Bystré hlavy ve školním roce 2011/2012

Helle Köpfe 2012 © Goethe-Institut Druhý ročník soutěže Němčina pro bystré hlavy nadchl opět mnoho středoškoláků. Téměř 600 mladých lidí z České republiky, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska a v tomto roce také poprvé z Estonska se zúčastnilo online-kvízu a mnozí z nich zaslali své soutěžní projekty. Do finálových kol v jednotlivých zemích porota vybrala celkem 72 soutěžících. A čtyři nejlepší z každé země vyhráli hlavní cenu a odjeli na dva týdny do Německa.

Hlavní cena: dva týdny v Göttingenu

Celkem 24 vítězů strávilo zajímavé dva týdny od 12. do 25. srpna v Göttingenu a Bonnu.  

  Kromě každodenního kurzu němčiny na Goethe-Institutu v Göttingenu byly na programu pestré aktivity a výlety. K nejúspěšnějším patřila návštěva laboratoře X-Lab v Göttingenu, kde si mladí badatelé mohli ověřit své znalosti chemie v praktickém experimentu, dále návštěva Německého centra primátů taktéž v Göttingenu a výlet do Phaena ve Wolfsburgu. Pobyt v Německu završila návštěva bonnské centrály Deutsche Telekom, sponzora soutěže. Po úvodní informaci o práci v Master Service Management Center Deutsche Telekom a po prohlídce T-Gallery přišel na řadu workshop v experimentální kuchyni Deutsche Telekom v bonnském Německém muzeu.

Kromě mnoha exkurzí byl pro účastníky kurzu připraven rozmanitý program také v Göttingenu: vedle sportovních aktivit jako plážový volejbal, badminton, frisbee nebo projížďky na loďce na jezeru Kiessee se konaly také prohlídky města či party na diskotéce místního hostelu.

První ohlasy letošních „bystrých hlav“ jsou velmi pozitivní: velký dojem udělalo dobré vybavení navštívených laboratoří a nadšeni byli všichni také z toho, jak zábavné může být učení němčiny. Účastí v soutěži si rovněž mnozí našli spoustu nových kamarádů.