მთარგმნელობითი მუშაობის ხელშეწყობა

მთარგმნელობითი მუშაობის ხელშეწყობა ფოტო: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

გოეთეს ინსტიტუტის თარგმანების მხარდამჭერი პროგრამა "გერმანული წიგნების უცხო ენაზე თარგმნა " ეხმარება უცხოურ გამომცემლობებს  გერმანული ლიტერატურის გამოცემაში. ამგვარად, არაგერმანულენოვანი მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს  თანამედროვე ლიტერატურის აქტუალური ნაწარმოებები, წიგნები  ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, მნიშვნელოვანი სამეცნიერო სიახლეები და სპეციალიზირებული წიგნები.

პროგრამა ემსახურება კულტურის პოლიტიკის მიზნებს და კულტურისა და განათლების საგარეო პოლიტიკის მართვის მნიშვნელოვან  ინსტრუმენტს წარმოადგენს.

ამგვარი ხელშეწყობის შემთხვევაში, ნაწარმოების უცხო ენაზე გამოცემის შემდეგ გოეთეს ინსტიტუტი უცხოურ გამომცემლობას თარგმანში გაწეული ხარჯების ნაწილს უნაზღაურებს. თარგმანის ხარჯების სრული დაფარვა, ასევე  ბეჭდვა და საგამომცემლო ხარჯების დაფინანსება გათვალისწინებული არ არის.

თითქმის 40 წლის არსებობის განმავლობაში, ამგვარი ფინანსური მხარდაჭერით მთლიანობაში გამოიცა  6000 წიგნი 45 ენაზე.

ახალი აპლიკაციების პორტალი 2021 წლის 1 ნოემბრიდან

არსებული ონლაინ ფორმულარი აქტიურია 2021 წლის 15 სექტემბრამდე
განაცხადის დროებითი შეჩერება: 16.9. – 30.10.2021
დამატებით ინფორმაციას 2021 წლის სექტემბრიდან ელექტრონული განაცხადის ფორმით მიიღებთ

The Goethe-Institut in your country will evaluate your application. If it approves your application it will send its recommendation to the headquarters of the Goethe-Institut in Munich.

The translations to be funded are selected by a six-member panel consisting of two literary critics, one publishing house employee from the Rights & Licensing Department who changes annually, and three employees from the Literature and Translation Funding Department of the Goethe-Institut.

The committee meets four times a year on the following dates:
 • Beginning of February: application deadline: 1 December
 • End of April: application deadline: 1 March
 • End of July: application deadline: 1 June
 • Beginning of November: application deadline: 15 September
 1. Publishing houses: Only foreign publishers are eligible to apply.
   
 2. Published works: Funding is available for translations of works by German authors that have been published in printed form by a publisher in the  German speaking world. 
   
 3. Translation from the original: The translation must be made from the original German text. 
   
 4. Publication date of the translation: The project must not be in the printing stage yet at the time that the funding agreement is concluded so that the Goethe-Institut can be named as a sponsor in the book edition of the translation and the Goethe-Institut logo can be printed.
   
 5. Subsidy towards translation costs: In the case of a grant, the Goethe-Institut will reimburse the foreign publisher for part of the translation costs after publication of the foreign language editon. Full payement of translation costs and the fnancing of licensing, printing or editorial costs are not envisaged.
   
 6. Mention of the Goethe-Institut and printing ofthe logo: The foreign publisher is required to name the Goethe-Institut as sponsor in the imprint and to print the Goethe-Institut logo. Should the publisher fail to do so, the funding will not be made available.
   
 7. Translation fee: In the case of funding, only those fees that the translators receive at the latest when the translation is published can be used to determine the funding amount.
   
 8. Translations as e-book in Onleihe: The Goethe-Institut would like to make translations that are also published as an E-book (electronic book) available for borowing in its Onleihe for registered users. The foregn publisher undertakes to make the translation available to the Goethe-Institut in epub format.
Herewith please find the logo of the Goethe-Institut for reprinting in funded translations: