ხშირად დასმული კითხვები

აქ მოგაწვდით ინფორმაციას ზოგად და ხშირად დასმულ კითხვებზე გოეთეს ინსტიტუტის გამოცდების შესახებ

თუ გოეთეს A1 – C2 სერტიფიკატების ირგვლივ განსხვავებული კითხვები გაგაჩნიათ, გაიარეთ უფასო პირადი კონსულტაცია უშუალოდ ჩვენს ერთ–ერთ საგამოცდო ცენტრში (გოეთეს ინსტიტუტები, გოეთეს ცენტრები ან საგამოცდო თანამშრომლობის პარტნიორები)

გოეთეს ინსტიტუტის გამოცდებში ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია მონაწილეობის მიღება, გერმანიის მოქალაქეობის ფლობა–არფლობის მიუხედავად. გამოცდები  შემუშავებულია გერმანულში, როგორც უცხო ენაში და, ასევე, გერმანულში, როგორც მეორე ენაში არსებული ცოდნის დასადასტურებლად.
თითეულ გამოცდაში მონაწილეობისათვის დადგენილია რეკომენდებული მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი.
საგამოცდო ცენტრები შეძლებისდაგვარად ცდილობენ გამოცდის სპეციალური საჭიროების მქონე მონაწილეების (მაგ. ქრონიკული დაავადებების ან მხედველობისა თუ სმენის შეზღუდული უნარის შემთხვევაში) ხელის შეწყობას. ამიტომაც ინფორმაცია სპეციალური საჭიროების სახისა და ხარისხის შესახებ უკვე გამოცდაზე რეგისტრაციის დროს უნდა იყოს მითითებული და სამედიცინო ცნობით დადასტურებული. საგამოცდო ცენტრი ვალდებულია, ინფორმაციის კონფიდენციალურობა დაიცვას.

ზუსტ ინფორმაციას მოგაწვდიან უშუალოდ საგამოცდო ცენტრში, სადაც გამოცდის ჩაბარებას გადაწყვეტთ.
გთხოვთ, ამ ინფორმაციისთვის თქვენ მიერ შერჩეულ საგამოცდო ცენტრს მიმართოთ და პირადი კონსულტაცია გაიაროთ.
თქვენ საგამოცდო ოთახის დატოვება მისაღები დროით (მაგ. ტუალეტი) შეგიძლიათ. აღნიშნული ჩაინიშნება „ოქმში გამოცდის ჩატარების შესახებ“.
გამოცდაში მონაწილეობა არ არის მიბმული არც ენის მოსამზადებელი ან საგამოცდო კურსის გავლასთან და არც წინა საფეხურის სერტიფიკატის ფლობასთან.

თუმცა, ჩვენ მაინც გირჩევთ საგამოცდო ცენტრში მოსამზადებელი კურსის გავლას. აქ გამოიმუშავებთ ენობრივ და გამოცდის სპეციფიკისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს, რაც მაქსიმალურად გაგიმარტივებთ გამოცდის ჩაბარებას.

გთხოვთ, ამისათვის მიმართოთ თქვენ მიერ შერჩეულ საგამოცდო ცენტრს და გაიაროთ პირადი კონსულტაცია.
A1–დან C2–მდე გოეთეს სერტიფიკატების გრადაცია საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს (GER) მიხედვით იხილეთ ქვემოთ:
გოეთეს ინსტიტუტის გამოცდების საფეხურები
საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩო (GER)
გთხოვთ, მიმართოთ თქვენ მიერ შერჩეულ საგამოცდო ცენტრს და გაიაროთ პირადი კონსულტაცია.
ცნობა, რომელიც მხოლოდ ენის კურსში, დონის დამდგენ ტესტში, ან გამოცდაში მონაწილეობას ადასტურებს, საკმარისი არ არის.

ენის ფლობას შესაბამის დონეზე, მსოფლიოში აღიარებული მხოლოდ A1– C2 გამოცდის სერტიფიკატი ან, შესაბამისად, გერმანული ენის მცირე ან დიდი დიპლომები ადასტურებს.
Zertifikat C2: გერმანული ენის დიდი დიპლომი (Großes Deutsches Sprachdiplom), უმაღლესი საფეხურის ცენტრალური გამოცდა (Zentrale Oberstufenprüfung) , გერმანული ენის მცირე დიპლომი (Kleines Deutsches Sprachdiplom) და გერმანული ენის დიდი დიპლომი (Großes Deutsches Sprachdiplom) აღიარებულია გერმანიაში უმაღლეს სასწავლებელში (უნივერსიტეტში) სწავლისთვის აუცილებელ ენის ცოდნის დამადასტურებელ საბუთებად და ათავისუფლებენ TestDaF–ის გამოცდის ან უმაღლეს სასწავლებელში ჩასაბარებელი გამოცდის (DSH) სერტიფიკატის წარდგენისგან.

თქვენს მიერ შერჩეულ უმაღლეს სასწავლებელში სასწავლო კურსის გასავლელად არსებული ენობრივი მოთხოვნების შესახებ შეიტყობთ შესაბამის უმაღლეს სასწავლებელში (უნივერსიტეტში) ან შემდეგ ლინკზე:
www.sprachnachweis.de
გოეთეს ინსტიტუტის ყველა გამოცდის წერითი ნაწილის შეფასებისთვის სავალდებულოა მართლწერის იმ ნორმების გამოყენება, რომლებიც 2006 წლის აგვისტოდან დადგინდა. ის ეყრდნობა შემდეგ წყაროებს: „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (24. გამოცემიდან 2006წ.) და „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (2006წ.–დან).

