ბიბლიოთეკა

გოეთეს ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა ღიაა ყველასთვის, ვინც გერმანულს სწავლობს ან ასწავლის. ის მდებარეობს გოეთეს ინსტიტუტის შენობაში - კაფეტერიის თავზე.

ბიბლიოთეკა სპეციალიზებულია აქტუალურ სასწავლო და მეთოდურ მასალებზე, ასევე საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურაზე გერმანიიდან და მკითხველებს სთავაზობს ადგილს, სადაც შესაძლებელია მშვიდ ატმოსფეროში სწავლა და მუშაობა.

თუ გერმანულ ენას სწავლობთ ან ასწავლით, აქ დაგხვდებათ მრავალნაირი მასალა ენის სხვადასხვა ცოდნის საფეხურისთვის, რომლის ადგილზე გაცნობა ან უფასოდ გატანა შეგეძლებათ, ესენია: ბავშვები, მოზარდები და მათი მშობლები აქ ნახავენ გამორჩეულ, ხარისხიან ლიტერატურას გერმანიიდან, რომლებიც შეუძლიათ გამოიყენონ ბიბლიოთეკაში, ან გაიტანონ სახლში, ესენია: (ახალი საბავშვო და საყმაწვილო წიგნები, 2021 წ.).

ბიბლიოთეკის ფონდში ასევე იხილავთ:

საბიბლიოთეკო მასალების სახლში გატანა შესაძლებელია ბიბლიოთეკის ბარათით. მისი მისაღებად საჭიროა:

- აქტუალური პირადობის მოწმობა ან პასპორტი
- თქვენი საკონტაქტო მონაცემების გამოგზავნა (მისამართი, ელ.-ფოსტა, ტელეფონის ნომერი)
- ბიბლიოთეკის საწევრო გადასახადის (15 ლარი) გოეთეს ინსტიტუტის ანგარიშზე ჩარიცხვა. 

ბავშვებსა და მოზარდებსაც შეუძლიათ ბიბლიოთეკის ბარათის აღება. ამისათვის ზემოხსენებულ პირობებს დაემატება მშობლის (ან მეურვის) წერილი იმის შესახებ, რომ ის იქნება ბავშვისთვის პასუხისმგებელი პირი ბიბლიოთეკით სარგებლობის ერთწლიანი პერიოდის განმავლობაში.
 
ბიბლიოთეკის ბარათი გაიცემა ერთი წლით და შეიძლება მისი ახალი ვადით გაგრძელება ან ბარათის ხელახლა გამოწერა.

გოეთეს ინსტიტუტის თანამშრომლები, ასევე პარტნიორი ორგანიზაციები, როგორებიცაა გერმანული სამკითხველო დარბაზები, ენისა და საინფორმაციო ცენტრები გერმანულენოვანი ფონდებით, თავისუფლდებიან საწევრო გადასახადისგან.

ბიბლიოთეკის მკითხველად დარეგისტრირებისთვის, გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმულარი. იქ მითებული პირადი მონაცემები საჭიროა მკითხველის ბარათის მოსამზადებლად, ხოლო საკონტაქტო ელ.-მისამართი - ჩვენგან გოეთეს ინსტიტუტის საბანკო მონაცემების მისღებად. ფორმულარის შევსებიდან სამი დღის განმავლობაში, გთხოვთ, მობრძანდეთ ბიბლიოთეკაში, რეგისტრაციის დასასრულებლად და ბარათის მისაღებად. ბიბლიოთეკის თანამშრომლები მზად არიან გაგიწიონ კონსულტაცია მაშინაც, თუ პირდაპირ ბიბლიოთეკაში მობრძანდებით..

გთხოვთ ბიბლიოთეკაში მკითხველად დარეგისტრირებამდე გაეცნოთ ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებს.
ფორმულარი

ბიბლიოთეკიდან წიგნებისა და სხვა მასალების სახლში გატანა შემდეგი პირობების (ვადებისა და რაოდენობების) გათვალისწინებითაა შესაძლებელი: 
 
ბიბლიოთეკის მომხმარებლები მასალების რაოდენობა ერთი გატანისას გატანის ვადები
ბიბლიოთეკის მომხმარებლები (ენის შემსწავლელები და მასწავლებლები, მშობლები, ბავშვები და მოზარდები) 5 მედიაერთეული ერთ ჯერზე (მაქსიმუმ 7 გატანილი ერთეულის ბარათზე ერთდროულად დაგროვების უფლებით) სამი კვირა (ვადის დამატებით ერთი კვირით გადაგრძელების შესაძლებლობით*)
გოეთეს ინსტიტუტის მასწავლებლები მაქსიმუმ 10 მედიაერთეული ერთ ჯერზე 3 კვირა (ვადის დამატებითი 3 კვირით გადაგრძელების შესაძლებლობით*)
პარტნიორები (სამკითხველო დარბაზები, ენისა და საინფორმაციო ცენტრები გერმანული ფონდებით) მაქსიმუმ 20 მედიაერთეული ერთ ჯერზე 3 კვირა (ვადის დამატებითი 3 კვირით გადაგრძელების შესაძლებლობით*)

* საბიბლიოთეკო მასალებზე ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ და იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული წიგნი ან სხვა მასალა არ არის მონიშნული სხვა მომხმარებლის მიერ (გატანილი მასალის მონიშვნა შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს. მონიშნული წიგნი ბიბლიოთეკაში დაბრუნების შემდეგ სამი სამუშაო დღის განმავლობაში გადადებულია მომნიშვნელისთვის).

