ხიდი განათლებისკენ

პირდაპირი გზა გერმანიის უნივერსიტეტებისკენ!

გერმანიაში უმაღლესი განათლების მიღება განათლების მაღალი ხარისხისა და სამომავლოდ წარმატებული კარიერული წინსვლის გარანტია არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით. პროგრამა "ხიდი განათლებისკენ" უზრუნველყოფს  გერმანიაში უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების შესაძლებლობას ყოველგვარი მოსამზადებელი კურსების გავლისა და მისაღები გამოცდების ჩაბარების გარეშე.

აქამდე უკრაინელ, ქართველ, ყაზახ და რუს მოსწავლეებს არ ჰქონდათ სკოლის დამთავრებისთანავე გერმანიაში სწავლის გაგრძელების უფლება. მათ ერთი წელი უნდა დაეხურათ ადგილობრივ უმაღლეს სასწავლებელში ან ერთწლიანი მოსამზადებელი კურსი უნდა გაევლოთ გერმანიის სასწავლო კოლეჯში. მას შემდეგ, რაც გერმანიის ფედერალურმა მხარემ ნორდრაინ-ვესტფალიამ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების წინაპირობად გამოცდა "Studierfähigkeitsprüfung" შემოიღო, აბიტურიენტებს სკოლის დამთვარებისთანავე შეუძლიათ სწავლის გაგრძელება გერმანიის უმაღლეს სასწავლებელში, მით უფრო, თუ ისინი პროგრამაში "ხიდი განათლებისკენ" არიან ჩართულები.

2015 წლიდან გერმანული პარტნიორი უნივერსიტეტები ყოველწლიურად გამოყოფენ თავისუფალ ადგილებს პროგრამაში "ხიდი განათლებისკენ" ჩართული მოსწავლეებისათვის. ამ მოსამზადებელი პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მონაწილეებს შეუძლიათ სკოლის დამთავრებისთანავე განაცხადი გააკეთონ გერმანიის უნივერსიტეტებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე იგეგმება ამ პროგრამით გერმანიაში განათლებამიღებული სპეციალისტების გერმანიაში ან საქართველოში პროფესიული საქმიანობის დაწყების ხელშეწყობაც.

პროგრამის არსი

პროგრამის "ხიდი განათლებისკენ" მიზანია გერმანიაში სწავლის გასაგრძელებლად და გერმანიის სოციალურ და სასწავლო გარემოში ადაპტაციისათვის იმ მოსწავლეების მომზადება, რომლებიც მე-10 კლასში არიან, განსაკუთრებით დაინტერესებული არიან ტექნიკური (მათემატიკა, ინფორმატიკა) და საბუნებისმეტყველო საგნებით და ფლობენ გერმანულ ენას სულ მცირე A2.2 - დონეზე.

საინფორმაციო შეხვედრების კალენდარი 2017

პროგრამა "ხიდი განათლებისკენ" მოიცავს ენობრივ და საგნობრივ მოსამზადებელ 5 მოდულს:
  • სკოლის პარალელურად გერმანული ენის კურსები B2-დონის მისაღწევად
  • სპეცკურსი ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში (მათემატიკა, ინფორმატიკა, საბუნებისმეტყველო და ტექნიკური საგნები)
  • DAAD -ს კონსულტაციები
  • TestDaF -ისა და TestAS -ის გამოცდებისათვის მომზადება
  • ინტერკულტურული ტრენინგი
პროგრამაში „ხიდი განათლებისკენ“ მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მე-10 კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც შემდეგ წინაპირობებს აკმაყოფილებენ:
  • ენის ცოდნის დონე მინიმუმ A2.2, გთხოვთ წარმოადგინოთ ენის დონის დადგენის დამადასტურებელი საბუთი ან FIT 2/ B1 სერთიფიკატი ან ენის დიპლომიDSD I.
  • გერმანიაში სწავლის გაგრძელების მაღალი მოტივაცია
  • მაღალი მოსწრება ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო საგნებში
  • მშობლის ან მეურვის წერილობითი თანხმობა
* 2017 წლიდან პროექტის მონაწილეები გადაიხდიან გამოცდების TestDaF-ისა და TestAS-ის, ასევე სახელმძღვანელოების საფასურს.

* მოსწავლეები, რომლებიც გერმანული ენის დიპლომისთვის (DSD II) ემზადებიან, გოეთეს ინსტიტუტში ენის კურსებისგან თავისუფლდებიან."

*2016 წლის 7 დეკემბერს, 10:00 საათზე და 2017 წლის 17 იანვარს, 11:00 საათზე ჩატარდება ტესტირებები გოეთეს ინსტიტუტში. ტესტირების საფასური 25 ლარია. დასარეგისტრირებლად მოგვწერეთ: pruefungen@tbilissi.goethe.org
განაცხადების მიღება იწარმოებს 2016 წლის 1 ნოემბრიდან 2017 წლის 31 იანვრამდე.


საკონტაქტო პირები:ლალი ეძგვერაძე
Lali.Edzgveradze@tbilissi.goethe.org

ქეთი ტიბუა
Keti.Tibua@tbilissi.goethe.org

გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში
ზანდუკელის ქ. 16
0108 თბილისი
ტელ.: +995 32 293 89 45
პარტნიორი უნივერსიტეტები
რურის ოლქის საუნივერსიტეტო ალიანსის უნივერსიტეტები (ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი, დორტმუნდის ტექნიკური უნივერსიტეტი, დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი)

პარტნიორი უნივერსიტეტები 2018 წლის ზამთრის სემესტრისათვის პროექტის "ხიდი განათლებისკენ" მონაწილეებს სთავაზობს სწავლის გაგრძელებას შემდეგ ფაკულტეტებზე (ვიტოვებთ სპეციალობების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანის უფლებას):

ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი
გამოყენებითი ინფორმატიკა -1
სამშენებლო ინჟინერია -2
ბიოქიმია-1
ბიოლოგია -1
ქიმია -1
ელექტროტექნიკა და IT -2
გეოგრაფია -1
გეომეცნიერებები -1
IT  უსაფრთხოება / საინფორმაციო ტექნოლოგია -1
მანქანათმშენებლობა -2
მათემატიკა -1
ფიზიკა -1
გაყიდვების ინჟინერია და პროდუქციის მენეჯმენტი -2 (ალტერნატიულად 3)
გარემოს ტექნოლოგია და რესურსების მენეჯმენტი -2

დორტმუნდის ტექნიკური უნივერსიტეტი
გამოყენებითი ინფორმატიკა -1
მონაცემთა ანალიზი და მენეჯმენტი - 1
ელექტრო და საინფორმაციო ტექნიკა - 2
ინფორმატიკა -1
საინფორმაციო და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -2
მათემატიკა - 1
ფიზიკა - 1
სტატისტიკა - 1
ტექნიკური მათემატიკა - 1
ეკონომიკური მათემატიკა - 1

დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი
გამოყენიბითი ინფორმატიკა - ინჟინერიისა და მედიის ინფორმატიკა - 2
გამოყენებითი ინფორმატიკა (სისტემების ინჟინერია) - 1
გამოყენებითი კოგნიციისა და მედიის მეცნიერებები - 2
მათემატიკა - 1
ფიზიკა - 1
ქიმია - 1

კიოლნის უნივერსიტეტი
ფიზიკა - 1

ბონ-რაინ-ზიგის უმაღლესი სასწავლებელი
ქიმია და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - 1