გერმანული ენა
ფოტო: Goethe-Institut/Sonja Tobias

გერმანული ენის შემსწავლელი კურსები A1–C2

შეისწავლეთ გერმანული ენა საქართველოში გოეთეს ინსტიტუტის შემსწავლელი კურსის საშუალებით ან ონლაინ.

გერმანული ენის გამოცდები

დაასაბუთეთ თქვენი ენის ცოდნა გოეთეს ინსტიტუტის გერმანული ენის შესაბამისი გამოცდით. 

გერმანულის სწავლება

გოეთეს ინსტიტუტი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით წამყვანია მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო მომზადების შემოთავაზების თვალსაზრისით. ჩვენ გთავაზობთ ყოვლისმომცველ პროგრამას - საქართველოსა და გერმანიაში, ისევე, როგორც დაუსწრებელ სასწავლო კურსს. 

უფასო სავარჯიშოები გერმანულ ენაში

ისარგებლეთ ჩვენი მრავალფეროვანი ონლაინ-შემოთავაზებებით ენის სასწავლო კურსებზე A1–C2 დონეებზე.

აქტუალური პროექტები

Lernen = Kognition + Interaktion Illustration: Melih Bilgil

სემინარი: დავალება და სავარჯიშო

როგორ შევარჩიოთ გერმანული ენის გაკვეთილისათვის ხარისხიანი დავალებები და სავარჯიშოები, როგორ შევაფასოთ მათი მნიშვნელობა საკუთარი საგაკვეთილო პრაქტიკისათვის?

Deutsch im System © Goethe-Institut Georgien

გერმანული ენის მასწავლებლის დღეები

გოეთეს ინსტიტუტის ინიციატივით დასავლეთ საქართველოში გერმანული ენის მასწავლებლის დღეები ჩატარდება.  რეგისტრაცია შესაძლებელია 19.11.2018-მდე.

ჩვენი პარტნიორები