ตารางสอบและการสมัครสอบ

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart
สถานที่จัดสอบ: สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ
กุมภาพันธ์

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

 • พุธที่ 2 ก.พ. 65 
  16:00 น.
 • จันทร์ที่ 7 ก.พ. 65 
  16:00 น.
 • พุธที่ 9 ก.พ. 65 
  16:00 น.
 • จันทร์ที่ 14 ก.พ. 65 
  16:00 น.
 • จันทร์ที่ 21 ก.พ. 65 
  16:00 น.
 • พุธที่ 23 ก.พ. 65 
  16:00 น.
 
พฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 2565
 • Goethe-Zertifikat C1
  09:00 น.

มีนาคม

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

 • วันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 65 
   เวลา 16:00 น. 
 • วันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 65 
   เวลา 16:00 น. 
 • วันพุธที่ 9 มี.ค. 65 
   เวลา 16:00 น. 
 • วันจันทร์ที่ 14 มี.ค. 65 
   เวลา 16:00 น. 
 • วันพุธที่ 16 มี.ค. 65 
   เวลา 16:00 น.
 • วันจันทร์ที่ 21 มี.ค. 65 
   เวลา 16:00 น. 
 • วันพุธที่ 23 มี.ค. 65 
   เวลา 16:00 น.
 • วันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 65 
   เวลา 16:00 น. 
 • วันพุธที่ 30 มี.ค. 65 
   เวลา 16:00 น.
Goethe-Zertifikat A2
 • วันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 65 
   เวลา 11:00 น. 
Goethe-Zertifikat B1
 • วันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 65 
   เวลา 08:30 น. 
Goethe-Zertifikat B2
 • วันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 65 
   เวลา 08:30 น. 
Goethe-Zertifikat C1
 • วันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 65 
   เวลา 09:00 น. 

โปรดทราบ การสอบของสถาบันฯ จัดขึ้นภายใต้มาตรการผ่อนคลายล่าสุดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการยกเลิกรอบสอบอย่างฉับพลัน การสอบดังกล่าวจะจัดขึ้นตามมาตรการด้านสุขอนามัยและยึดหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าสอบทุกท่านจะต้องปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
 • ผู้สอบที่มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่านั้น และ/หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 • ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ในกรุงเทพฯ ยึดถือหลักปฏิบัติ 3G โดยผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ มาแสดงในวันสอบ
 
Genesen: ใบรับรองแพทย์กรณีหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน
Getestet: ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบผ่านการตรวจแบบ RT-PCR หรือแบบ Rapid Antigen Test โดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่เกิน 72 ชม.
Geimpft: ใบรับรองการรับวัคซีนชนิดดังต่อไปนี้ 
 • ได้รับวัคซีนซิโนแวค ซิโนฟาร์ม หรือสปุตนิก วี 2 เข็ม ก่อนวันสอบ 14 วัน เป็นอย่างน้อย หรือ
 • ได้รับวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนเข็มแรก และได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่สอง ก่อนวันสอบ 14 วัน เป็นอย่าง น้อย หรือ
 • ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา ไฟเซอร์ โมเดอร์นา หรือจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 1 เข็ม ก่อนวันสอบ 14 วัน เป็นอย่างน้อย
สมัครสอบ
 
เวลาทำการห้องลงทะเบียน
จันทร์ -
พฤหัสบดี
08.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 13.00 น.
ประเภท สำหรับ
บุคคลทั่วไป
ราคาส่วนลด *
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
4,000 บาท 2,900 บาท
Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
4,800 บาท 3,300 บาท
Goethe-Zertifikat B1 7,900 บาท 5,500 บาท
Goethe-Zertifikat B2 9,500 บาท 7,900 บาท
Goethe-Zertifikat C1 12,100 บาท 10,000 บาท
Goethe-Zertifikat C2: GDS 14,500 บาท 12,100 บาท
TestDaf 145 € 145 €
onSET 1,200 บาท 1,200 บาท
Goethe-Test PRO 3,800 บาท 3,800 บาท

