ხიდი განათლებისკენ - სასტიპენდიო პროგრამა

Sudienbrücke Foto: Goethe-Institut

სასტიპენდიო პროგრამა "ხიდი განათლებისკენ" აღარ გამოცხადდება!

პირდაპირი გზა გერმანიის უნივერსიტეტებისკენ!

გერმანიაში უმაღლესი განათლების მიღება განათლების მაღალი ხარისხისა და სამომავლოდ წარმატებული კარიერული წინსვლის გარანტია არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით. პროგრამა "ხიდი განათლებისკენ" უზრუნველყოფს  გერმანიაში უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების შესაძლებლობას ყოველგვარი მოსამზადებელი კურსების გავლისა და მისაღები გამოცდების ჩაბარების გარეშე.
 
პროგრამის "ხიდი განათლებისკენ" მიზანია გერმანიაში სწავლის გასაგრძელებლად და გერმანიის სოციალურ და სასწავლო გარემოში ადაპტაციისათვის იმ მოსწავლეების მომზადება, რომლებიც მე-10 კლასში არიან, განსაკუთრებით დაინტერესებული არიან ტექნიკური (მათემატიკა, ინფორმატიკა) და საბუნებისმეტყველო საგნებით და ფლობენ გერმანულ ენას სულ მცირე A2.2 - დონეზე.
თუ თქვენ ხართ მე-11 ან უფრო მაღალი კლასის მოსწავლე და ხელიდან გაუშვით შანსი, მონაწილეობა მიგეღოთ პროექტში „ხიდი განათლებისკენ“, უფლება გაქვთ ჩაერთოთ პროექტში „ხიდი განათლებისაკენ. ინტენსიური კურსი“. ინფორმაცია კურსის შესახებ იხილეთ აქ: „ხიდი განათლებისკენ

დაწვრილებითი ინფორმაცია გერმანიის პარტნიორ უნივერსიტეტებში სწავლის შესახებ იხილეთ ამ ბუკლეტში.
 

აქამდე უკრაინელ, ქართველ, ყაზახ და რუს მოსწავლეებს სკოლის დამთავრებისთანავე გერმანიაში სწავლის გაგრძელების უფლება არ ჰქონდათ. მათ ერთი წელი უნდა დაემთავრებინათ ადგილობრივ უმაღლეს სასწავლებელში ან ერთწლიანი მოსამზადებელი კურსი უნდა გაევლოთ გერმანიის სასწავლო კოლეჯში. მას შემდეგ, რაც გერმანიის ფედერალურმა მხარემ ნორდრაინ-ვესტფალიამ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების წინაპირობად გამოცდა "Studierfähigkeitsprüfung" შემოიღო, აბიტურიენტებს სკოლის დამთავრებისთანავე შეუძლიათ სწავლის გაგრძელება გერმანიის უმაღლეს სასწავლებელში, მით უფრო, თუ ისინი პროგრამაში "ხიდი განათლებისკენ" არიან ჩართულები.

2015 წლიდან გერმანული პარტნიორი უნივერსიტეტები ყოველწლიურად გამოყოფენ თავისუფალ ადგილებს პროგრამაში "ხიდი განათლებისკენ" ჩართული მოსწავლეებისათვის. ამ მოსამზადებელი პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მონაწილეებს შეუძლიათ სკოლის დამთავრებისთანავე განაცხადი გააკეთონ გერმანიის უნივერსიტეტებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე იგეგმება ამ პროგრამით გერმანიაში განათლებამიღებული სპეციალისტების გერმანიაში ან საქართველოში პროფესიული საქმიანობის დაწყების ხელშეწყობაც.
 
