კვალიფიკაციის ამაღლება
გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის

იქნება ეს მხარეთმცოდენობა, მეთოდიკა, დიდაქტიკა თუ ენის კომპეტენციების გაუმჯობესება - გოეთეს ინსტიტუტი გერმანული ენის მასწავლებლებს კვალიფიკაციის ამაღლების ფართო საშუალებებს სთავაზობს.

München Personal Seminare Goethe-Institut/Loredana La Rocca

კვალიფიკაციის ამაღლება აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში

საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი გერმანული ენის მასწავლებლებს სთავაზობს კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობას.

კვალიფიკაციის ამაღლება გერმანიაში © Getty-Images, Sam Edwards

კვალიფიკაციის ამაღლება გერმანიაში

კვალიფიკაციის ამაღლება გერმანიაში მოგცემთ საშუალებას, აიმაღლოთ კომპეტენციები და გერმანია შეიცნოთ.

Onlinebasierte Kursformate bieten Flexibilität Foto (Ausschnitt): © vadymvdrobot - Fotolia.com

კვალიფიკაციის ამაღლების ონლაინ პროგრამები

კვალიფიკაციის ამაღლების დაუსწრებელი მეთოდის არჩევისას თქვენ ინდივიდუალურად განსაზღვრავთ, თუ სად და როდის ისწავლით.