კონსულტაცია და მომსახურება

კონსულტაცია და მომსახურება ფოტო: Goethe-Institut/Sonja Tobias

თბილისის გოეთეს ინსტიტუტი ეხმარება აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების, სკოლებისა და უცხო ენების შემსწავლელი სხვა დაწესებულებების მასწავლებლებს გერმანული ენის გაკვეთილის მომზადებასა და ჩატარებაში.

ინსტიტუტი გთავაზობთ:
  • საკვალიფიკაციო კურსებს გერმანული ენის მასწავლებელთათვის, ერთდღიან სემინარებსა და რამდენიმეკვირიან კურსებს
  • იდეებსა და მასალებს გერმანული ენის პოპულარიზაციისათვის
  • აქტუალურ სასწავლო მასალებს
  • კულტურულ პროგრამებს გერმანული ენის შემსწავლელთათვის

თანამშრომლობა გერმანული ენის მასწავლებელთა ასოციაციებთან და საგანმანათლებლო ინსტიტუციებთან

გოეთეს ინსტიტუტის მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან გერმანული ენის მასწავლებელთა ასოციაციები და დახელოვნების ინსტიტუტები, რომლებთან ერთადაც გოეთეს ინსტიტუტი ცდილობს უფრო ეფექტური გახადოს გერმანული ენის სწავლება და გააღვივოს გერმანული ენისადმი ინტერესი.

პარტნიორი მხარეების მიზნებია:
  • გაუმჯობესდეს გერმანული ენის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხი
  • ჩატარდეს გერმანული ენის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარები
  • გამოიცეს ერთობლივი საინფორმაციო ბროშურები და სასწავლო მასალები
  • ჩატარდეს მოსწავლეთა ოლიმპიადები

კონტაქტი

გამოგვყევით