მოდული მოკლე აღწერა განრიგი
ენის კურსი B1 ენის კურსი გოეთეს ინსტიტუტში ან მის პარტნიორ ორგანიზაციაში, წინასწარ შემუშავებული პროგრამისა და გრაფიკის მიხედვით დასაწყისი: მე-11 კლასის სექტემბერი
დასასრული: მე-12 კლასის თებერვალი/მარტი
ონლაინ ენის კურსი Moodle-ის სასწავლო პლატფორმაზე. კურსი გრძელდება 24 კვირა (144 აკად. საათი). კურსს გაუწევენ ონლაინ ტუტორირებას და სავალდებულო იქნება გარკვეულ ვირტუალურ მეცადინეობებზე მონაწილეობის მიღება.
ენის კურსი B2 ენის კურსი გოეთეს ინსტიტუტში ან მის პარტნიორ ორგანიზაციაში, წინასწარ შემუშავებული პროგრამისა და გრაფიკის მიხედვით
ონლაინ ენის კურსი Moodle-ის სასწავლო პლატფორმაზე. კურსი გრძელდება 24 კვირა (160 აკად. საათი). კურსს გაუწევენ ონლაინ ტუტორირებას და სავალდებულო იქნება გარკვეულ ვირტუალურ მეცადინეობებზე მონაწილეობის მიღება.
სპეცკურსი ტერმინოლოგიაში ონლაინ კურსი ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში მოსამზადებლად  Moodle-ის სასწავლო პლატფორმაზე. შეთავაზებაშია 6 სხვადასხვა მოდული (მათემატიკა, ინფორმატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ტექნიკური საგნები). თითოეული მოდულის ხანგრძლივობაა 5 კვირა  (40 აკად. საათი). კურსის ფარგლებში ტუტორები გაუწევენ კონსულტაციებს მონაწილეებს. მე-11 და მე-12 კლასებს შორის გარდამავალ ზაფხულში
ინტერკულტურული ტრენინგი
„Fit für das Studium in Deutschland“
ონლაინ-კურსი გერმანიის სოციალურ და სასწავლო გარემოში მოსწავლეების ადაპტაციისათვის მომზადება. კურსი ტარდება Moodle-ის სასწავლო პლატფორმაზე, გრძელდება 4 კვირა (24 აკად. საათი) და ჰყავს ტუტორები. აპრილი – მაისი, მე-12 კლასი
TestDaF-ის გამოცდის მოსამზადებელი კურსი ონლაინ კურსი ენის გამოცდის TestDaF მოსამზადებლად (კითხვა, მოსმენა, წერა საუბარი). ტარდება Moodle-ის სასწავლო პლატფორმაზე, გრძელდება 4 კვირა (20 აკად. საათი) და ჰყავს ტუტორები. კურსი მოიცავს სამ სავალდებულო ვირტუალურ მეცადინეობას.

 *კურსის გავლა შესაძლებელია ასევე გოეთეს ინსტიტუტში
უშუალოდ გამოცდის წინ
TestAS-ის გამოცდის ფორმატ-ტრენინგი ონლაინ კურსი TestAS -ის გამოცდის ფორმატის, სტრუქტურის, შინაარსის, დავალებების გასაცნობად. ტარდება Moodle-ის სასწავლო პლატფორმაზე, გრძელდება 2 კვირა (12 აკად. საათი) და ჰყავს ტუტორები.

 *კურსის გავლა შესაძლებელია ასევე გოეთეს ინსტიტუტში
უშუალოდ გამოცდის წინ
TestDaF TestDaF – გერმანული როგორც უცხო ენა -არის საერთაშორისო ენის გამოცდა. ის გამიზნულია იმ პირებისათვის, რომელთაც სურთ გერმანიაში სწავლა.

www.testdaf.de 
1-ლი გამოცდა: თებერვალში, მე-12 კლასი
მე-2 გამოცდა აპრილში, მე-12 კლასი (არჩევით)
TestAS TestAS არის ცენტრალური, სტანდარტული უნარ-ჩვევების გამოცდა, რომელიც აფასებს გამოსაცდელის კოგნიტიურ უნარებს, რაც სწავლისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.  TestAS  შედგება ძირითადი ნაწილისა და საგნობრივი მოდულისგან.

