Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Về dự án


Các bài thuyết trình và thảo luận


Các sự kiện liên quan

HAN 14.05.2022 17 UHr xa hoi so © Viện Goethe Hà Nội

T7, 14.05.2022, 17h00
HIỂU VỀ XÃ HỘI KỸ THUẬT SỐ

Buổi giới thiệu sách và thảo luận
Địa điểm | Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức TP. Hồ Chí Minh. Trực tuyến qua Zoom


Các chuyên gia Việt Nam

 • Nguyễn Thu Giang Ảnh: © Nguyễn Thu Giang
  Nguyễn Thu Giang
 • Phùng Đức Tùng Ảnh: © Phùng Đức Tùng
  Phùng Đức Tùng
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng © Nguyễn Thị Thúy Hằng
  Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Phạm Khánh Nam © Phạm Khánh Nam
  Phạm Khánh Nam
 • Nguyễn Vũ Hào © Nguyễn Vũ Hào
  Nguyễn Vũ Hào
 • Hồ Tú Bảo © Hồ Tú Bảo
  Hồ Tú Bảo
 • Trần Hữu Quang © Trần Hữu Quang
  Trần Hữu Quang
 • Trần Nguyên Khang © Trần Nguyên Khang
  Trần Nguyên Khang
 • Hải Đăng khi ở Đại học Melbourne, Australia, vào năm 2019. © Nguyễn Hồng Hải Đăng
  Nguyễn Hồng Hải Đăng
 • Nguyễn Thi Minh © Nguyễn Thi Minh
  Nguyễn Thi Minh
 • Dương Ngọc Dũng © Dương Ngọc Dũng
  Dương Ngọc Dũng
 • Vũ Trường Minh Huy © Vũ Trường Minh Huy
  Vũ Trường Minh Huy
 • Trần Mỹ Minh Châu © Trần Mỹ Minh Châu
  Trần Mỹ Minh Châu
 • Võ Trí Hảo © Viện Goethe Hà Nội
  Võ Trí Hảo
 • Nguyễn Đức Lộc © Nguyễn Đức Lộc
  Nguyễn Đức Lộc

Các khách mời châu Âu

 • Shoshana Zuboff - Überwachungskapitalismus und Demokratie Fotos: © Falling Walls Foundation
  Shoshana Zuboff
 • Andreas Reckwitz Ảnh: © Jürgen Bauer
  Andreas Reckwitz
 • Armin Nassehi Ảnh: © Hans-Günther Kaufmann
  Armin Nassehi
 • Christoph Neuberger Ảnh: © Weizenbaum-Institut | Kay Herschelmann
  Christoph Neuberger
 • Joanna Bryson Ảnh: © Wouter van Vooren
  Joanna Bryson
 • Marion Fourcade © Marion Fourcade
  Marion Fourcade
 • Nick Couldry © Nick Couldry
  Nick Couldry
 • Stephen Graham © Stephen Graham
  Stephen Graham

Đối tác của dự án


Liên hệ

Goethe-Institut Logo © Goethe-Institut
VIỆN GOETHE HÀ NỘI
56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội
Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
xahoiso@goethe.de
www.goethe.de/vietnam
  SocialLife © SocialLife
SOCIALLIFE
51 Quốc Hương, Thảo Điền, quận 2,
71107 TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel.: +84 28 38213536
Lienhe@Sociallife.vn
www.sociallife.vn