შემოქმედებითი კომპასი

Creative Compass Georgia Foto: Unsplash

„შემოქმედებითი კომპასი“ ოთხწლიანი პროექტია და საქართველოს რეგიონული, განსაკუთრებით კი ინდუსტრიული და პოსტინდუსტრიული, ქალაქების განვითარებაზეა ორიენტირებული. პროექტი ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის თანადაფინანსებით ხორციელდება.

პროექტის მთავარი მიზანი საქართველოს რეგიონებში, თბილისის ფარგლებს გარეთ, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობაა. შესაბამისად, მომავალი ოთხი წლის განმავლობაში, პროექტი სხვადასხვა მიმართულების განვითარებაზე იმუშავებს, იქნება ეს დაფინანსების შესაძლებლობების შეთავაზება, შემოქმედებითი რესურსებისა და კულტურული მემკვიდრეობის გამოყენების ინოვაციური გზების გამოვლენა, ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება თუ ადგილობრივი და საერთაშორისო კავშირების გაღრმავება.

გამოგვყევით