ამჟამად მოქმედი წესები იხილეთ ინტერნეტში:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
სწავლა ინდივიდუალური პროცესია. რა დრო დაგჭირდებათ პირადად თქვენ ენის ცოდნის გარკვეული დონის მისაღწევად, სხვადასხვა, მათ შორის ინდივიდუალურ ფაქტორებზეცაა დამოკიდებული: მონდომებაზე, დახარჯულ დროსა და დამატებით არსებული სავარჯიშო მასალების გამოყენებაზე.

თუ თქვენ უკვე შეისწავლეთ ერთი ან რამდენიმე უცხო ენა, გერმანულს, უმეტეს შემთხვევაში, უფრო სწრაფად აითვისებთ. დიდი მნიშვნელობა აქვს იმასაც, გერმანული ენის კურსს თქვენ სამშობლოში გადიხართ თუ გერმანიაში, სადაც გერმანული ენის მოსმენა და მასზე საუბარი გაკვეთილის ფარგლებს გარეთაც შეგიძლიათ.

სასწავლო პროცესისთვის მნიშვნელოვანია გაკვეთილების ინტენსიურობაც (ინტენსიური ან საღამოს კურსი და ა.შ.) გთხოვთ, მიმართოთ თქვენ მიერ შერჩეულ საგამოცდო ცენტრს და გაიაროთ პირადი კონსულტაცია.
ყოველ გამოცდასთან სავარჯიშო და საინფორმაციო მასალად იხილავთ:
  • სავარჯიშო ონლაინ მასალებს
  • ჩამოსატვირთ მასალებს
  • შესაკვეთ მასალებს
  • გამოცდის დებულებასა და მსვლელობის ინსტრუქციას
მასალებს ნაწილობრივ მიიღებთ ადგილობრივი გოეთეს ინსტიტუტის გერმანული ენის შემსწავლელი კურსების ოფისში.
ზოგი გამოცდისთვის არსებობს დაუსწრებელი სწავლებისთვის განკუთვნილი მასალები და ონლაინ კურსები.
გერმანული ენის შესწავლა დაუსწრებლად
მთლიანი გამოცდის გადაბარება ნებისმიერი სიხშირითაა შესაძლებელი. დეტალების რეგულაციები –მათ შორის გამოცდის ნაწილობრივი გადაბარების შესახებ – ყოველი გამოცდის მსვლელობის ინსტრუქციაშია მოცემული.
გოეთეს ინსტიტუტის სერტიფიკატებს A1–დან C2–ის ჩათვლით მოქმედების შეუზღუდავი ვადა აქვს.

თუმცა, ბევრი დაწესებულება და დამსაქმებელი მოითხოვს არა უმეტეს ორი წლის წინ გაცემულ სერტიფიკატს.

უმაღლესი საფეხურის ცენტრალური გამოცდის (ZOP), გერმანული ენის მცირე დიპლომისა (KDS) და გერმანული ენის დიდი დიპლომის (GDS) სერტიფიკატები Goethe-Zertifikat C2–ის ახალი ვერსიის შემოღების შემდეგ (გერმანული ენის დიდი დიპლომი) და, შესაბამისად, C2 დონის შემოთავაზებულ გამოცდაში 01.01.2012–დან ცვლილებების შეტანის შემდეგ ძალაში რჩება.
სერტიფიკატის დუბლიკატი პრინციპულად არ გაიცემა.

თუ გამოცდის ჩაბარებიდან 10 წელზე ნაკლებია გასული, საგამოცდო ცენტრს, სადაც გამოცდა ჩაბარდა, შეუძლია სერტიფიკატის შემცვლელი ფასიანი მოწმობის გაცემა.
გვარის შეცვლისას (მაგ. დაოჯახება, შვილად აყვანა, გაყრა და მსგავსი შემთხვევები) ახალი სერტიფიკატი ან მისი შემცვლელი მოწმობა არ გაიცემა.

გვარის შეცვლა შეიძლება დადასტურდეს შესაბამისი ოფიციალური მოწმობით (დაბადების მოწმობით, ქორწინების მოწმობით და ა.შ.) ან დამოწმებული ასლით.

გვარი ან გვარის დამწერლობა გამოცდაზე რეგისტრაციისას საგამოცდო ცენტრში პირადობის მოწმობის თანახმად ფიქსირდება. ჩაბარებული გამოცდის შედეგად გაცემული სერტიფიკატის დამზადება ამ მონაცემთა საფუძველზე ხდება.
თქვენი სერტიფიკატის დამოწმება, მაგ. უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის მიზნით, ნებისმიერ საჯარო დაწესებულებაში (სასამართლო, სამინისტრო, სკოლა, ბანკი ან მსგ.) არის შესაძლებელი. დამსაქმებლები ძირითადად ითხოვენ უფლებამოსილი საადვოკატო ფირმის მიერ დამოწმებულ საბუთს.
ოფიციალური თარგმანი შეიძლება გააკეთებინოთ სახელმწიფო ლიცენზიის მქონე მთარგმნელს ან თარჯიმანთა ბიუროს მიმართოთ.