ჩვენი მოღვაწეობა გერმანული ენის პოპულარიზაციისთვის

ჩვენი მოღვაწეობა გერმანული ენის პოპულარიზაციისთვის ფოტო: Panthermedia/Viktor Thaut

ინიციატივა „სკოლები - მომავლის პარტნიორები“

ინიციატივა „სკოლები: მომავლის პარტნიორები“ (PASCH) აერთიანებს მთელი მსოფლიოს მომცველ, გერმანიასთან განსაკუთრებული კავშირების მქონე 1.700 სკოლიდან შემდგარ ქსელს. გოეთეს ინსტიტუტი კურირებს 100-ზე მეტი ქვეყნის ეროვნულ საგანმანათლებლო სისტემებში მოქმედ 550 PASCH-სკოლას.

გერმანიის უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულთა პორტალი

გერმანიის უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულთა პორტალი სოციალური ქსელია, რომელიც გერმანიის უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულების, ფირმების, უმაღლესი სასწავლებლებისა და ორგანიზაციების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად და მათი განმოცდილების ურთიერთგასაზიარებლადაა შექმნილი.

„ხიდი განათლებისკენ

პირდაპირი გზა გერმანიის უნივერსიტეტებისკენ!