პარტნიორები და სპონსორები

პარტნიორები და სპონსორები ფოტო: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

დიდი პროექტების შექმნა დღეს წინანდელზე გაცილებით უფრო მეტად ამ საქმიანობის მხარდამჭერ ადამიანებსა და დაწესებულებებზეა დამოკიდებული. ფონდებისა და კერძო სპონსორების მიერ გაღებული დამატებითი საშუალებები ჩვენი სამუშაოსთვის იმას ნიშნავს, რომ  საერთაშორისო დონეზე ურთიერთგაგებისათვის გამორჩეული პროექტების განხორციელება და პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება შეგვიძლია. 
 
თქვენ შეგიძლიათ მხარში  ამოგვიდგეთ სპონსორის სახით. თუკი თქვენ, მაგალითად,  საგანმანათლებლო სფეროში გერმანული ენის გავრცელების საქმიანობაში გნებავთ ჩაბმა და ამ მხრივ საგანმანათლებლო და გაცვლითი პროგრამების ხელშეწყობა გადაწვიტეთ, ან თუკი მუსიკის, თეატრის,  საშემსრულებლო ხელოვნების პროგრამების საშუალებით კულტურათა შორის ურთიერთგაგების გაღრმავება გნებავთ, გაგვესაუბრეთ ჩვენ. ერთობლივად მრავალ  ადამიანთან  დაკავშირებასა და ხანგრძლივი მეგობრული ურთიერთობების საფუძვლის შექმნას  შევძლებთ. 

ხართ დაინტერესებული ჩვენი მუშაობის ხელშეწყობით?მაშინ მიმართეთ