 
* ผู้สมัครสอบจะได้รับราคาสำหรับนักเรียนของสถาบันฯ ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนสอบในขณะที่ยังลงทะเบียนเรียนกับสถาบันฯ อยู่ หรือเรียนจบหลักสูตรไปแล้วไม่เกินหนึ่งสัปดาห์และจะต้องลงทะเบียนสอบรอบที่เร็วที่สุด

*ต้องแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือประเทศลาว

 
เวลาทำการห้องลงทะเบียน
จันทร์ -
พฤหัสบดี
08.00 - 18.00 น.
ศุกร์และเสาร์ 08.00 - 13.00 น.
อาทิตย์ ปิดทำการ
ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนในเวลาทำการห้องลงทะเบียน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน วิธีการสมัครเรียนและสอบ มีดังนี้
 • ทางที่เร็วและสะดวกที่สุด คือ การจองคอร์สเรียนพร้อมชำระผ่านบริการพร้อมเพย์ หรือชำระเป็นเงินสด ในวันเวลาทำการห้องลงทะเบียน หลังจากชำระค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันที่นั่งเรียนของท่าน โปรดดูมารตรการรักษาสุขภาพอนามัยในขณะที่เข้ามาใช้บริการในสถาบันเกอเธ่ฯ
 • ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเข้ามาที่สถาบันฯ ท่านสามารถสอบถามและทำการจองคอร์สเรียนผ่านทางอีเมล หลังจากนั้นท่านจึงจะได้รับเอกสารยืนยันการจองคอร์สเรียน กรุณาชำระค่าเรียน หรือค่าสอบภายใน 24 ชม. ผ่านช่องทางออนไลน์ และส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อ-นามสกุลเต็ม (หรือ ชื่อ-นามสกุลของผู้เรียน หรือผู้สอบ) มาที่ courses-bangkok@goethe.de เพื่อที่ทางเราจะสามารถตรวจสอบยอดโอนของท่านได้ หากไม่ชำระค่าเรียน/ค่าสอบ หรือ ทางเราไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินของท่านได้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยที่นั่งให้กับท่านอื่นต่อไป
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว กรุณาส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมมาหาเรา ดังนี้

- ชื่อ
- นามสกุล
- ข้อมูลติดต่อ (ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์)
- สำเนาหนังสือเดินทาง (เป็นไฟล์ PDF/JPG)
เรามีชั้นเรียนเพื่อเตรียมการสอบให้กับนักเรียนของเราที่ลงทะเบียนสอบของสถาบันเกอเธ่ไว้ หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้กับห้องลงทะเบียนหรือทางอีเมล์
ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันสอบได้อย่างน้อย 7 วันก่อนวันสอบจริงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในครั้งแรก หากขอเปลี่ยนหรือยกเลิกการสอบในช่วง 4  - 6 วันก่อนการสอบ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท เมื่อพ้นระยะเวลาข้างต้นไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ ในกรณีนี้สถาบันจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
วันสอบ
ผู้เข้าสอบควร มาถึงสถานที่สอบตรงเวลา การสอบจะเริ่มขึ้นตรงเวลา พึงระวังว่าหากมาสาย ท่านจะได้ไม่รับอนุญาตให้เข้าสอบและสถาบันจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานประจำตัวผู้สอบ
ในวันสอบผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันก่อนการสอบ กรุณานำหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครสอบมาด้วย          

