შეკვეთა - Goethe-Institut საქართველო

Schnelleinstieg:

Direkt zum Inhalt springen (Alt 1) Direkt zur Hauptnavigation springen (Alt 2)

შეკვეთა

Bildausschnitt: beleuchteter, festlicher, vertäfelter Filmvorführraum

გთხოვთ, თქვენს მიერ სასურველი ფილმის ნომერი, მისი სათაური და ჩვენების თარიღი შეიტანოთ ფორმულარში.

გაითვალისწინეთ, რომ შეკვეთა ფილმის ჩვენების თარიღამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე უნდა გაკეთდეს.

Von
bis
* აუცილებელი
თუ საკონტაქტო ფორმულარში შეყვანილ მონაცემებს გაგზავნით ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე დაწკაპუნებით, ეთანხმებით, რომ შეგვიძლია თქვენი ინფორმაცია თქვენს მოთხოვნაზე პასუხის გასაცემად ან თქვენთან დასაკავშირებლად გამოვიყენოთ. თანხმობის გაუქმება შეგიძლიათ ელ.ფოსტით გაგზავნით filmarchiv@tbilissi.goethe.org. თანხმობის მოხსნის შემთხვევაში მონაცემები დაუყოვნებლივ წაიშლება. თანხმობის შემთხვევაში კი მონაცემები წაიშლება მოთხოვნის დამუშავებისთანავე.

Privacy Policy
შენიშვნა:
თქვენი პირადი მონაცემები კონფიდენციალურად შეინახება და მესამე პირზე არ გადაიცემა.