Tez kirish:

To'g'ri mazmunga o'tish To'g'ri asosiy navigatsiyaga o'tish
© Goethe-Institut Usbekistan

Onlayn adabiy loyiha

Yoki teatr…yoki Gyote…namoyish loyihasi

Hikmatli so’zlar. Avval matnlar ifodasi, so’ng “fikrlar tasavvuri”.

Birov matnini o’qiyatganda, shaxsiy kontekstning paydo bo’lishi aniq, yoki boshqacha qilib aytganda, matn tarkibi (individuallik) bilan boyitiladi, ehtimol boshqa bir narsadir, ammo u aniq sizniki yoki o’zganiki.

Bu qo’shimcha-kontekstni tasvirlab berish, umumiylashtirish uchun - abstract tushunchaga aniqlik kiritish uchun yaxshi imkoniyatdir… Albatta, aksariyat hollarda, uning kichik bir qismini yaratishga erishiladi xolos. Ammo, o’z navbatida, umumiylashtirish orqali har bir insonning Hikmatlardan o’zi uchun qanday tushunchaga ega bo’lganini ko’rish mumkin. Bunday amalning o’zlashtirilishiga xojat yo’q, uni barcha bilan baham ko’rish kifoyadir.


Videolar


Ko'z


Ping pong


Til


Tinchlik


Qopqon


Ma'no


off


"?"


Hut-hut


Jannat