กฎเกณฑ์ 
 • ให้ใช้ปากกาหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินเขียน หรือ กา(x) บนแผ่นคำตอบเท่านั้น ห้ามใช้ดินสอ
 • ปากกาสีอื่นๆใช้เขียนในเล่มข้อสอบ ได้
 • หากมีการจัดเตรียมปากกาไว้ให้ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะปากกานั้นเท่านั้น
 • ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด หรือ น้ำยาลบคำผิด (บนแผ่นคำตอบต้องไม่มีรอยขูดลบใดๆ)
 • ห้าม วาง พจนานุกรม โทรศัพท์มือถือ สมุดหรือกระดาษจดบันทึกต่างๆ ฯลฯ
 • บนโต๊ะหรือบนเก้าอี้
 • ห้ามมิให้นำอุปกรณ์ช่วยเหลือ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงหรือเครื่องเล่นเข้ามาทั้งในห้องเตรียมสอบและห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบจะนั่งสอบโต๊ะละ 1 คนเท่านั้น
 • ห้ามพูดคุยกันเมื่อเข้าห้องสอบแล้ว
 • ใน ระหว่างการสอบ ครูที่คุมสอบจะไม่ตอบคำถามใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อเลือกคำตอบแล้วให้กรอกลงบนแผ่นคำตอบ การตรวจให้คะแนนจะตรวจคำตอบที่กา (x) บนแผ่นนี้เท่านั้น
 • ผู้เข้าสอบจะจดหรือทดลองเขียนในเล่มข้อสอบได้
 • เมื่อสอบเสร็จแล้ว ครูที่คุมสอบจะต้องเก็บรวบรวมเอกสาร/กระดาษทุกอย่างคืนทั้งหมด
 • ห้าม ผู้เข้าสอบจดบันทึกและห้ามนำกระดาษใดๆที่จดบันทึกออกจากห้องสอบ
 • เพราะครูที่คุมสอบจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง
 • การสอบปากเปล่า จะจัดขึ้นหลังสอบข้อเขียน รายชื่อผู้เข้าสอบจะติดไว้บนกระดานที่ติดประกาศ
 • ผู้เข้าสอบต้องมาสอบให้ตรงเวลา
 • ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องน้ำได้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ โดยครูที่คุมสอบจะเป็นผู้พาไปเท่านั้น
 • ผู้เข้าสอบที่รบกวนคนอื่น และทุจริตในการสอบเช่นลอกคำตอบจากเพื่อนหรือใช้อุปกรณ์ที่ห้ามใช้ (ดูข้อห้ามข้างบน) กับ ผู้ที่บอกคำตอบหรือเปิดโอกาสให้เพื่อนลอกคำตอบ จะถูกเชิญออกจากห้องสอบและถูกตัดสิทธิ์ในการสอบทันทีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ที่มาสายหลังขั้นตอนการตรวจบัตรและหลักฐานต่างๆผ่านไปแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้
 • เข้าสอบในวันนั้น
 • ผู้ที่ทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด
 • ในวันสอบต้องนำหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงมาแสดงเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ฉบับสำเนาหรือใบขับขี่
ท่านสามารถตกลงกับมหาวิทยาลัยทางไกลหรือสถาบันการศึกษาเพื่อให้สถาบันเกอเธ่จัดการสอบแทนได้

การติดต่อ
ในขั้นตอนแรก ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อน ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติก่อนทำการสอบในต่างประเทศ จากนั้นติดต่อเราทางอีเมล (Gerald.Kusche@goethe.de) เพื่อแจ้งให้เราทราบวันที่ท่านต้องการสอบ ขอแนะนำให้ท่านแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

ตกลงกำหนดการ
สถาบันเกอเธ่สามารถจัดการสอบให้ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. หรือ 13-16.30 น.เท่านั้น
และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสอบ

ยืนยัน
เมื่อตกลงกำหนดการสอบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์สอบของท่านที่ยืนยันข้อมูลและส่งเอกสารให้แก่ทางสถาบันเกอเธ่ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ห่อนวันสอบ อย่าลืมว่าเวลาที่เยอรมนีและประเทศไทยต่างกัน อาจทำให้เริ่มสอบไม่ตรงกัน
และควรตรวจเช็คเวลาปิดทำการที่สถาบันเกอเธ่ในกรุงเทพฯด้วย เอกสารจะต้องส่งถึงเราอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันสอบ


การส่งคืนข้อสอบ
สถาบันเกอเธ่จะเป็นผู้จัดส่งข้อสอบคืนให้แก่ศูนย์สอบเอง และขอสงวนสิทธิ์มัดรวมข้อสอบหลายชุดเข้าด้วยกัน การส่งข้อสอบล่วงหน้าจะถูกส่งไปยังศูนย์สอบโดยผ่านการสแกนดิจิทัลหลังจากการสอบ

ค่าใช้จ่าย
ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการคุมสอบเต็มจำนวนที่ห้องลงทะเบียนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนการสอบ โดยจะไม่มีการคืนค่าคุมสอบ
 • ราคา 120 ยูโร ต่อการสอบไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 • ราคา 200 ยูโร ต่อการสอบระหว่าง 3-4 ชั่วโมง
 • 250 ยูโร ต่อการสอบระหว่าง 5-6 ชั่วโมง
จ่ายค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนที่สถาบันกำหนด สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ห้องลงทะเบียนสถาบันเกอเธ่
 
ผลการสอบ
ผลการสอบจะประกาศ อย่างช้า 3 วันทำการหลังวันสอบ โดยมาติดต่อที่ห้องลงทะเบียนหรือเช็คผลใน เว็บไซต์ ในการตรวจสอบผลสอบนั้น คุณจำเป็นต้องใช้เลขที่ผู้สอบ 6 หลักแรก ในการตรวจผลสอบ
เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า: สถาบันไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์    

รายละเอียดผลการสอบ
หากเป็นผู้บรรลุ นิติภาวะแล้ว สถาบันจะแจ้งผลสอบให้กับผู้เข้าสอบโดยตรง กรณีต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นผู้เข้าสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ห้องลง ทะเบียน

สำเนาใบประกาศนียบัตร
หากใบประกาศนียบัตรของ ท่านสูญหายหรือไม่สามารถใช้ยืนยันด้วยเหตุผลอื่นๆ เรายินดีออกใบแทนประกาศนียบัตรตัวจริงให้ท่าน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม

ใบยืนยันการเข้าสอบ
ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน ท่านสามารถขอใบยืนยันการเข้าสอบจากสถาบันได้
1. หลักเกณฑ์การรับสมัครทั่วไป
ผู้เรียนที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ผู้เข้าสอบต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป

2. การสอบวัดระดับชั้น
2.1 ผู้สมัครเข้าเรียนใหม่ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อนจะต้องสอบวัดระดับชั้น ตอนลงทะเบียนเรียน เพื่อว่าทางสถาบันฯ จะได้จัดหาคอร์สที่เหมาะสมกับระดับความรู้ทางภาษาให้ การสอบวัดระดับชั้นจะเป็นการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์
2.2 ผู้เรียนที่แสดงใบประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้เรียนที่เข้าเรียน ณ สถาบันเกอเธ่อย่างประสบความสำเร็จไม่เกิน 12 เดือน (มีใบรับรองการเข้าเรียน) ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับชั้น

3. ค่าธรรมเนียม และวิธีการชำระเงิน
3.1 ตอนลงทะเบียนเรียนผู้เรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบด้วยเช่นกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งหมดนี้ ต้องชำระเป็นเงินสด(เงินบาทไทย) ตอนลงทะเบียน
3.2 ค่าธรรมเนียมทุกอย่างขึ้นอยู่กับราคา ณ ปัจจุบันที่ระบุอยู่ในระเบียบการของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ค่าหนังสือไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน
3.3 ผู้เรียนจะเสียสิทธิเข้าเรียน หรือเข้าสอบ หากไม่ชำระค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการสอบครบถ้วนก่อนวันเปิดคอร์ส หรือก่อนวันสอบ
3.4 ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ชำระเงินตอนลงทะเบียนดังที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 แต่ต้องการโอนเงินขำระค่าเล่าเรียนหรือค่าสอบจากต่างประเทศ สามารถทำได้โดยการโอนเงินค่าเรียนหรือค่าสอบตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้เป็นสกุลเงินยูโรเข้ามาที่บัญชีธนาคารของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ทั้งค่าธรรมเนียมผู้โอนและผู้รับ ผู้โอนเงินต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ดังเช่นกรณีการโอนเงินภายในประเทศไทยเข้าบัญชีธนาคารไทย ค่าธรรมเนียมธนาคารสามารถแจ้งให้ทราบได้ตามคำขอโดยไม่มีการการันตี


