სერვისი ბიბლიოთეკარებისთვის

აქ იპოვით ბიბლიოთეკარების, გამომცემლებისა და მთარგმნელებისთვის განკუთვნილ ღონისძიებებს, პროფესიულ ინფორმაციებსა და თანამშრომლობის შემოთავაზებებს.

ვთანამშრომლობთ პარტნიორებთან ინფორმაციისა და ლიტერატურის გავრცელების სფეროში, რათა ხელი შევუწყოთ პროფესიული დიალოგის წარმოებას.

საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში ვაწყობთ კონფერენციებს, სასწავლო და გაცვლით პროგრამებს საინფორმაციო სფეროში როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ ბიბლიოთეკებთან, გამომცემლობებთან, სამინისტროებთან, გაერთიანებებთან, სასწავლო და სხვა დაწესებულებებთან ერთად.

კონტაქტი

გამოგვყევით