კვალიფიკაციის ამაღლება
გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის

იქნება ეს მხარეთმცოდენობა, მეთოდიკა, დიდაქტიკა თუ ენის კომპეტენციების გაუმჯობესება - გოეთეს ინსტიტუტი გერმანული ენის მასწავლებლებს კვალიფიკაციის ამაღლების ფართო საშუალებებს სთავაზობს.

München Personal Seminare Goethe-Institut/Loredana La Rocca

კვალიფიკაციის ამაღლება აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში

საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი გერმანული ენის მასწავლებლებს სთავაზობს კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობას.

კვალიფიკაციის ამაღლება გერმანიაში © Getty-Images, Sam Edwards

კვალიფიკაციის ამაღლება გერმანიაში

კვალიფიკაციის ამაღლება გერმანიაში მოგცემთ საშუალებას, აიმაღლოთ კომპეტენციები და გერმანია შეიცნოთ.

კვალიფიკაციის ამაღლების ონლაინ პროგრამები

კვალიფიკაციის ამაღლების დაუსწრებელი მეთოდის არჩევისას თქვენ ინდივიდუალურად განსაზღვრავთ, თუ სად და როდის ისწავლით.