Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Loạt bài: Tương lai các thư viện© raumlaborberlin Thực hiện theo yêu cầu của các dự án văn hóa Berlin

Tương lai của các thư viện

Thư viện hướng dẫn chúng ta qua các dòng thông tin tương tự và kỹ thuật số, có thể là một nền tảng cho trao đổi, không gian cho các cuộc gặp gỡ hoặc giao lưu xã hội trong thành phố. Với sê-ri "Tương lai các thư viện", chúng tôi làm sáng tỏ những thách thức, xu hướng và các ví dụ thành công xung quanh vấn đề tương lai của thư viện.

Chương trình hợp tác của viện Goethe với IFLA
Emerging International Voices

„Emerging international voices“ là một dự án hợp tác giữa viện Goethe và IFLA. Mục tiêu dài hạn của dự án này là tạo lập một mạng lưới quốc tế của các cán bộ thư viện trẻ năng động tại đất nước của họ. Các ứng viên được chọn lựa bởi viện Goethe địa phương theo một quá trình mời tham dự mở rộng.


Các tác giả

Leonard Novy Foto: Otto Kern Leonard Novy là một nhà chính trị học, đồng giám đốc Viện Chính sách Truyền thông và Thông tin và là đồng chủ biên Blogs CARTA của nhiều tác giả.

Samira Lazarovic Foto: privat Samira Lazarovic
là nhà báo và tác giả tự do. Bà làm việc cho ban biên tập Online của đài truyền hình n-tv.