საკვალიფიკაციო კურსები
გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის

იქნება ეს მხარეთმცოდენობა, მეთოდიკა, დიდაქტიკა თუ ენის კომპეტენციების გაუმჯობესება - გოეთეს ინსტიტუტი გერმანული ენის მასწავლებლებს კვალიფიკაციის ამაღლების ფართო საშუალებებს სთავაზობს.

კვალიფიკაციის ამაღლება ფოტო: Goethe-Institute in Deutschland

კვალიფიკაციის ამაღლება საქართველოში

საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი გერმანული ენის მასწავლებლებს კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობას სთავაზობს.

კვალიფიკაციის ამაღლება გერმანიაში © Getty-Images, Sam Edwards

კვალიფიკაციის ამაღლება გერმანიაში

კვალიფიკაციის ამაღლება გერმანიაში მოგცემთ საშუალებას, აიმაღლოთ კომპეტენციები და გერმანია შეიცნოთ.

კვალიფიკაციის ამაღლება ონლაინ მასწავლებლებისთვის

კვალიფიკაციის ამაღლების დაუსწრებელი მეთოდის არჩევისას თქვენ ინდივიდუალურად განსაზღვრავთ, თუ სად და როდის ისწავლით.