูข้อห้ามข้างบน) กับ ผู้ที่บอกคำตอบหรือเปิดโอกาสให้เพื่อนลอกคำตอบ จะถูกเชิญออกจากห้องสอบและถูกตัดสิทธิ์ในการสอบทันทีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ที่มาสายหลังขั้นตอนการตรวจบัตรและหลักฐานต่างๆผ่านไปแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้
 • เข้าสอบในวันนั้น
 • ผู้ที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด
 • ในวันสอบต้องนำหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงมาแสดงเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ฉบับสำเนาหรือใบขับขี่
ท่านสามารถตกลงกับมหาวิทยาลัยทางไกลหรือสถาบันการศึกษาเพื่อให้สถาบันเกอเธ่จัดการสอบแทนได้

การติดต่อ
ในขั้นตอนแรก ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อน ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติก่อนทำการสอบในต่างประเทศ จากนั้นติดต่อเราทางอีเมล (kusche@bangkok.goethe.org) เพื่อแจ้งให้เราทราบวันที่ท่านต้องการสอบ ขอแนะนำให้ท่านแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

ตกลงกำหนดการ
สถาบันเกอเธ่สามารถจัดการสอบให้ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. หรือ 13-16.30 น.เท่านั้น
และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสอบ

ยืนยัน
เมื่อตกลงกำหนดการสอบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์สอบของท่านที่ยืนยันข้อมูลและส่งเอกสารให้แก่ทางสถาบันเกอเธ่ อย่าลืมว่าเวลาที่เยอรมนีและประเทศไทยต่างกัน อาจทำให้เริ่มสอบไม่ตรงกัน

การส่งคืนข้อสอบ
สถาบันเกอเธ่จะเป็นผู้จัดส่งข้อสอบคืนให้แก่ศูนย์สอบเอง และขอสงวนสิทธิ์มัดรวมข้อสอบหลายชุดเข้าด้วยกัน และจะไม่ส่งข้อสอบคืนโดยโทรสารหรือสแกนให้แก่ศูนย์สอบเป็นอันขาด

ค่าใช้จ่าย
ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการคุมสอบเต็มจำนวนที่ห้องลงทะเบียนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนการสอบ โดยจะไม่มีการคืนค่าคุมสอบ
 • 90 ยูโร ต่อการสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 • 120 ยูโร ต่อการสอบระหว่าง 3-4 ชั่วโมง
 • จ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด (บาท) ตามอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนที่สถาบันกำหนด
  ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่สำนักงานของสถาบัน
ผลการสอบ
ผลการสอบจะประกาศ อย่างช้า 3 วันทำการหลังวันสอบ หากต้องการใบประกาศนียบัตรแบบเร่งด่วน ท่านสามารถใช้บริการเร่งด่วน (Expressservice) ของทางสถาบันได้ แต่จะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนสอบ พร้อมนำหลักฐานการทำนัดหมายกับทางสถานทูตมาแสดง มีค่าธรรมเนียมบริการ 500 บาท ทั้งนี้ใช้ได้เฉพาะใบประกาศนียบัตร Start deutsch1 และผู้สอบจะต้องเข้ามารับผลสอบด้วยตัวเองที่ห้องทะเบียนในวันถัดไปเท่านั้น
ในกรณีทั่วไปท่านสามารถรับทราบผลสอบได้อย่างช้า 3 วันทำการหลังวันสอบโดยมาติดต่อที่ห้องลงทะเบียนหรือเช็คผลใน เว็บไซต์ หากผลการสอบยังไม่ประกาศ หน้าจอของท่านจะแสดงข้อความเตือน
เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า: สถาบันไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์

รายละเอียดผลการสอบ
หากเป็นผู้บรรลุ นิติภาวะแล้ว สถาบันจะแจ้งผลสอบให้กับผู้เข้าสอบโดยตรง กรณีต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นผู้เข้าสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ห้องลง ทะเบียน