www.testas.de
1-ლი გამოცდა: თებერვალში, მე-12 კლასი
მე-2 გამოცდა აპრილში, მე-12 კლასი (არჩევით)
კონსულტაცია ზოგადი ინფორმაციები გერმანიის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლასთან დაკავშირებით გაზაფხული, მე-12 კლასი

სტიპენდიანტები ვალდებული არიან, ყველა აღნიშნულ მოდულში რეგულარულად მიიღონ მონაწილეობა. თუ სტიპენდიანტი აღნიშნულ პირობებს  ობიექტური მიზეზების დასახელების გარეშე დაარღვევს, მაშინ ის დაუყოვნებლივ დატოვებს პროექტს.
 
მოსწავლეები, რომლებიც გერმანული ენის დიპლომისთვის (DSD II) ემზადებიან, გოეთეს ინსტიტუტში ენის კურსებისგან თავისუფლდებიან.
 
მოსწავლეებს, რომელთაც ჯერ კიდევ არა აქვთ გერმანული ენის A2 დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, შეუძლიათ დაწერონ გერმანული ენის ტესტი 2017 წლის 6 დეკემბერს, 11 საათზე და 2018 წლის 10 იანვარს, 10 საათზე, გოეთეს ინსტიტუტში. ტესტის საფასურია 25,00 ლარი. დასარეგისტრირებლად მოგვწერეთ: pruefungen@tbilissi.goethe.org
 
სასტიპენდიო მოდელი I

სტიპენდია მოიცავს:
 • B1 დონის ენის კურსი
 • B2 დონის ენის კურსი
 • სპეცკურსი ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში
 • ინტერკულტურული ტრენინგი „Fit für das Studium in Deutschland“
 • TestDaF-ის გამოცდის მოსამზადებელი კურსი
 • TestAS-ის გამოცდის ფორმატ-ტრენინგი
 • კონსულტაციები (DAAD)
სავალდებულო კომპონენტები, რომლებიც ფინანსდება მონაწილის მიერ:
 • სახელმძღვანელოები
 • TestDaF-ისა და TestAS-ის გამოცდები
სასტიპენდიო მოდელი II

სტიპენდია მოიცავს:
 • B2 დონის ენის კურსი
 • სპეცკურსი ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში
 • ინტერკულტურული ტრენინგი „Fit für das Studium in Deutschland“
 • TestDaF-ის გამოცდის მოსამზადებელი კურსი
 • TestAS-ის გამოცდის ფორმატ-ტრენინგი
 • კონსულტაციები (DAAD) 
სავალდებულო კომპონენტები, რომლებიც ფინანსდება მონაწილის მიერ:
 • B1 დონის ენის კურსი
 • სახელმძღვანელოები
 • TestDaF-ისა და TestAS-ის გამოცდები 
 
 
პარტნიორი უნივერსიტეტები
რურის ოლქის საუნივერსიტეტო ალიანსის უნივერსიტეტები (ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი, დორტმუნდის ტექნიკური უნივერსიტეტი, დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი)

პარტნიორი უნივერსიტეტები
ბონ-რაინ-ზიგის უმაღლესი სასწავლებელი,ზიგენის უნივერსიტეტი და აახენის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტი 2019-20 წლის ზამთრის სემესტრისათვის პროექტის "ხიდი განათლებისკენ" მონაწილეებს სთავაზობს სწავლის გაგრძელებას შემდეგ ფაკულტეტებზე (ვიტოვებთ სპეციალობების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანის უფლებას):

ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი
გამოყენებითი ინფორმატიკა -1
სამშენებლო ინჟინერია -2
ბიოქიმია-1
ბიოლოგია -1
ქიმია -1
ელექტროტექნიკა და IT -2
გეოგრაფია -1
გეომეცნიერებები -1
IT  უსაფრთხოება / საინფორმაციო ტექნოლოგია -1
მანქანათმშენებლობა -2
მათემატიკა -1
ფიზიკა -1
გაყიდვების ინჟინერია და პროდუქციის მენეჯმენტი -2 (ალტერნატიულად 3)
გარემოს ტექნოლოგია და რესურსების მენეჯმენტი -2

ჩამოტვირთეთ ბროშურა და იხილეთ დაწვრილებითი ინფორმაცია ბოხუმის რურის უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების შესახებ.

