კვალიფიკაციის ამაღლება

გოეთეს ინსტიტუტი ყოველწლიურად 1.000-ზე მეტ საკვალიფიკაციო კურსს სთავაზობს გერმანული ენის მასწავლებლებს როგორც მსოფლიოს ყველა ნაწილში, ასევე ონლაინ.

კონცეფციები და მასალები

ჩვენ გთავაზობთ სასწავლო მასალებსა და იმპულსებს თქვენი გაკვეთილებისთვის. მოიპოვეთ ინფორმაცია მეთოდიკისა და დიდაქტიკის აქტუალურ თემებზე შემდეგი მიმართულებებით: გერმანული, როგორც უცხო ენა და გერმანული, როგორც მეორე ენა.

კონკურსები და ღონისძიებები

ჩვენ წარმოგიდგენთ გოეთეს ინსტიტუტის კონკურსებსა და ღონისძიებებს.