კონსულტაცია და მომსახურება

კონსულტაცია და მომსახურება ფოტო: Goethe-Institut/Sonja Tobias

თბილისის გოეთეს ინსტიტუტი ეხმარება აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების, სკოლებისა და უცხო ენების შემსწავლელი სხვა დაწესებულებების მასწავლებლებს გერმანული ენის გაკვეთილის მომზადებასა და ჩატარებაში.

ინსტიტუტი გთავაზობთ:

  • საკვალიფიკაციო კურსებს გერმანული ენის მასწავლებელთათვის, ერთდღიან სემინარებსა და რამდენიმეკვირიან კურსებს
  • იდეებსა და მასალებს გერმანული ენის რეკლამისათვის
  • სასწავლო მასალების აქტუალურ ჩამონათვალს
  • კულტურულ პროგრამებს გერმანული ენის შემსწავლელთათვის.

გერმანული ენის მასწავლებლელთა ასოციაციასთან და დახელოვნების ინსტიტუტებთან კოოპერაცია

გოეთეს ინსტიტუტის მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან გერმანული ენის მასწავლებელთა ასოციაციები და დახელოვნების ინსტიტუტები, რომლებთან ერთადაც გოეთეს ინსტიტუტი ცდილობს უფრო ეფექტური გახადოს გერმანული ენის სწავლება და გააღვივოს გერმანულის როგორც უცხო ენისადმი ინტერესი.

პარტნიორი მხარეების მიზნებია:

  • გაუმჯობესდეს გერმანული ენის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხი
  • ჩატარდეს გერმანული ენის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარები
  • გამოიცეს ერთობლივი საინფორმაციო ბროშურები და გერმანული ენის მასწავლებელთა ჟურნალი
  • ჩატარდეს მოსწავლეთა ოლიმპიადები თემაზე: ვისწავლოთ გერმანული. გავიცნოთ გერმანია.