მთარგმნელობითი მუშაობის ხელშეწყობა

მთარგმნელობითი მუშაობის ხელშეწყობა ფოტო: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

გოეთეს ინსტიტუტის თარგმანების მხარდამჭერი პროგრამა "გერმანული წიგნების უცხო ენაზე თარგმნა " ეხმარება უცხოურ გამომცემლობებს  გერმანული ლიტერატურის გამოცემაში. ამგვარად, არაგერმანულენოვანი მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს  თანამედროვე ლიტერატურის აქტუალური ნაწარმოებები, წიგნები  ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, მნიშვნელოვანი სამეცნიერო სიახლეები და სპეციალიზირებული წიგნები.

პროგრამა ემსახურება კულტურის პოლიტიკის მიზნებს და კულტურისა და განათლების საგარეო პოლიტიკის მართვის მნიშვნელოვან  ინსტრუმენტს წარმოადგენს.

ამგვარი ხელშეწყობის შემთხვევაში, ნაწარმოების უცხო ენაზე გამოცემის შემდეგ გოეთეს ინსტიტუტი უცხოურ გამომცემლობას თარგმანში გაწეული ხარჯების ნაწილს უნაზღაურებს. თარგმანის ხარჯების სრული დაფარვა, ასევე  ბეჭდვა და საგამომცემლო ხარჯების დაფინანსება არ არის გათვალისწინებული.

თითქმის 40 წლის არსებობის განმავლობაში, ამგვარი ფინანსური მხარდაჭერით მთლიანობაში გამოიცა  6000 წიგნი 45 ენაზე.