สำเนาใบประกาศนียบัตร
หากใบประกาศนียบัตรของ ท่านสูญหายหรือไม่สามารถใช้ยืนยันด้วยเหตุผลอื่นๆ เรายินดีออกใบแทนประกาศนียบัตรตัวจริงให้ท่าน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม

ใบยืนยันการเข้าสอบ
ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน ท่านสามารถขอใบยืนยันการเข้าสอบจากสถาบันได้
1. หลักเกณฑ์การรับสมัครทั่วไป
ผู้เรียนที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ผู้เข้าสอบต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป

2. การสอบวัดระดับชั้น
2.1 ผู้สมัครเข้าเรียนใหม่ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อนจะต้องสอบวัดระดับชั้น ตอนลงทะเบียนเรียน เพื่อว่าทางสถาบันฯ จะได้จัดหาคอร์สที่เหมาะสมกับระดับความรู้ทางภาษาให้ การสอบวัดระดับชั้นจะเป็นการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์
2.2 ผู้เรียนที่แสดงใบประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้เรียนที่เข้าเรียน ณ สถาบันเกอเธ่อย่างประสบความสำเร็จไม่เกิน 12 เดือน (มีใบรับรองการเข้าเรียน) ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับชั้น

3. ค่าธรรมเนียม และวิธีการชำระเงิน
3.1 ตอนลงทะเบียนเรียนผู้เรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบด้วยเช่นกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งหมดนี้ ต้องชำระเป็นเงินสด(เงินบาทไทย) ตอนลงทะเบียน
3.2 ค่าธรรมเนียมทุกอย่างขึ้นอยู่กับราคา ณ ปัจจุบันที่ระบุอยู่ในระเบียบการของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ค่าหนังสือไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน
3.3 ผู้เรียนจะเสียสิทธิเข้าเรียน หรือเข้าสอบ หากไม่ชำระค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการสอบครบถ้วนก่อนวันเปิดคอร์ส หรือก่อนวันสอบ
3.4 ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ชำระเงินตอนลงทะเบียนดังที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 แต่ต้องการโอนเงินขำระค่าเล่าเรียนหรือค่าสอบจากต่างประเทศ สามารถทำได้โดยการโอนเงินค่าเรียนหรือค่าสอบตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้เป็นสกุลเงินยูโรเข้ามาที่บัญชีธนาคารของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย ผู้โอนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทางธนาคารเรียกเก็บทั้งหมด หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ใช้กับการโอนเงินภายในประเทศเป็นเงินบาทไทยที่เข้ามา ที่บัญชีธนาคารในประเทศไทยของสถาบันเกอเธ่ฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้เรียนสอบถามค่าธรรมเนียมกับทางสถาบันฯ

4. การเปลี่ยนคอร์สเรียน การยกเลิก การบอกเลิก และคอร์สที่ไม่สามารถเปิดได้
4.1 การเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนพึงกระทำได้ภายในห้าวันแรกของการเปิดคอร์สเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ต้องตามคำแนะนำของฝ่ายลงทะเบียน
4.2 กรณีที่ผู้เรียนเปลี่ยนคอร์สไปเรียนคอร์สที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนมากกว่า ผู้เรียนต้องจ่ายส่วนต่างสำหรับคอร์สเรียนที่แพงกว่า ค่าส่วนต่างนี้จะคิดเฉพาะช่วงระยะเวลานับตั้งแต่มีการเปลี่ยนคอร์สเรียน สำหรับคอร์สเรียนที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่น้อยกว่าผู้เรียนจะได้รับเงินคืน ตามความเหมาะสม
4.3 ในกรณีที่ผู้เรียนยกเลิกการเรียนก่อนวันเปิดคอร์สเรียน ผู้เรียนจะได้รับเงินคืน แต่ต้องถูกหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก จำนวน 500 บาท และผู้เรียนจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนแรกเข้า และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนคืน
4.4 ผู้เรียนไม่สามารถย้ายเวลาเรียนระหว่างคอร์สได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
4.5 กรณีที่ยกเลิกการเรียนหลังจากเปิดคอร์ส หรือหลังจากเริ่มสอบ ทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบ หากแต่ในกรณีที่ผู้เรียนต้องเลิกเรียนกลางคันเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ผู้เรียนจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ไว้เป็นหลักฐาน และจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนเป็นบางส่วน หรือสามารถใช้เงินค่าเล่าเรียนนี้ในการลงทะเบียนเรียนคอร์สอื่นๆ ได้
4.6 ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเรียนในชั้นใดน้อยเกินไป ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดชั้นเรียนนั้นๆ และจะคืนเงินค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด

5. การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการบอกเลิกการสอบ
5.1 ผู้สอบมีสิทธิแจ้งเปลี่ยนวันสอบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันสอบได้ครั้งเดียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5.2 การเปลี่ยนแปลงวันสอบในระหว่าง 4 ถึง 6 วันก่อนวันสอบหรือยกเลิกการสอบ 4 วันก่อนวันสอบ ผู้สอบต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท
5.3 หลังจากนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันสอบได้ ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืนและสถาบันฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบที่ยังไม่ได้ชำระ โดยใช้หลักเกณฑ์นี้ในกรณีที่ผู้สมัครขาดสอบและการยกเลิกการสอบในกรณีอื่นๆ ด้วย
5.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนและยกเลิกคอร์สเรียน ผู้เรียนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เรียนหรือใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

6. ผลการสอบ
6.1 ผลการสอบสามารถแจ้งให้ทราบได้อย่างช้าที่สุดสามวันทำการโดยสามารถตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ ผู้ที่สอบผ่านสามารถติดต่อรับใบประกาศได้ด้วยตนเองที่ห้อง
ลงทะเบียนอย่างช้าที่สุดสามวันทำการหลังจากวันสอบ

7. ข้อพึงปฏิบัติของผู้เรียน
7.1 ผู้เรียนและผู้สอบต้องยอมรับและยึดถือปฏิบัติกฏระเบียบการเรียน การสอบและระเบียบข้อบังคับของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กฏระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ ขอดูได้ที่ห้องลงทะเบียนเรียน
7.2 หากผู้เรียนกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่นๆ หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้กิจการคอร์สเรียน หรือการสอบที่กำหนดไว้แล้วสะดุดลง ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงทันที ทั้งนี้จะมีการกล่าวเตือนผู้เรียนก่อน พร้อมกับมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เลิก หรือละเว้นความประพฤติที่มีผู้ร้องเรียนมา ทางสถาบันฯจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆให้ทั้งสิ้น

8. ขอบเขตความรับผิดชอบของสถาบันเกอเธ่ฯ
8.1 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
8.2 นอกจากนี้ ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความประมาททั่วไปเช่นกัน และจะชดใช้ความเสียหายหากถึงชีวิต การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพ หรือความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของทางสถาบันฯ
8.3 ผู้เรียนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญา หรือในเรื่องของคดีความ ถ้าเป็นกรณีนอกเหนือที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

9. เหตุสุดวิสัยที่อยู่เหนือการควบคุม
ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้เรียนในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่อยู่เหนือการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ เหตุการณ์ระเบิด สไตร์ค สงคราม การจลาจล หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมดูแลของทางสถาบันฯ

10. การมีผลบังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่นี้ เป็นฉบับเดียวกับที่เผยแพร่ในหน้าอินเตอร์เนตของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยซึ่ง จะใช้แทนฉบับเดิมทั้งหมด สามารถหาอ่านได้ในห้องต่างๆของสถาบันฯเช่นกัน

11. ผลบังคับของสัญญา
ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่งของเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ไม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ส่วนอื่นๆที่เหลือก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเนื้อหาและผลบังคับใช้ข้อกำหนดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับข้อกำหนดที่ยกเลิกไปแล้วมาก ที่สุด

12. การแปลเป็นภาษาต่างๆ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปลให้ยึดถือฉบับภาษาเยอรมันเป็นหลัก
 
อัพเดทล่าสุด: 1 ต.ค. 2559