დორტმუნდის ტექნიკური უნივერსიტეტი
გამოყენებითი ინფორმატიკა -1
მონაცემთა ანალიზი და მენეჯმენტი - 1
ელექტრო და საინფორმაციო ტექნიკა - 2
ინფორმატიკა -1
საინფორმაციო და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -2
მათემატიკა - 1
ფიზიკა - 1
სტატისტიკა - 1
ტექნიკური მათემატიკა - 1
ეკონომიკური მათემატიკა - 1

დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი
გამოყენიბითი ინფორმატიკა - ინჟინერიისა და მედიის ინფორმატიკა - 2
გამოყენებითი ინფორმატიკა (სისტემების ინჟინერია) - 1
გამოყენებითი კოგნიციისა და მედიის მეცნიერებები - 2
მათემატიკა - 1
ფიზიკა - 1
ქიმია - 1

ბონ-რაინ-ზიგის უმაღლესი სასწავლებელი
ქიმია და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - 1

ზიგენის უნივერსიტეტი
სამშენებლო ინჟინერია - 2
ქიმია - 1
ელექტროტექნიკა - 2 ან 1
ტრანსპორტთმშენებლობა - 2
ინფორმატიკა - 1 ან 2
მანქანათმშენებლობა- 2
მათემატიკა - 1
ფიზიკა - 1
ეკონომიკური ინჟინერია - 2

აახენის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტი
ეკონომიკური ინჟინერია- 2
მანქანათმშენებლობ - 2
Computational Engineering Science - 2

აახენის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტს პროგრამის  "ხიდი განათლებისკენ" ფარგლებში
-კანდიდატებთან გამართავს Skype-ინტერვიუს
- უნივერსიტეტის მხარდამჭერი პროგრამა ფასიანია (3.500 ევრო ერთჯერადად), იხილეთ პროგრამის ხიდი განათლებისკენ საინფორმაციო ბუკლეტი, გვ. 26./27

შენიშვნა: სპეციალობაზე მიწერილი ციფრი აღნიშნავს TestAS-ის გამოცდის მოდულებს (1-მათემატიკა, ინფორმატიკა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, 2- საინჟინრო მეცნიერებები)

 
ვიადრინას ევროპულმა უნივერსიტეტმა ოდერის ფრანკფურტში პროექტის „ხიდი განათლებისაკენ“ მონაწილეებისათვის მაქსიმუმ 50 ადგილი გამოყო 2019/20 სასწავლო წლისთვის შემდეგ სპეციალობაზე:
 
ეკონომიკური მეცნიერებები
 • პირველი სპეციალობა „საერთაშორისო საწარმოო ეკონომიკა“ -3
 • მეორე სპეციალობა „სამართალი და ეკონომიკა │ეკონომიკა და სამართალი“ – 3
ვიადრინას უნივერსიტეტში განაცხადის გაკეთებისას მონაწილეებს შეუძლიათ გადაწყვიტონ, რომელ სპეციალობას აირჩევენ („Internationale Betriebswirtschaftslehre“ ან „Recht und Wirtschaft │ Wirtschaft und Recht“)