(Covid-19-ით გამოწვეული დახურვის შემთხვევაში ბიბლიოთეკაში იცვლება საბიბლიოთეკო ერთეულების დაბრუნების წესი: ყველა გატანილი მასალა იმ ვადის განმავლობაში, სანამ ბიბლიოთეკა დაკეტილი იქნება მომხმარებლებისთვის, შეიძლება დარჩეს მომხმარებელთან, ხოლო საჯარო ტრანსპორტის ამოქმედებისა და შესაბამისად, ბიბლიოთეკის გახსნიდან ერთი კვირის ვადაში უნდა დაბრუნდეს)!

საბიბლიოთეკო მასალების დაკარგვის, ან დაზიანების შემთხვევაში, რის შედეგადაც ის გამოსაყენებლად უვარგისი გახდება სხვა მომხმარებლებისთვის, დაწესებულია ჯარიმა 35 ლარის ოდენობით (უნაღდო ანგარიშსწორებით).
 

თუკი უკვე მიიღეთ ბიბლიოთეკის მომხმარებლის ბარათი და დარეგისტრირებული ხართ გოეთეს ინსტიტუტის ინტერნეტპლატფორმაზე mein goethe.de, შეგიძლიათ ჩვენი ელექტრონული კატალოგის (OPAC) ავტორიზაცია. ამას შეძლებთ იმავე ელ.-მისამართითა და თქვენივე მოფიქრებული რვანიშნა პაროლით, რომელსაც იყენებთ ინტერნეტპლატფორმაში mein goethe.de შესასვლელად.

 ბიბლიოთეკის კატალოგის  ავტორიზირებულ გამოყენებას რამდენიმე პლუსი აქვს:
  • შეძლებთ ნახოთ, თუ რა გაქვთ გატანილი და როდისაა დაბრუნების ვადა.
  • შეძლებთ გატანილ მასალებზე ვადის გაგრძელებას (შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ვადით).
  • შეგეძლებათ თავად ნახოთ რა გაქვთ გადახდილი, ან რამე თუ არის გადასახდელი.
  • შესაძლებლობა მოგეცემათ შემოგვთავაზოთ კონკრეტული წიგნების ან სხვა მასალების შეკვეთა ბიბლიოთეკისთვის.
  • შეგეძლებათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი კომენტარი ამა თუ იმ საბიბლიოთეკო ერთეულზე.
  • შეძლებთ თქვენი ადრე გატანილი მასალების ჩამონათვალის ნახვას.

თუ შეკითხვები გაგიჩნდათ, ან კატალოგის გამოყენების თუ ავტორიზაციის დროს პრობლემები შეგექმნათ, დაგვიკავშირდით ფორმულარის შევსებით, ან დაგვირეკეთ შემდეგ ნომერზე: +995 532 293 89 45 (301).
 

გოეთეს ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის გარდა საქართველოში მოქმედებს ორი სხვა ბიბლიოთეკა აქტუალური გერმანულენოვანი ფონდით, ესენია:

ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის სახელობის გერმანული სამკითხველო დარბაზი თბილისში (გოეთეს ინსტიტუტისა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი პროექტი). ეს შედარებით დიდი ბიბლიოთეკაა, რომელშიც თავმოყრილია მასალები თანამედროვე გერმანულენოვანი მხატვრული და არამხატვრული ლიტერატურიდან, ხელოვნებისა და სხვა დარგებიდან, გერმანული ლიტერატურა ქართულ ენაზე, ქართული ლიტერატურა გერმანულ ენაზე თარგმნილი, მასალები საქართველოსა თუ ამიერკავკასიის შესახებ და სხვა. 

მეორე ბიბლიოთეკა მდებარეობს ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის შენობაში და მკითხველებს სთავაზობს მასალებს გერმანული ენის სწავლისა და სწავლებისთვის, გერმანულენოვან მხატვრულ ლიტერატურასა თუ გერმანულ ფილმებს და სხვა, ესაა:

ქუთაისის გერმანული საინფორმაციო ცენტრი

ამ ბმულების საშუალებით შეძლებთ ბიბლიოთეკების კატალოგებში ძიებას:
თბილისის გერმანული სამკითხველო დარბაზის კატალოგი
ქუთაისის გერმანული საინფორმაციო ცენტრის კატალოგი

დამატებითი ინფორმაცია ბიბლიოთეკებს შორის პარტნიორობის შესახებ საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში იხილეთ აქ.

სამუშაო საათები

ორშაბათი–პარასკევი: 12:00–17:30

კონტაქტი

სასარგებლო ბმულები

გამოგვყევით