4. การเปลี่ยนคอร์สเรียน การยกเลิก การบอกเลิก และคอร์สที่ไม่สามารถเปิดได้
4.1 การเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนพึงกระทำได้ภายในห้าวันแรกของการเปิดคอร์สเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ต้องตามคำแนะนำของฝ่ายลงทะเบียน
4.2 กรณีที่ผู้เรียนเปลี่ยนคอร์สไปเรียนคอร์สที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนมากกว่า ผู้เรียนต้องจ่ายส่วนต่างสำหรับคอร์สเรียนที่แพงกว่า ค่าส่วนต่างนี้จะคิดเฉพาะช่วงระยะเวลานับตั้งแต่มีการเปลี่ยนคอร์สเรียน สำหรับคอร์สเรียนที่มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่น้อยกว่าผู้เรียนจะได้รับเงินคืน ตามความเหมาะสม
4.3 ในกรณีที่ผู้เรียนยกเลิกการเรียนก่อนวันเปิดคอร์สเรียน ผู้เรียนจะได้รับเงินคืน แต่ต้องถูกหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก จำนวน 500 บาท และผู้เรียนจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนแรกเข้า และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนคืน
4.4 ผู้เรียนไม่สามารถย้ายเวลาเรียนระหว่างคอร์สได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
4.5 กรณีที่ยกเลิกการเรียนหลังจากเปิดคอร์ส หรือหลังจากเริ่มสอบ ทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบ หากแต่ในกรณีที่ผู้เรียนต้องเลิกเรียนกลางคันเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ผู้เรียนจำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ไว้เป็นหลักฐาน และจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนคืนเป็นบางส่วน หรือสามารถใช้เงินค่าเล่าเรียนนี้ในการลงทะเบียนเรียนคอร์สอื่นๆ ได้
4.6 ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเรียนในชั้นใดน้อยเกินไป ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกชั้นเรียนกะทันหันและจะคืนเงินค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด

5. การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการบอกเลิกการสอบ
5.1 ผู้สอบมีสิทธิแจ้งเปลี่ยนวันสอบล่วงหน้า  7 วันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนวันสอบได้ครั้งเดียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5.2 การเปลี่ยนแปลงวันสอบในระหว่าง 4 ถึง 6 วันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนวันสอบหรือยกเลิกการสอบ 4 วันก่อนวันสอบ ผู้สอบต้องชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท
5.3 ผู้สอบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสอบได้ในช่วงเวลาสามวันทำการ (จ.-ศ.) ก่อนการสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืน ทั้งนี้สถาบันฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบที่ยังไม่ได้ชำระ โดยใช้หลักเกณฑ์นี้ในกรณีที่ผู้สมัครขาดสอบและการขอยกเลิกการสอบในกรณีอื่นๆ ด้วย
5.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนและยกเลิกสอบ ผู้สอบต้องชำระค่าธรรมเนียมยกเลิก 500 บาท และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบหรือใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

6. ผลการสอบ
6.1 ผลการสอบสามารถแจ้งให้ทราบภายในอย่างช้าที่สุดสามวันทำการ (จ.-ศ.) โดยสามารถตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ ผู้ที่สอบผ่านสามารถติดต่อรับใบประกาศได้ด้วยตนเองที่ห้องลงทะเบียนภายในสามวันทำการหลังจากวันสอบ เนื่องด้วยเหตุผลด้านสิทธิการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เราจะไม่เปิดเผยผลการสอบ อีกทั้งผลการเรียนและข้อมูลอื่นๆแก่บุคคลที่ 3

7. ข้อพึงปฏิบัติของผู้เรียน
7.1 ผู้เรียนและผู้สอบต้องยอมรับและยึดถือปฏิบัติกฏระเบียบการเรียน การสอบและระเบียบข้อบังคับของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กฏระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ ขอดูได้ที่ห้องลงทะเบียนเรียน
7.2 หากผู้เรียนกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่นๆ หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้กิจการคอร์สเรียน หรือการสอบที่กำหนดไว้แล้วสะดุดลง ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงทันที ทั้งนี้จะมีการกล่าวเตือนผู้เรียนก่อน พร้อมกับมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เลิก หรือละเว้นความประพฤติที่มีผู้ร้องเรียนมา ทางสถาบันฯจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆให้ทั้งสิ้น
7.3 ผู้ติดต่อที่สามารถเข้าในบริเวณสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ ต่อเมื่อมีลักษณะของสุขภาพทางกายที่ดี และไม่มีอาการที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อาทิ อาการไอ เจ็บคอ มีไข้ ท้องเดิน รวมถึงอาการสูญเสียการรับรสหรือกลิ่นอย่างเฉียบพลัน) หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการดังกล่าวข้างต้นในระหว่างการติดต่อ กรุณาแจ้งทางสถาบันฯ โดยทันที

8. ขอบเขตความรับผิดชอบของสถาบันเกอเธ่ฯ
8.1 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
8.2 นอกจากนี้ ทางสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความประมาททั่วไปเช่นกัน และจะชดใช้ความเสียหายหากถึงชีวิต การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพ หรือความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของทางสถาบันฯ
8.3 เนื่องด้วยเหตุผลด้านสิทธิการคุ้มครองข้อมูลและการปกป้องพื้นที่ส่วนบุคคล ทางสถาบันเกอเธ่จึงเลือกใช้โปรแกรม “Adobe Connect” สำหรับการเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ทางสถาบันเกอเธ่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการขัดข้องด้านเทคนิคซึ่งเกิดจากโปรแกรมที่ใช้งาน แต่เราจะประสานงานกับทางผู้ให้บริการโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้เร็วที่สุด
8.4 ผู้เรียนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญา หรือในเรื่องของคดีความ ถ้าเป็นกรณีนอกเหนือที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

9. เหตุสุดวิสัยที่อยู่เหนือการควบคุม
ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถาบันเกอเธ่ฯ (เช่น ความไม่สงบ ความขัดแย้งทางทหาร หรือ ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ฯลฯ ) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนให้กับท่าน (เช่น การปรับเปลี่ยนเวลาหรือสถานที่เรียน) ในกรณีนี้สถาบันฯ จะนำข้อเสนอใหม่มาให้ท่านพิจารณาพร้อมกำหนดระยะเวลาในการตัดสินใจและขอให้ท่านแจ้งให้สถาบันฯ ทราบว่า ท่านประสงค์จะยอมรับข้อเสนอที่เปลี่ยนแปลงหรือต้องการถอนตัวจากข้อตกลง หากท่านถอนตัวจากข้อตกลง ทางสถาบันฯ ยินดีคืนเงินที่ผู้เรียนได้ชำระมาแล้ว (โดยจะคืนตามสัดส่วนชั่วโมงการเรียนการสอน/การสอบที่ยังไม่เกิดขึ้น)

10. การมีผลบังคับใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่นี้ เป็นฉบับเดียวกับที่เผยแพร่ในหน้าอินเตอร์เนตของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยซึ่ง จะใช้แทนฉบับเดิมทั้งหมด สามารถหาอ่านได้ในห้องต่างๆของสถาบันฯเช่นกัน

11. ผลบังคับของสัญญา
ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่งของเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ไม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ส่วนอื่นๆที่เหลือก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเนื้อหาและผลบังคับใช้ข้อกำหนดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับข้อกำหนดที่ยกเลิกไปแล้วมาก ที่สุด

12. การแปลเป็นภาษาต่างๆ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปลให้ยึดถือฉบับภาษาเยอรมันเป็นหลัก