ვიადრინას უნივერსიტეტის შემოთავაზების განსაკუთრებულობა შემდეგში მდგომარეობს:
 • TestDaF-ისა და TestAS-ის გამოცდები 2020 წლის თებერვალში
 • მომავალი სტუდენტების არჩევა ხდება TestDaF-ისა და TestAS-ის გამოცდების შედეგების მიხედვით უნივერსიტეტის მიერ
 • წინამოსამზადებელი კურსი ვიადრინას უნივერსიტეტში 2020 წლის ზაფხულში
 • გამოცდა წინამოსამზადებელი კურსის დასრულების შემდეგ
 • ჩარიცხვა უნივერსიტეტში
შენიშვნა: სპეციალობაზე მიწერილი ციფრი აღნიშნავს TestAS-ის გამოცდის მოდულს ეკონომიკურ მეცნიერებებში
 
1.რა ტიპის ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა დაურთოთ თქვენს საბუთებს, თუ არ ფლობთ გოეთეს სერტიფიკატს Fit in Deutsch 2?

ასეთ შემთხვევაში არსებობს სხვადასხვა შესაძლებლობა: თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ სხვა საყოველთაოდ აღიარებული სერტიფიკატი, თუ ასეთს ფლობთ (DSD I, ÖSD)
ან დაწეროთ თბილისის გოეთეს ინსტიტუტში ენის დონის განმსაზღვრელი ტესტი, რომლის შემდეგ თქვენ მიიღებთ ცნობას, თუ რა დონეზე ფლობთ გერმანულ ენას
ან ჩაეწეროთ გოეთეს ინსტიტუტის მიმდინარე ენის კურსზე და კურსის ბოლოს მიღებული მოწმობა გამოიყენოთ სერტიფიკატის მსგავსად
ან თუ თქვენ ნოემბერში ან დეკემბერში დაასრულებთ ენის კურსს გოეთეს ინსტიტუტში და კურსის დასრულების დამადასტურებელ ცნობას წარმოადგენთ, ესეც საკმარისი იქნება პროექტში მონაწილეობისათვის.
2.როგორ დავრეგისტრირდეთ ენის დონის განმსაზღვრელ ტესტირებაზე?

რეგისტრაცია წარმოებს შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: pruefungen@tbilissi.goethe.org და საკონტაქტო პირია ეკა კილაძე-ღვინაძე. პირველი ტესტირება ჩატარდება 2017 წლის 6 დეკემბერს, 11 საათზე გოეთეს ინსტიტუტში. ტესტირების საფასურია 25,00 ლარი.
3.მე-12 კლასის მოსწავლეებმა B2-ის გამოცდაც უნდა ჩააბარონ და TestDaF-იც?
 
პროგრამაში ჩართული მოსწავლეები გერმანულ ენას შეისწავლიან B2 დონემდე, თუმცა მათ B2 დონის გამოცდის ჩაბარება არ მოეთხოვებათ. რადგან პროექტის მონაწილეები მე-12 კლასის მეორე ნახევარში უკვე აბარებენ TestDaF-ისა და TestAS-ის გამოცდებს.
 
4.აქვთ თუ არა პროგრამაში მონაწილეობის უფლება მოსწავლეებს, რომელთაც მე-10 კლასში არ შეუძლიათ წარმოადგინონ A2 დონის სერტიფიკატი?
არასრუწლოვან მოსწავლეებსაც აქვთ პროექტში მონაწილეობისა და უნივერსიტეტში ადგილის მოპოვების უფლება. ასეთ შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია მათ უნდა წარმოადგინონ ვიზაზე განაცხადის შეტანისას.

5.რა შემთხვევაში გაქვთ პროექტში მონაწილეობის მიღების უფლება, თუ თქვენ არ ფლობთ მე-10 კლასში A2 დონის სერტიფიკატს?
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ამ მომენტში დადიხართ ენის კურსზე, რომლის დასრულების შემდეგ გექნებათ A2 დონე. მომდევნო კურსი კი უნდა შეესაბამებოდეს B1 დონეს. ცნობის სახით შეგიძლიათ წარმოადგინოთ დასტური იმისა, რომ ნამდვილად გადიხართ ენის კურსს, რომელსაც გასცემს საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი.